Spring naar content

Hoe maak je als zorgverlener het gesprek over leefstijl toegankelijk?

Zorgverleners behandelen regelmatig mensen met chronische aandoeningen of beperkingen als gevolg van een slechte leefstijl. De zorg voor deze patiënten vraagt veel tijd. Het is niet altijd makkelijk voor de zorgverlener het gesprek aan te gaan over leefstijl. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft daarom Bewust Bewegen ontwikkeld. Met achtergrondinformatie, tips en praktische instrumenten help je jouw patiënten naar meer beweging in hun dag.

Aandoeningen voorkomen

Zorgverleners zoals praktijkondersteuners van de huisarts (POH) zien vaak mensen die weinig bewegen. Als deze patiënten meer zouden bewegen, behalen ze veel gezondheidswinst. Voldoende bewegen helpt chronische aandoeningen en beperkingen voorkomen. Denk aan aandoeningen als diabetes type 2, hart- en vaatziekten, depressieve klachten, dementie en verschillende vormen van kanker. Bij ouderen leidt voldoende bewegen tot minder botbreuken en functionele belemmeringen. Het risico verschilt al snel tientallen procenten ten opzichte van mensen die onvoldoende bewegen.

Ziektelast verlagen

Soms is voorkomen niet meer mogelijk. Maar ook als iemand al te maken heeft met een chronische aandoening heeft bewegen positief effect. Voldoende bewegen helpt namelijk progressie van de ziekte en ziektelast beperken. Dat geldt ook voor aandoeningen als COPD, artrose en chronische rugpijn. De fysieke gezondheid verbetert en de patiënten waarderen de verbeterde kwaliteit van leven en de toegenomen fitheid enorm.

Relevante informatie op één plek

Bewust Bewegen brengt kennis en praktische instrumenten bijeen die je als zorgverlener kunt gebruiken om de patiënt te ondersteunen naar meer bewegen. Onder meer de volgende thema’s komen aan bod:

  • Belang van bewegen en de beweegrichtlijnen: hoeveel beweging is nodig?
  • Preventie van aandoeningen
  • Gedrag en motivatie
  • Beweegadvies per chronische aandoening
  • Geschikt beweegaanbod
  • Financiering van bewegen
  • Ondersteuning door de buurtsportcoach
  • Verwijzen naar beweegaanbod en de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
  • Praktische instrumenten voor in de dagelijkse praktijk

Bewust Bewegen is zoveel mogelijk gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, aangevuld met ervaringen uit de praktijk en getest door individuele praktijkondersteuners en onderafdelingen van de beroepsvereniging voor verpleegkundigen en verzorgenden V&VN.