Spring naar content

Instrumenten voor beweegstimulering bij ouderen

Op zoek naar tips of tools voor een integraal beweegbeleid in je gemeente of zorginstelling? Naar beweeginterventies, over hoe je kunt bouwen aan meer samenwerking in de wijk of concrete oefeningen voor je cliënt? Kenniscentrum Sport biedt vele instrumenten, toolkits, leidraden en scans ter ondersteuning. In dit artikel een overzicht van instrumenten gericht op beweegstimulering voor ouderen. Om beleid te maken, plannen in praktijk te brengen en concreet aan de slag te gaan.

Beleid en praktijk: Succesvolle interventies voor 55-plussers

Interventies helpen ouderen op weg om meer te gaan en blijven bewegen. Maar een interventie kan alleen effectief zijn als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. In de whitepaper ‘Succesvolle interventies voor 55-plussers‘ lees je wat je als gemeente, buurtsportcoach of aanbieder van een interventie kunt doen om effectief aanbod te realiseren in de wijk voor alle ouderen die daar behoefte aan hebben.

Onderzoek: meetinstrumenten om beweeggedrag van ouderen te meten

Kenniscentrum Sport inventariseerde welke meetinstrumenten je als professional kunt inzetten om beweeggedrag van ouderen vast te stellen en te monitoren. De meeste zijn te gebruiken zonder specifieke (para-)medische kennis. Allemaal zijn ze onderzocht op betrouwbaarheid en bruikbaarheid. In dit artikel staan de meetinstrumenten op een rij.

Beleid: Bewegen biedt kansen in de gemeente

Hoe zet je bewegen in om ouderen binnen uw gemeente op een prettige manier langer zelfstandig te laten wonen? In de de publicatie ‘Van integraal beleid, netwerken bouwen in de wijk naar meer bewegen voor ouderen’, lees je de ervaringen en uitkomsten van het project ‘Bewegen naar elkaar’. In drie verschillende filmpjes krijg je een indruk van dit project bij de verschillende gemeenten. En tips om zelf met dit thema aan de slag te gaan.

Beleid: Aan de slag met bewegen in de ouderenzorg? Een introductie

Deze introductiefilm vertelt over twee instrumenten die helpen bij het opzetten van bewegen in de ouderenzorg: de Starterskit en het Stappenplan. Bekijk het filmpje en kies dan het instrument dat het beste bij je past.

Beleid: Stappenplan Preventief bewegen

Het Stappenplan Preventief bewegen in de ouderenzorg helpt bij het samenstellen van een beleidsgerichte en projectmatige aanpak. Deze aanpak geeft handvatten die noodzakelijk zijn voor een succesvolle implementatie van bewegen.

Praktijk: Starterskit Bewegen in de ouderenzorg

De Starterskit Bewegen in de ouderenzorg biedt 5 instrumenten: Breng in beeld, Van doel naar actie, Inspiratie & kennis, de Tijdlijn en Communicatie. Ze helpen je snel aan de slag te gaan met bewegen in de ouderenzorg.

Praktijk: Wegwijzer – Samenwerken aan bewegen

Met de ‘Wegwijzer voor professionals om ouderen te activeren om te bewegen’ geven we je meer informatie hoe jij ouderen kunt uitnodigen en uitdagen om meer te bewegen. En hoe je, in samenwerking met andere professionals, een bijdrage kunt leveren aan het langer vitaal en zelfredzaam houden van ouderen.

Praktijk: Breng beweging in je dag

‘Breng beweging in je dag’ is een hulpmiddel voor zorgverleners en coaches. Deze Beweegcirkel helpt jou als professional om anderen te begeleiden en te stimuleren om meer te bewegen. Stap voor stap werk je samen met je cliënt toe naar activiteiten die bij hem of haar passen en die makkelijk zijn in te passen in het dagelijks leven.

Praktijk: Beweegrichtlijnen

Regelmatig sporten en bewegen is goed voor je. Maar hoeveel moet je dan bewegen? En welke beweging is goed voor je? Lees meer over de beweegrichtlijnen en de specifieke aandachtspunten voor ouderen.

Aan de slag: Beweegposter

Op deze beweegposter vind je dertien oefeningen voor ouderen die je makkelijk thuis kunt doen. Ook lees je hoe je in kleine stapjes fit kunt worden door te gaan wandelen en vind je er informatie over de beweegrichtlijnen. Download de beweegposter.

Oefeningen uit de Beweegposter met uitleg in tekst
Beweegposter

Wilt u liever een fysiek exemplaar bestellen dan kan dat via dit bestelformulier.

Aan de slag: Fit & Sterk-waaier

De Fit en Sterk waaier
(Foto: Kenniscentrum Sport)

De Fit & Sterk-waaier is een wijzer met beweegoefeningen voor de de kleine dagelijkse beweegmomenten. Via een QR-code wordt de oefening op een YouTube-filmpje voorgedaan. Een must voor in de tas van thuiszorgmedewerkers, maar ook geschikt voor mantelzorgers, huisartsen en fysiotherapeuten. Lees in dit artikel meer over de Fit & Sterk-waaier en hoe je deze kunt downloaden voor eigen gebruik.

Ook interessant:

  • Monitoring- & evaluatie menukaart: Deze M&E menukaart geeft algemene informatie over monitoring- en evaluatie-instrumenten voor sport en beweegactiviteiten, plus informatie die specifiek is voor beleidsterreinen van gemeenten.
  • Financieringswijzer Sport & Bewegen: Dit is een uitgebreide website voor gemeenten die het voornemen hebben om de financiering van hun sport- en beweegbeleid te hervormen of elementen daarvan aan te passen.
  • Beleidswijzer Sport & Bewegen: De Beleidswijzer Sport & Bewegen: een hulpmiddel voor gemeenten om nieuw sport- en beweegbeleid te formuleren of het huidige beleid te vernieuwen.
  • Human Capital Model: Ben je op zoek naar argumentatie om de noodzaak van bewegen aan te tonen? Het Human Capital Model benoemt meer dan 80 effecten van sporten en bewegen. Die zijn ingedeeld op basis van zes kernwaarden: fysiek, emotioneel, sociaal, persoonlijk, intellectueel en financieel. In het interactieve model van Kenniscentrum Sport & Bewegen vind je per effect een omschrijving, relevante artikelen van Allesoversport.nl, erkende interventies en producten en contactgegevens van specialisten van het kenniscentrum.
  • QuickScan Buurtsportcoach: De QuickScan Buurtsportcoach is een instrument dat inzichtelijk maakt waar de focus van de buurtsportcoach ligt. Het vergelijkt de ervaringen van diverse partners met de inzet van de buurtsportcoach en biedt inzicht en ontwikkelpunten.
  • Hoe zorg je er als gemeente voor dat 65-plussers meer gaan sporten en bewegen? Lees de whitepaper 65+ in beweging.