Spring naar content

Hoe belangrijk zijn de kosten van sport voor jongeren?

Hoe belangrijk zijn de kosten, om aan sport te doen? Dat onderzocht het Mulier Instituut, en daaruit blijkt dat één derde van de Nederlanders de huidige prijzen voor het doen aan sport bezwaarlijk vindt. Voor jongeren is dit percentage nog hoger: de helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt.

Het Mulier Instituut heeft het onderzoek gedaan op basis van gegevens van de Sportersmonitor van NOC*NSF. De resultaten zijn verzameld in de factsheet “Betaalbaarheid en betalingsbereidheid”. Uit het onderzoek blijkt dat één derde van de Nederlanders de huidige prijzen voor het doen aan sport bezwaarlijk vindt en zegt (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. In 2016 was dat nog een kwart.

Lees ook het artikel over hoe je als club voorzichtig om moet gaan met contributieverhoging

Jongeren: de helft zou meer sporten

Voor jongeren is dit percentage nog hoger: de helft van de jongeren (51%) geeft aan (vaker) te gaan sporten als sport goedkoper wordt. Een verlaging van het toegangskaartje voor het zwembad kan maar liefst 41 procent van de Nederlanders ertoe bewegen (vaker) naar het zwembad te gaan.

Lees ook het artikel over het onderzoek naar de bereidheid van leden een hogere contributie te betalen

Eenmaal lid: kosten sport minder belangrijk

Eenmaal lid van een sportvereniging of fitnesscentrum, blijkt voor de meerderheid van de sporters rek in de hoogte van de contributie te zitten. 79 procent van de leden van een sportvereniging en 57 procent van de leden van een fitnesscentrum is bereid om meer te betalen voor een lidmaatschap.

Andere uitkomsten van het onderzoek zijn:

  • Meer dan in 2016 worden de kosten verbonden aan sport bezwaarlijk gevonden (van 25% in 2016 naar 33% in 2018);
  • Niet-sporters zijn vaker (35%) ontevreden over de kosten die zijn verbonden aan het doen van sport dan sporters met een lidmaatschap (25%);
  • 23 procent van de mensen die niet lid is van een sportvereniging overweegt lid te worden bij een prijsdaling. Voor fitnesscentra is dit 33 procent.

Download hier de volledige Factsheet Betaalbaarheid en betalingsbereidheid