Spring naar content

‘Hockey is niet alleen voor blonde paardenstaarten’

Funkey is een lesprogramma dat ervoor moet zorgen dat hockey toegankelijk wordt voor alle groepen in de samenleving. Gabrielle van Doorn is binnen de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond verantwoordelijk voor de diversiteit in het hockey.

Gabrielle: ‘Funkey is een project dat past binnen het diversiteitsstreven van de KNHB om alle kinderen in Nederland te laten kennismaken met hockey. Alle kinderen, dus niet alleen die kinderen die in de buurt van een hockeyvereniging wonen.’

Doelgroep bepalen

‘Wil je ieder kind bereiken, dan is school de aangewezen locatie’, aldus Gabrielle. ‘We hebben gekozen voor de zeer jonge doelgroep in groep 1, 2 en 3, omdat kinderen in die leeftijd onbevooroordeeld zijn (ze staan open voor elk leuk aanbod), omdat ze kleurenblind zijn (jonge kinderen beoordelen elkaar niet op kleur, maar op “leuk” of “stom” zijn) en omdat ouders betrokken zijn (er zijn weinig vierjarige sleutelkinderen).’

“We moeten de motorische basis van kinderen verbeteren.”

‘Toen de doelgroep bepaald was, zijn we samen met leerkrachten lichamelijke opvoeding lessen gaan maken voor kleuters. Deze doelgroep kan geen heel gymuur hockeyen, sterker nog, kan zich überhaupt niet voor langere tijd op één ding richten. Dus hebben we lessen gemaakt in drie vakken, waar kinderen na het spel of de oefening in het ene vak doordraaien naar het volgende vak.’

‘Een les bestaat uit drie onderdelen: loopscholing (allerlei loopspelletjes), balvaardigheid (gooien, vangen, werpen, voetballen) en een vorm van hockey (ringhockey, knotshockey en als ze wat ouder zijn “gewoon” hockey).’

Extra doel

Tijdens het testen van de lessen bleek dat de groepsleerkrachten op de basisschool het fijn vonden om ondersteund te worden met een duidelijke instructie. Groepsleerkrachten zijn namelijk niet opgeleid voor beweegonderwijs, maar geven dit wel.

Gabrielle: ‘Het gevolg is dat we jonge kinderen geen ideale motorische basis meegeven. Met deze ontdekking werd ons diversiteitsstreven uitgebreid met het doel om bij te dragen aan een betere motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Dit doel zit opgesloten in de naam van het programma: FUN in goed leren bewegen is KEY; plezier beleven aan goed bewegen staat centraal.’

Afspiegeling

De KNHB wil graag dat de hockeysport een betere afspiegeling van de maatschappij wordt. ‘Hockey is niet alleen geschikt voor blonde paardenstaarten. Kinderen volgen in hun sportkeuze nog steeds vaak hun ouders, jammer genoeg. Zo leren kinderen met een andere etnische achtergrond het hockey niet kennen.’

‘Maar we richten ons op álle kinderen hoor, ook bijvoorbeeld kinderen van plattelandsgemeenten die nog nooit een stick in hun leven hebben gezien en daarom “automatisch” niet voor hockey of andere onbekende sporten kiezen.’

‘Willen we hier ooit verandering in brengen, dan moeten we de motorische basis van jonge kinderen veel breder maken en heel veel verschillende sporten aanbieden, waardoor kinderen uiteindelijk een keuze gaan maken op basis van talent en eigen interesse in plaats van de sport te beoefenen die hun ouders uitkiezen. Dit zou de talentontwikkeling en het structureel beoefenen van een sport alleen maar ten goede komen. Vind je het heel leuk en kan je goed meekomen, dan blijf je het langer doen en ben je minder geneigd te stoppen als je naar de middelbare school gaat of de volgende stap zet, iets wat we in veel sporten nu wel zien gebeuren.‘

Wil je ervoor zorgen dat deze afspiegeling beter wordt en er interesse komt voor het hockey, dan moet je er dus voor zorgen dat je het aanbiedt waar alle bevolkingsgroepen komen. Gabrielle: ‘Op school dus en op bijvoorbeeld Cruyff Courts en Krajicek Playgrounds, waar we voor de iets oudere basisschoolkinderen streethockey aanbieden. Onbekend maakt onbemind en dat zijn we nu aan het ombuigen.’