Spring naar content

Geld werven voor je sportproject

Je hebt bij je sportproject de hulp nodig van anderen. Geld werven doe je als een ambitie hebt met je project die je niet kunt verwezenlijken. Hoe formuleer je een goede wervingsvraag zodat gevers over de brug komen?

Wat is belangrijk bij het werven van geld?

Werving van extra gelden lukt niet als je zegt ‘We hebben een financieel gat in de begroting’ of ‘We hebben vrijwilligers tekort’. Mensen willen eerder een bijdrage leveren aan groei en ontwikkeling. Ze willen iets persoonlijks doen, iets dichtbij, iets moois waar ze warm van worden. Stel je vraag daarom altijd zo specifiek en persoonlijk mogelijk.

7 tips vooraf

 1. Toegevoegde waarde.
  Het is belangrijk dat je je afvraagt waarom je organisatie bestaat, wat de toegevoegde waarde is voor de samenleving. Nu, maar vooral ook in de toekomst. en hoe dit zich verhoudt tot de wervingsvraag.
 2. Transparant.
  Het is altijd volledig helder wat er binnen de organisatie gebeurt, hoe de organisatie is opgebouwd en waarom deze ambities en de wervingsvraag zijn ontstaan.
 3. Verantwoording.
  Je bent in staat te vertellen waar elke uur of euro naar toe gaat. Iedereen snapt ook dat er overheadkosten zijn. Maar ook die zijn in de verantwoording transparant gemaakt.
 4. Labelen.
  Door vooraf goed je huiswerk te doen, kun je gericht potentiële gevers vragen bij te dragen om hun talenten of middelen in te zetten. Heel specifiek voor dat ene onderdeel in uw plannen. De gever adopteert dan vervolgens graag wat je speciaal voor hem aanbiedt.
 5. Project.
  Denk altijd in projecten met een kop en een staart. Denk niet dat men structureel zal bijdragen, dat gebeurt maar zelden. Als je het goed organiseert, blijven gevers lang betrokken. Vergeet niet na te denken over de borging van afspraken. Wat nou als er geen externe inzet meer is? Hoe ga je dan verder?
 6. Communiceer. Gevers vinden het belangrijk dat je het resultaat van de investering laat zien. Communiceren is een belangrijk aspect bij het werven en betrokken houden van gevers.
 7. Ethiek.
  Bedenk vooraf met elkaar wat de spelregels zijn als je gevers wilt betrekken bij de geformuleerde ambities. Bijvoorbeeld: laten we een fastfoodketen een gezondheidsprogramma sponsoren? Door een discussie en afspraken heb je deze problemen getackled voordat je start met de daadwerkelijke werving.

5 Tips om geld te werven

Het lijstje met wervingstips van Gerben van Hardeveld van NOC*NSF is handig om af te werken.

 1. Verplaats je in de belevingswereld van de potentiële gever. Wat drijft hem of haar? Voorbeeld: Iedereen die sport, gunt dat ook aan een ander. Zeker een kind waarvan de ouders dat niet kunnen betalen
 2. Formuleer een concreet doel. Voorbeeld: Laat een kind een jaar lang sporten.
 3. Vertaal het laten sporten van een kind in een bijdrage. Voorbeeld: Denk in een bijdrage van € 250.
 4. Maak het jezelf gemakkelijk. Voorbeeld: Kijk maar bij dit door de belastingdienst alvast goedgekeurd invuldocument voor een periodieke schenking.
 5. Vertel hoe je de gever informeert over de besteding van de gift. Voorbeeld: Je ontvangt een bevestiging van de ontvangst van de schenking en een jaarlijks bericht over de besteding.

Wat doe ik voor mijn ‘gevers’?

Je hebt de ambities concreet gemaakt in een eerste plan en conceptbegroting. Uiteraard is het belangrijk dat je ook de tegenprestaties gestructureerd aanbiedt. Welke tegenprestaties ga je bieden en hoe doe je dit nu?

5 Tips voor het benaderen van ‘gevers’

 1. Realiseer je dat een gift niet alleen vrijwillig is, maar ook vrij van tegenprestaties. Anders zou er sprake zijn van bijvoorbeeld een sponsorovereenkomst. Bij een sponsorrelatie vervalt de fiscale giftenaftrek. Een bedrijf of individu dat een sporter steunt in ruil voor tickets, het gebruik van beeldrechten en/of aanwezigheid van de sporter bij een bijeenkomst, bedrijft sponsoring.
 2. Investeer in de relatie met de gever. Leer hem of haar kennen, liefst persoonlijk en hou het contact bij. Wat beweegt hem of haar? Wat is de historie van de betrokkenheid bij jouw doel of vereniging? Informeer en waardeer de gever. Biedt de mogelijkheid om actief mee te denken of te werken bij het goede doel of vereniging. Bij grotere aantallen (kleine) gevers, kun je overwegen om een heus crm-systeem te gebruiken.
 3. Stel je als goed doel of vereniging niet nederig op. Realiseer je dat je iets kunt betekenen voor de gever. Natuurlijk toon je je dankbaarheid bij een gift, maar benadruk altijd wat je met de schenking kunt betekenen.
 4. Wie het kleine niet eert… Veel grote gevers zijn ooit begonnen met een kleine gift voor het betreffende doel. Beschouw alle vrijwilligers en gevers daarom als waardevolle relaties. Het registreren van bijvoorbeeld email adressen is waardevol om te kunnen blijven communiceren met de gever. Over de besteding van de gift, nieuwe plannen en om te bouwen aan de relatie.
 5. Behandel vragen consequent en met aandacht. Zie kritiek als een kans om van te leren en eventueel een ongelukkige relatie nieuw leven in te blazen.

Zoek je een overzicht van alle subsidiemogelijkheden? Zoek in onze subsidiedatabase.