Spring naar content

Het verschil tussen netwerken en samenwerken

Er zijn veel overeenkomsten tussen netwerken en samenwerken; in beide gevallen werk je niet alleen, maar samen met andere collega’s, professionals of organisaties. Wanneer kies je voor samenwerken en wanneer voor netwerken? En met welke aanpak ga je vervolgens aan de slag? Dat leggen we in dit artikel uit.

Is het doel helder en concreet, dan kun je in een samenwerkingsverband aan de slag met de uitvoering. Het doel en de bijbehorende resultaten bepalen welke mensen je nodig hebt voor de uitvoering. Het samenwerkingsverband kan als team aan de slag. Heb je alleen nog maar een pril idee of een droom? En weet je nog niet wat en vooral hoe je het precies wilt gaan doen? Dan kun je het beste netwerken. 

Welke aanpak gebruiken?

Je weet nu of je kunt gaan samenwerken of dat je eerst nog moet netwerken. Kun je als samenwerkingsverband aan de slag, dan past een projectaanpak het beste. Je gaat dan op zoek naar de juiste mensen die het project met jou kunnen doen. Je hebt partners of mensen nodig die het idee of initiatief samen met jou willen realiseren. Vaak is ook al bekend hoeveel geld er is en welke organisaties meewerken. Pas daarna worden de juiste mensen erbij gezocht om het project uit te voeren. Vaak zorgen formele en vastgelegde afspraken ervoor dat het initiatief wordt gerealiseerd. Het is een aanpak die goed kan werken.

De Meedoen Meerkamp

Zit je al in een samenwerkingsverband en wil je deze verbeteren? Bekijk dan de 12 werkzame elementen eens in de Meedoen Meerkamp van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Is het eerst nodig om te netwerken, dan kun je het beste de netwerkaanpak gebruiken. Met de netwerkaanpak ga je op zoek naar mensen die ook enthousiast zijn over dit prille idee. Naar mensen die andere dingen weten en kunnen dan jij en die weer andere mensen in hun netwerk hebben. Daarna bedenk je samen wat je precies wilt bereiken en hoe je dat wilt gaan doen. Een netwerkaanpak is een manier om samen met anderen (je netwerk) een initiatief of doel te realiseren. Dat initiatief begint meestal met een pril idee en krijgt later een doel dat het netwerk met elkaar opstelt of onderschrijft. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de mensen in je netwerk enthousiast en betrokken blijven. Dan is de kans groter dat je initiatief ook echt gerealiseerd wordt.

In deze video zie je het verschil tussen een projectaanpak of netwerkaanpak.

Voorbeelden van de verschillende aanpakken

  1. Projectaanpak: de sportvelden zijn slecht bereikbaar. Dit komt doordat de sportvelden aan een drukke weg liggen. Hierdoor kunnen mensen moeilijk bij de sportvelden komen. Het initiatief is: een loopbrug of fietsbrug over deze weg aanleggen. Er moet nog veel uitgerekend en besproken worden, maar het is zeker dat er een loopbrug of fietsbrug komt. Dit is een duidelijk initiatief. Dit initiatief kun je het beste in de vorm van een project uitvoeren. Dan is de kans dat het lukt het grootst.
  2. Projectaanpak: al jaren zijn er verschillende sporttoernooien voor leerlingen van de basisschool. De laatste jaren doen echter steeds minder kinderen mee. Vaak doen dezelfde kinderen mee. Dat zijn kinderen die ook al sporten bij een sportvereniging en daar heel goed in zijn. Iemand heeft een idee om het anders te doen. Het initiatief: we gaan de sportdagen op een andere manier organiseren. Maar op welke manier is nog niet besloten. Er zijn twee ideeën om dit te doen. Er moet dus alleen nog gekozen worden welke van de twee ideeën wordt uitgevoerd. De beste aanpak is nu een projectaanpak, want er is een duidelijk doel, een duidelijk beginmoment en een duidelijk eindmoment.
  3. Netwerkaanpak: hetzelfde probleem als hierboven. Nu zijn er nog geen duidelijke ideeën over de oplossing en de organisatie van sportdagen. Ook wil je graag samenwerken met andere mensen en organisaties. Je zoekt mensen en organisaties die andere dingen kunnen en weten en die een ander netwerk hebben dan jij. Het probleem is minder duidelijk: je weet alleen dat er te weinig ‘niet-actieve’ kinderen meedoen aan sportactiviteiten die worden georganiseerd. Je kunt nu het beste kiezen voor de netwerkaanpak. Er zijn nog verschillende oplossingen mogelijk. Er is nog geen duidelijk initiatief waar je een project van kan maken.

Lees meer

Deze artikelen zoomen verder in op netwerken: 

Deze artikelen zoomen verder in op samenwerken: