Spring naar content

Hoe veilig is onze sport? Monitor Veilig Sport Klimaat 2017

In de Nederlandse sport komt steeds minder ongewenst gedrag voor. De Veilig Sport Klimaat monitor laat zien dat Nederlanders zich over het algemeen veilig voelen in de amateursport. We zetten de belangrijkste resultaten op een rij.

De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek door het Mulier Instituut laten het volgende zien:

  • Sporters ervaren minder ongewenst gedrag: in 2014 was dat nog 36%, in 2017 is het gedaald naar 32%.
  • Het aantal gerapporteerde excessen in het voetbal daalde voor het vijfde jaar op rij: 184 in seizoen 16/17 tegenover 305 in seizoen 15/16.
  • Ook verenigingsbestuurders ontvingen minder klachten over wangedrag: in 2015 nog 56% en in 2017 nog maar 47%.
  • De Nederlandse bevolking voelt zich over het algemeen veilig in de amateursport: maar liefst 95% geeft dit aan.
Infographic Veilig sportklimaat in Nederland
(Bron: Mulier Instituut)

Programma Veilig Sport Klimaat

Deze monitor wordt jaarlijks uitgevoerd voor het programma Naar een veiliger sportklimaat (VSK) dat in 2011 is gestart. Andere belangrijke uitkomsten van de VSK Monitor 2017:

  • Verenigingsbestuurders zien in 2017 een grotere noodzaak om aandacht te besteden aan een veilig sportklimaat dan in 2013.
  • Er zijn inmiddels bijna 100.000 gratis Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG’s) aangevraagd. En er zijn ruim 1.000 vertrouwenscontactpersonen getraind.
  • Vier op de vijf verenigingsbestuurders gebruikt af en toe, of vrijwel dagelijks de kennis en/of ervaringen uit VSK-opleidingen, activiteiten en materialen.
  • Driekwart van de sporters voelt zich meestal veilig op en rond sportwedstrijden.

Tips voor de toekomst

Het VSK-programma boekt op vele fronten succes. Toch zijn er ook tekenen dat blijvende aandacht van bestuurders in de toekomst niet vanzelfsprekend is. Het thema krijgt wel vaker een plek op de vereniging, maar bestuurders gaan minder actief met het thema aan de slag dan voorheen. Daarnaast heeft de voorgenomen samenwerking tussen clubs en gemeenten op dit thema nog geen structureel karakter. ‘VSK’ is een thema dat zijn succes dankt aan de uitvoering op en rond het sportveld. Daarom zal het laatste jaar van het programma vooral worden gebruikt om VSK niet alleen in denken te borgen, maar ook in doen.