Spring naar content

Gemeenteraadsverkiezingen 2018: Nederlanders vinden sport belangrijk

Een ruime meerderheid van Nederland vindt sport een belangrijk onderwerp bij de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. Kiezers letten vooral op schoolzwemmen, sportstimulering en onderhoud van sportaccommodaties.

Net als bij de gemeenteraadsverkiezingen vier jaar geleden, gaat sport ook in 2018 een rol spelen bij de keuze in het stemhokje. Eén op de vijf kiesgerechtigden zegt de sportstandpunten van politieke partijen mee te nemen in de keuze op 21 maart 2018. Dit blijkt uit een peiling die het Mulier Instituut heeft uitgevoerd in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen.

Investeren en bezuinigen

Bijna de helft van de kiesgerechtigden (42%) laat weten graag te zien dat de gemeente extra investeert in schoolzwemmen. Een kwart van de kiesgerechtigden noemden topsport(evenementen) als bezuinigingsoptie voor gemeenten. Ook vinden veel Nederlanders het belangrijk dat de gemeente zich blijft inzetten voor sportstimulering en beheer en onderhoud van sportaccommodaties.

Andere uitkomsten van het onderzoek:

  • De kans dat sportstandpunten van politieke partijen bij de verkiezingen worden meegewogen, wordt groter naarmate de kiezers zelf meer sporten. En dan vooral wanneer zij sporten in verenigingsverband.
  • Een kleine meerderheid van de kiesgerechtigden (54%) is tevreden over de ondersteuning die de gemeente geeft aan sport- en beweegaanbieders.
  • Een grote meerderheid van de kiesgerechtigden (81%) vindt dat in hun buurt voldoende mogelijkheden zijn om te sporten en bewegen.
  • 40 procent van de kiesgerechtigden vindt dat de gemeente niet moet bezuinigen op het sport- en beweegbeleid. Dit is een forse stijging ten opzichte van 2014, toen een kwart van de kiesgerechtigden aangaf een bezuiniging op sport niet nodig te vinden.

Factsheet Sportcampagneteam NL

Het Mulier Instituut heeft deze Factsheet opgesteld ten behoeve van het Sportcampagneteam NL. Het Sportcampagneteam NL is een samenwerking van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en met medewerking van Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.