Spring naar content

ME-vragen-borging-met-illustraties

ME-vragen-borging-met-illustraties

De vragen in dit document helpen om een gesprek op gang te brengen over de samenwerking om mensen met een beperking te kunnen laten sporten en om de samenwerking te evalueren. Deze vragen geven inzicht in wat er goed gaat, wat beter kan binnen het samenwerkingsverband en wat er nodig is om tot een duurzame samenwerking te komen.