Spring naar content

Gezelschap en begeleiding helpen als je meer wilt sporten

Veel mensen zouden wel iets meer willen sporten of bewegen. Dat doen zij graag samen met anderen, blijkt uit onderzoek.

De helft van de sporters wil op korte termijn meer gaan sporten. Ook de helft van de mensen die recreatief bewegen (zoals fietsen en wandelen), wil het liefst méér recreatief bewegen. Wat belangrijk is om de stap naar meer sporten of bewegen ook echt te zetten, is dat mensen dat graag samen met anderen willen doen (40%). Een kwart van de mensen heeft bovendien baat bij begeleiding of introductie. Dit concludeert het Mulier Instituut, dat onderzocht welke stappen mensen maken naar meer sporten of bewegen.

Lees ook de blog: Samen sporten doe je met een sportmaatje

Hoe oriënteren mensen zich op (meer) sporten?

Vanuit het perspectief van sportstimulering is het zorgelijk dat, van de mensen die nu niet of nauwelijks sporten of bewegen, de intentie om te gaan sporten of bewegen bescheiden is. Als mensen zich wél op mogelijkheden oriënteren om (meer) te sporten en bewegen, dan doet de helft dat via internet (53%). Een ander deel (41%) gaat bij bekenden te rade.

Beginnen met bewegen? Maak een Beweegplan!

Wie zet door en wie haakt af?

Het zijn vooral mensen die nu al sporten of recreatief bewegen die aangeven (meer) te willen sporten en bewegen. Daarbij is het wel de vraag in welke mate zij deze intenties ook echt realiseren. Er is namelijk een groot verschil tussen intentie en gedrag. De groep die zegt door te zetten – ook als de sport- of beweegactiviteit wat anders loopt als gehoopt – is net zo groot is als de groep mensen die zegt snel af te haken als het minder goed gaat.

Lees ook: Van willen naar doen, tips om je sport- en beweegvoornemens vol te houden