Spring naar content

Hoe werk je samen? Stappenplan geslaagd samenwerken

Voor gemeenten en sportorganisaties kunnen er allerlei redenen zijn om een samenwerking te starten. Bijvoorbeeld omdat je het doel alleen niet kunt bereiken, omdat samenwerking het project meer diepgang geeft of om je eigen netwerk te verbreden. En soms werk je ook samen omdat het moet. In dit artikel komen de vijf fases van een samenwerkingsproces aan bod.

Hoe werk je als gemeente en sportorganisatie(s) of als sportorganisaties onderling met elkaar samen? Een samenwerkingsproces doorloopt vijf verschillende fases: verkennen, delen, overeenkomen, vormgeven, uitvoeren en vernieuwen.

Fase 1: verkennen

In deze fase verkrijg je inzicht in de belangen van de betrokken partijen en de kaders van de samenwerking. Wat zijn de belangen van de gemeente? En wat zijn de belangen van de vereniging(en) of andere betrokken sportorganisatie(s)?

Fase 2: delen van belangen en ambities

In deze fase wissel je het beeld uit dat de partners hebben bij het vraagstuk, de oplossing, de kans en de vorm van de samenwerking. Tip: bij samenwerking is het van belang dat de verschillende partijen van elkaar willen leren, elkaar begrijpen, elkaar respecteren, elkaar vertrouwen en elkaars belangen kennen. Het is niet erg om naast een gezamenlijk doel ook eigen doelen na te streven, zolang er maar een balans bestaat tussen eigen en gezamenlijke doelen.

Fase 3: overeenkomen: koers en richting

In deze fase kom je de richting overeen en leg je deze vast in afspraken. Tip: zeker als de samenwerking moeilijker is of als er sprake is van investeringen, is het goed een samenwerkingsovereenkomst op te stellen.

Fase 4: vormgeven van de samenwerking. Hoe werk je samen?

De samenwerkingspartijen gaan nu met de inhoud en vorm aan de slag. Als er een goede basis voor samenwerking is, is het tijd om een plan te maken. Dit betekent het onderzoeken van de haalbaarheid op financieel, organisatorisch, inhoudelijk en ruimtelijk gebied met als doel de samenwerking inhoud te geven en uit te voeren. 

Dan kunnen werkafspraken gemaakt worden: wat moet wanneer gedaan worden en wie is daarvoor verantwoordelijk? Bepaal in deze fase ook wie deze samenwerking gaat leiden: Is dat de gemeente of neemt de sport het voortouw?

Fase 5: uitvoeren en vernieuwen

Als de samenwerking zich heeft gevormd, zal er een min of meer routinematig proces ontstaan. Helemaal routinematig zal dit proces nooit worden, omdat zich tijdens het uitvoeren van de afspraken vaak nieuwe mogelijkheden en externe ontwikkelingen voordoen of omdat het politieke krachtenveld verandert. Het regelmatig evalueren en bijstellen van de processen en samenwerking is dan ook belangrijk.

Zeven tips voor een succesvolle samenwerking

  1. Stel vragen aan de ander.
  2. Ontdek wat de ander wil bereiken en welke behoefte de ander heeft.
  3. Wees je ervan bewust dat de ander bijna altijd een beeld (vooroordeel) van jou of je organisatie heeft.
  4. Vooroordelen raak je alleen kwijt door met elkaar in gesprek te gaan.
  5. Bespreek samen wat je wilt bereiken en waarom.
  6. Ken en begrijp de belangen van de ander. Bespreek die belangen dus open met elkaar.
  7. Bespreek het samenwerkingsproces met elkaar.

Lees meer