Spring naar content

fig 4 stellingen over kosten atletiek of loopbeoefening

twee stellingen zijn gevraag: Atletiek is een dure vrijetijdsbesteden; de kosten van mijn sportbeoefening vind ik te hoog.