Spring naar content

Inspirerende voorbeelden van gezonde schoolpleinen

Steeds meer scholen in het primair onderwijs zien de voordelen van rookvrije, groene schoolpleinen waarin sport, spel en groen samenkomen. Een aantal voorbeelden van gezonde schoolpleinen ter inspiratie.

  • Basisschool De Windroos in Deventer heeft een schoolplein gemaakt met als thema Olympische Spelen. Het plein vormt samen met een voetbalveld bij Go Ahead en een nieuwe speeltuin verderop een beweegdriehoek in de wijk Voorstad-Oost.
  • Basisschool De Klokbeker in Ermelo kreeg een metamorfose met als voornaamste doel: vergroening van het schoolplein. “De Klokbeker was een stenen puist in een overwegend groen landschap”, zegt Marielle Versteeg van Jantje Beton. Het is nu een plein met veel groene elementen en een challenge parcours.
  • Basisschool De Kariboe in Heemskerk heeft natuur als centraal thema op het schoolplein. Er is een klimrots, vlindertuin en amfitheater voor lessen in de buitenlucht. Er is ook een doolhof van wilgentenen en een waterbron waar kinderen met water en zand aan de slag kunnen. Het natuurlijke schoolplein biedt ruimte voor educatieve activiteiten zoals het verzorgen van de schooltuintjes en het inrichten van een insectenhotel.

Meer voorbeelden van groene schoolpleinen staan op www.jantjebeton.nl/.

Groene schoolpleinen in Rotterdam

Met geld van het ministerie van Economische zaken heeft Rotterdam de kans gekregen om twaalf schoolpleinen in de zogenaamde krachtwijken groen in te richten. De Rotterdamse norm voor buitenspelen wordt namelijk niet overal gehaald en het ontbreekt aan natuur in de directe omgeving van de kinderen. Door de schoolpleinen groen in te richten creëert men meer groene buitenruimte en meer speelmogelijkheden.