Spring naar content

Hoe breng ik als sportbegeleider mensen met een chronische aandoening in beweging?

Sportief bewegen is ook voor mensen met een chronische aandoening een goed idee. Maar hoe betrek je hen als sport- en beweegbegeleider bij je activiteiten? Voor iemand met een chronische aandoening is bewegen vaak niet vanzelfsprekend. Vragen als ‘is het wel mogelijk om te bewegen met mijn aandoening’ of ‘welke activiteiten zijn geschikt voor mij’ komen vaak voor. Sporten en een chronische aandoening kunnen goed samen gaan als je je aan de ‘spelregels’ houdt. Verdiep je als sportbegeleider in deze vragen en spelregels, zodat je potentiële deelnemers beter kunt betrekken bij de activiteiten die je organiseert. Hierna vind je tips en voorbeelden.

Starten met bewegen is voor mensen met een chronische aandoening niet altijd even makkelijk. Bovendien is niet elke activiteit geschikt. Een eerste stap voor iemand die niet precies weet wat wel of niet geschikt is of niet eerder aan bewegingsactiviteiten heeft deelgenomen, is om een (sport)arts om advies te vragen. Ook als iemand medicijnen gebruikt of intensiever wil gaan sporten is het belangrijk om met een arts te overleggen. Vraag als sportbegeleider altijd wat het advies van de sportarts is. Dan kun je daar bij het organiseren van je activiteiten rekening mee houden en op iemand letten.

Sportplezier voorop: kies een activiteit die je leuk vindt

Een groep wandelaars aan het nordic walken in het bos

Voor iedereen geldt: kies een sport- of beweegactiviteit die je leuk vindt! Voor iemand met een chronische aandoening is misschien niet elke activiteit haalbaar, maar er blijven waarschijnlijk genoeg activiteiten over om wel plezier aan te beleven. Zo zijn sportduiken en bergsport op een hoogte van meer dan 2000 meter af te raden voor iemand met astma, terwijl zwemmen juist erg geschikt is. Geef iemand de mogelijkheid verschillende dingen uit te proberen.

Realiseer je dat verandering in sport- en beweeggedrag voor iemand met een chronische aandoening tijd en energie kost. Bouw daarom de duur en frequentie van je activiteiten langzaam op.

Maak een chronische aandoening bespreekbaar

Als er meer mensen met eenzelfde chronische aandoening aan je sport- en beweegactiviteiten mee willen doen, organiseer dan een aparte groep. Dit maakt de drempel voor nieuwe deelnemers lager. Ze kunnen makkelijker over hun aandoening praten en begrijpen het als iets soms niet lukt.

Als je een groep begeleidt met mensen met en zonder chronische aandoening zorg dan dat iedereen op de hoogte is van de chronische aandoening(en). Als er dan iets gebeurt, weten de overige deelnemers beter wat er aan de hand is of kunnen zij helpen.

Factsheet: Sport en bewegen voor mensen met een chronische aandoening.

Tip: Vertel je trainer en medesporters dat je astma hebt en vertel hen wat ze moeten doen als je een aanval krijgt. Dan schrikken ze niet en kunnen ze actie ondernemen. Dat is fijner voor jezelf en voor de mensen om je heen. (bron: Sportzorg.nl)”

Sportzorg.nl

Op de website sportzorg.nl staan per chronische aandoening tips en adviezen beschreven. Ook vind je informatie over welke sporten geschikt zijn en wanneer je beter even niet kunt sporten. Als sportbegeleider kun je daar eens een kijkje nemen, eventueel samen met degene met een chronische aandoening.

Een aantal tips voor sporten met diabetes:

  • Doe in het begin en zeker bij intensieve lichaamsbeweging aan zelfcontrole;
  • Pas op basis van zelfcontrole je voeding en insuline of tabletten aan;
  • Sport niet met te lage of te hoge bloedglucosewaarden;
  • Draag goede schoenen;
  • Zorg dat je snel opneembare suikers bij je hebt (bijvoorbeeld dextro, frisdrank, sinaasappelsap, HyPower);
  • Controleer regelmatig je voeten op wondjes;
  • Laat blessures en wondjes goed behandelen; voorkomen is nog beter;
  • Spuit bij voorkeur niet in lichaamsdelen die bij de sport actief zijn.

Bron: Sportzorg.nl