Spring naar content

Nederlandse jeugd zevende op mondiale beweegranglijst

We maken ons zorgen over de tijd die Nederlandse kinderen achter schermen doorbrengen, dat ze weinig buitenspelen en dat mede daardoor hun motorische ontwikkeling achteruit holt. Toch blijken Nederlandse kinderen mondiaal niet slecht te scoren: plaats zeven op een lijst van 49 landen. Maar dit resultaat behoeft wel nuancering; op sommige punten is de score goed, maar Nederlandse kinderen bewegen in zijn totaliteit te weinig.

De nieuwste Nederlandse versie van de Physical Activity Report Card is in mei 2019 gepresenteerd. Dit rapport opgesteld door het Wilhelmina Kinderziekenhuis, samen met RIVM en Kenniscentrum Sport.

Invloed van beleid en omgeving op bewegen

De Report Card hanteert een ‘ecologische aanpak’ voor het probleem van fysieke inactiviteit bij kinderen. Daarbij wordt onderzocht hoe beleid en de leefomgeving actief gedrag en bewegen beïnvloeden. Overheden kunnen hier gericht beleid op voeren en de leefomgeving zodanig inrichten dat het een positief effect heeft op het beweeggedrag. Denk bijvoorbeeld aan het ontmoedigen van parkeren bij scholen en het aanleggen van afgeschermde fietspaden.

Het bijzondere van de Nederlandse Report Card is dat ook de prestaties van kinderen en jongeren met een chronische medische aandoening zijn meegenomen in het overzicht in de zogenaamde Report Card+. De Nederlandse Physical Activity Report Card is te downloaden via de Kennisbank Sport en Bewegen.

In dit traject is gekeken hoe Nederlandse jeugd met en zonder medische chronische aandoening scoort op de volgende indicatoren:

 • Algemeen lichamelijke activiteit (voldoen aan Nederlandse Beweegrichtlijnen)
 • Georganiseerd sporten
 • Sedentair gedrag (richtlijn schermtijd)
 • Fysieke fitheid
 • Actief transport
 • Actief spelen
 • Familie & leeftijdsgenoten
 • School
 • Buurt en bebouwde omgeving
 • Overheid
 • Slaap
 • Gewichtsstatus

In november 2018 werden de Nederlandse scores wereldwijd vergeleken met 49 deelnemende landen. Deze uitkomsten werden gepresenteerd tijdens het Movement to Move congres in Adelaide, Australie.

Hoe scoort Nederland ten opzichte van andere landen?

In 2018 deden 49 landen uit 6 continenten mee aan de Global Matrix 3.0, om de resultaten van hun Physical Activity Report Cards met elkaar te vergelijken. De vergelijking gebeurt op 10 indicatoren en gemiddeld gezien doet Nederland het in vergelijking met andere landen goed. Op basis van het gemiddelde van alle cijfers, staat Nederland op de zevende plek.

“Op basis van het gemiddelde van alle cijfers, staat Nederland op de 7e plek.”

Deze zevende plek heeft Nederland onder andere te danken aan de hoge score op actief transport (fietsen en wandelen). Ook voor georganiseerd sporten en actief spelen scoort Nederland bovengemiddeld. Op het gebied van spelen hebben veel andere landen overigens geen cijfer.

Nederlandse kinderen en jongeren zitten (te) veel stil, maar toch scoort Nederland hierop hoger dan het gemiddelde. Ook al is er veel ruimte voor verbetering mogelijk en gewenst, qua beweeggedrag doen de Nederlandse kinderen en jongeren het dus redelijk goed.

Wat betreft het aantal kinderen dat aan de nationale beweegrichtlijnen voldoet, scoort Slovenië het hoogst en China het laagst. Nederland zit, met een onvoldoende, net iets onder het gemiddelde van de 49 landen. Slovenië doet het sowieso erg goed, want ook hun gemiddelde cijfer is het hoogst van alle landen.

Net als bij veel andere landen ontbreken er bij Nederland veel cijfers. Het beweeggedrag van kinderen is goed in kaart gebracht. Echter, op het gebied van invloedrijke factoren (familie en leeftijdsgenoten, school, omgeving en overheid) kan alleen voor school een cijfer gegeven worden. Hoewel veel landen hier ook scores missen, zijn er weinig landen die zo weinig cijfers op dit gebied hebben als Nederland. Samen met 26 andere landen was Nederland daarnaast niet in staat om een cijfer te geven voor fysieke fitheid.

Van alle landen is Nederland de enige die speciaal gekeken heeft naar kinderen met een chronische medische aandoening (Report Card+). De hoop is dat andere landen dit in de toekomst ook oppakken, zodat ook deze cijfers met elkaar kunnen worden vergeleken.

Voldoendes en onvoldoendes jeugd in beweging