Spring naar content

Hoe sportevenementen zorgen voor betere integratie vluchtelingen

“Side-events van sportevenementen moeten anders”, betoogt Martijn Berghman van More2Win: “met meer oog voor langdurige maatschappelijke impact en minder focus op enkel sportparticipatie onder jeugd.” Zelf geeft More2Win het goede voorbeeld, onder andere met de komst van het Refugee Team: een programma dat sportevenementen inzet om vluchtelingen beter te laten integreren in Nederland.

Impact?

Dat de aandacht voor maatschappelijke impact van sportevenementen de laatste tijd toeneemt is meer dan logisch. Nederlandse topsportevenementen worden grotendeels door de overheid gefinancierd en een gemeente mag dan ook verwachten dat een WK of EK de stad meer oplevert dan volle hotels en terrassen. Terecht dus dat het ministerie van VWS in haar beleidskader sportevenementen op heeft genomen dat een evenement een gedegen side-event programma moet bieden, wil het in aanmerking komen voor subsidie van het Rijk.

vrijwilligers in oranje shirts tijdens een sportevenement met medailles in hun handen om uit te reiken
(Bron: More2Win)

More2Win gelooft dat hier nog een wereld te winnen valt. In opdracht van evenement-organisatoren en overheden worden zij gevraagd om maatschappelijke programma’s vorm te geven die verder gaan dan enkel het stimuleren van sportparticipatie of sociale cohesie bij sportevenementen. Niet de vraag: ‘hoe krijgen we zo veel mogelijk jongeren in bewegingen dankzij het evenement?’, maar ‘welke sociale uitdagingen spelen er in de regio en hoe kan mijn evenement hier een positieve bijdrage aan leveren?’ is hierbij het startpunt. Een concreet voorbeeld waarbij More2Win deze werkwijze toepast, is het ‘Refugee Team’: een programma dat sportevenementen inzet om vluchtelingen beter te laten integreren door hen via vrijwilligerswerk naar een baan, stage of opleiding te begeleiden.

Refugee Team: van Rio2016 tot het EK Cross in Tilburg

Het zaadje voor het Refugee Team werd geplant in Rio de Janeiro; op 6 augustus 2016, tijdens de openingsceremonie van de Olympische Spelen. Na maanden van negatief nieuws over het zika-virus, slechte waterkwaliteit en een Olympisch dorp waar de elektriciteitsdraden nog uit het plafond kwamen, zorgde de opkomst van het Refugee Olympic Team in een volgepakt Maracanā stadion voor een kentering. Dit team van atleten dat door oorlog en ellende niet voor hun eigen land uit kon komen, nam deel onder de Olympische vlag. Het liet de wereld weer de magische schoonheid van de Spelen zien en herinnerde ons aan de Olympische gedachte: meedoen is belangrijker dan winnen.

vrijwilligers staan achter een tafel en delen spullen uit aan sporters
(Bron: More2Win)

Sinds anderhalf jaar gebruikt het Refugee Team van More2Win diezelfde kracht van sportevenementen om deze doelgroep mee te laten doen. Dit team van vluchtelingen (statushouders) gaat als vrijwilliger aan de slag bij evenementen in de stad. Hierbij snijdt het mes aan twee kanten: evenementorganisatoren staan te springen om extra vrijwilligers en teamleden leren nuttige vaardigheden in bijvoorbeeld logistiek, catering en beveiliging. Daarbij komen de leden van het Refugee Team in contact met mede-Nederlanders en maken ze kennis met de Nederlandse werkmentaliteit.

Samen aan het werk zijn bij een evenement geeft de coach van het Refugee Team een compleet beeld van de teamleden. Teamleden die laten zien toe te zijn aan de volgende stap, worden gekoppeld aan het lokale bedrijfsleven, dat vaak als sponsor, leverancier of via een business run verbonden is aan het evenement. Overige teamleden krijgen hulp bij het vinden van een opleiding, stage of leer/werkplek. Op deze manier lukt het om 70% van de teamleden binnen een jaar naar een vervolgstap te begeleiden. Wie niet geplaatst kan worden of er nog niet aan toe is, gaat aan de slag bij het volgende evenement. Zo blijft iedereen actief.

Hotelmanager Bayan uit Damascus
Bayan (51 jaar) was in Damascus hotelmanager. Tijdens zijn werk bij het Refugee Team bij de Warandeloop en de Marathon van Tilburg greep hij iedere kans aan om met andere vrijwilligers en bezoekers van de evenementen een praatje te maken. “Ik vind het leuk om mijn Nederlands te oefenen.” Op dit moment werkt hij dankzij zijn inzet bij het Refugee Team bij een hostel in Tilburg. Hierdoor kan hij met zijn eigen vak bezig zijn en zet hij een stap richting zijn uiteindelijke droom: een eigen hotel beginnen in Nederland.

Ambitie en toekomstplannen

Vrijwilliger in oranje shirt deelt water uit aan wandelaars
(Bron: More2Win)

Jaarlijks worden er zo’n 600 sportevenementen met meer dan 5.000 deelnemers in Nederland georganiseerd. Vaak hebben ze moeite met het vinden van voldoende gemotiveerde vrijwilligers. Daarnaast worstelen vrijwel alle Nederlandse gemeenten ermee om vluchtelingen (statushouders) via de reguliere weg naar werk te begeleiden. Het Refugee Team brengt deze twee uitdagingen bij elkaar en biedt aantoonbaar een goede oplossing. Naast het activeren van de doelgroep, levert het Refugee Team de deelnemende gemeenten ook een directe besparing op, wanneer teamleden vanuit een bijstandsuitkering uitstromen naar betaald werk. In 2018 gaat het Refugee Team bij zo’n 20 evenementen in Tilburg, Den Haag, Eindhoven, ’s-Hertogenbosch en Breda aan de slag, zoals het EK Crossloop, de Volvo Ocean Race en de Marathon van Eindhoven.

Sinds dit jaar is More2Win een samenwerking met Stichting DOEN gestart. DOEN ondersteunt More2Win bij het ontwikkelen van een meetinstrument dat de impact van het Refugee Team in kaart brengt. Zo kan More2Win waarborgen dat zij de belofte van een langdurige maatschappelijke impact blijft waarmaken. De organisatie is namelijk een social enterprise die haar maatschappelijke missie voorop heeft staan: meer mensen laten profiteren van sportevenementen. En daarin valt nog een wereld te winnen!

Meer lezen