Spring naar content

Instrumenten en richtlijnen voor de inrichting van een gezond schoolplein

Bij het inrichten van een gezond schoolplein is het handig om richtlijnen en instrumenten als voorbeeld te hebben. Ook is het belangrijk om de speelplekken aan te passen aan de behoeftes van kinderen per leeftijdscategorie.

Behoeften per leeftijdscategorie

Om tot een uitdagend speelplein te komen is het belangrijk om inzicht te hebben in de verschillende fases van ontwikkeling van kinderen en de activiteiten per leeftijdscategorie.

De leeftijdsgroepen 0-4, 4-6 en 6-12 jaar kennen andere behoeften qua bewegingsdrang, geborgenheid en uitdaging. Een plein voor kleuters ziet er heel anders uit dan een plein voor leerlingen in groep acht. Bij kleuters draait het vooral om solistische bezigheden; voor deze groep is een zandbak of fietsparcours geschikt. Leerlingen in groep acht, en dan met name jongens, hebben meer behoefte aan beweging die actief en competitief is. Voor hen is een voetbalveld een goede optie.

Instrumenten en richtlijnen

Instrumenten en richtlijnen die bruikbaar zijn bij het inrichten van een gezond schoolplein:

  • Stappenplan succesvolle speelplek is een flyer van kenniscentrum TNO met negen stappen om te komen tot een succesvolle speelplek.
  • Stappenplan Fonds1818. Op de website van groeneschoolpleinen geeft Fonds 1818 informatie en een uitgebreid stappenplan voor het realiseren van een groen schoolplein. Dit stappenplan is gebaseerd op ervaringen van andere scholen, betrokken organisaties en vakliteratuur.
  • Groene schoolpleinen is een uitgebreider wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van groene schoolpleinen voor basisschoolleerlingen.
  • De schoolpleindokter is een website van Stichting Speelruimte en OBB Ingenieurs met een stappenplan, richtlijnen en handreikingen om het schoolplein aan te pakken.
  • Het Stappenplan beweegvriendelijke omgeving is een e-learning voor professionals die aan de slag willen met beleid voor een beweegvriendelijke omgeving. De e-learning begeleidt je door het hele proces en ondersteunt je met het beweegvriendelijker maken van jouw gemeente. Maak gebruik van uitlegvideo’s, beschrijvingen, concrete tips en handreikingen.
  • PleinPlan is een bureau dat scholen helpt bij in het inrichten van een uitdagend schoolplein.
  • Public Playground is een onderzoek van Bekkering Adams architecten dat tien basisuitgangspunten geeft voor het ontwerpen van van een goed schoolplein of speelplein. In het onderzoek zijn ook nieuwbouwprojecten meegenomen.
  • De Schoolpleinscan maakt het mogelijk om samen met collega’s of betrokkenen een schoolplein te beoordelen op basis van beweegvriendelijkheid. Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? En waar liggen kansen? De Schoolpleinscan is te vinden als een van de vragenlijsten van de BVO-scan.