Spring naar content

Gemeenten met een sportpedagoog

In Rotterdam, Amsterdam en Venlo kunnen sportverenigingen ondersteuning vragen van een sportpedagoog. De sportpedagoog helpt verenigingen bij het stimuleren van respectvol en sportief gedrag bij spelers en hun ouders.

Sportpedagoog bij Rotterdamse sportclubs

In het uitvoeringsprogramma Sport van de gemeente Rotterdam is een van de maatschappelijke thema’s sport en veiligheid. Binnen dit thema is de doelstelling geformuleerd om de sociale veiligheid van de sportvereniging te versterken:

“Sportclubs kunnen een grote bijdrage leveren aan jeugdhulpverlening, veiligheid en criminaliteitspreventie. Voor jongeren kan een sportclub een vertrouwde omgeving zijn waar ze de kans krijgen om op het spreekwoordelijke rechte pad te blijven en aan hun toekomst te werken. De sportclub kan een schakel vormen binnen de pedagogische omgeving van een jongere in de vorm van een sportieve omgeving waar voorbeeldrollen in de vorm van trainers, teamleiders en spelers aanwezig zijn. Intensieve begeleiding door de inzet van pedagogen bij clubs zorgt voor een brug naar school, werk en of herstel van sociale contacten in gezin en omgeving. Vrijwilligers zullen daarbij ondersteund en getraind worden in de omgang met probleemgedrag en agressief gedrag.”

Het beleidsprogramma laat zien dat sportpedagogen het middel zijn in Rotterdam om de veiligheid op sportverenigingen te bevorderen. Zij vormen daarnaast ook een schakel naar het sociale milieu van de jongeren. Meer informatie staat in het uitvoeringsprogramma Sport en het sportplan 2013-2016.

Rotterdam is een van de eerste gemeente die met een pedagoog sportclubs ondersteunt. Deelgemeente IJsselmonde, Rotterdam Sportsupport en drie Rotterdamse sportverenigingen gaan een samenwerking aan om pedagogische ondersteuning voor sportverenigingen mogelijk te maken. De werkzaamheden van de pedagoog moeten leiden tot een verbeterde leeromgeving op de sportverenigingen.

Een belangrijk uitgangspunt voor de werkzaamheden is het leggen van verbindingen met het gezin, de school en de wijk. Een eerdere pilot bij de Rotterdamse voetbalvereniging H.O.V./D.J.S.C.R. toont aan dat de pedagogische werkzaamheden leiden tot minder weggestuurde kinderen, een verbetering van de sfeer op de club en een verdrievoudiging van het aantal jeugdteams.

Clubtotaal van Limburgse gemeenten

Een aantal verenigingen in Venlo gaf aan meer aandacht te willen besteden aan de waarden en normen binnen de verenigingen, op het veld en langs de lijn en sportief en respectvol gedrag bij spelers én ouders te willen stimuleren. Daarnaast zien verenigingen dat hun vrijwillige trainers regelmatig worstelen met problemen binnen een team of met een kind waardoor het plezier in de sport verdwijnt.

Die sportpedagoog kon worden ingezet doordat de zeven Noord-Limburgse gemeenten onder de naam Clubtotaal samenwerken aan verenigingsondersteuning. De sportpedagoog is één van de verenigingsondersteuners van Clubtotaal. Wethouder Ramon Testroote (Sport) over het belang van de sportpedagoog: “Sportverenigingen zijn voor de gemeente een belangrijke partner om heel Venlo in beweging te krijgen en te houden. Ze leveren een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk en bij de opvoeding en sportstimulering van onze jeugd. De afgelopen jaren is gebleken dat steeds meer vrijwilligers en verenigingen moeite hebben om deze rol goed in te vullen. Sport aanbieden aan kinderen is complexer geworden en het stimuleren van positief gedrag bij ouders, spelers en begeleiders is geen eenvoudige opgave. Om iedereen, zowel kind en vrijwilliger, de mogelijkheid te bieden plezier aan sport te blijven beleven, gaat de sportpedagoog verenigingen daarbij ondersteunen.”

Clubtotaal is een samenwerking tussen zeven van de gemeenten van Noord-Limburg, te weten: Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo, Venray.

Publicaties over sportpedagogen