Spring naar content

Een integrale aanpak van depressieve klachten

Veel mensen met depressieve klachten hebben baat bij een behandeling die aandacht besteedt aan zowel de depressieve stoornis, als aan bewegen en voeding. Door deze leefstijlbegeleiding kunnen zij een blijvende verandering brengen in hun dagelijkse activiteitenpatroon, wat kan helpen de depressieve klachten blijvend te verminderen. Met een integrale aanpak kunnen behandelaars beter inspelen op de problematiek van deze mensen. In dit document wordt zo’n behandeling, voluit de Gecombineerde Leefstijl Interventie Depressieve Klachten (GLI-DK), toegelicht.

De programmabeschrijving van deze interventie is bedoeld voor eerstelijns zorgprofessionals, zoals:

  • huisartsen
  • POH-GGZ (Praktijkondersteuner Huisarts – Geestelijke gezondheidszorg)
  • psychologen
  • fysiotherapeuten
  • diëtisten

Bent u huisarts of POH-GGZ, dan kunt u in deze programmabeschrijving teruglezen hoe u patiënten, waarbij u meent depressieve klachten te signaleren, aan deze interventie kunt laten deelnemen. Het grote pluspunt van dit programma is de combinatie van meerdere disciplines via één vast aanspreekpunt. De cliënt krijgt psychologische begeleiding, een beweegprogramma en voedingsbegeleiding, afgestemd op de diagnose en de mate en ernst van de klachten. Het doel is hen te begeleiden om zo snel mogelijk op eigen benen te staan en bijvoorbeeld deel te nemen aan het lokale beweegaanbod. Zo kan iemand ook na afloop van het programma de nieuwe leefstijl gemakkelijk volhouden.

Inhoud programmabeschrijving

De programmabeschrijving bevat onder meer:

  • een uitgebreide beschrijving van het traject;
  • de inhoud van de hiervoor ontwikkelde toolkit;
  • aandacht voor de samenstelling van het multidisciplinaire team.

Bovendien bevat de programmabeschrijving een groot aantal tips, ervaringen, informatie of concrete praktijkvoorbeelden, die nuttig kunnen zijn in het ontwikkelen en uitvoeren van een GLI-DK. Zo worden er heldere tips gegeven voor de werving en het behoud van deelnemers.

Bewegen wordt in de interventie heel duidelijk gezien als middel om een betere gezondheid te bereiken en te behouden. Bewegen draagt bij aan het proces van de afname van depressieve klachten. Door een blijvende verandering van het dagelijkse activiteitenpatroon geeft de deelnemers het gevoel zowel fysiek als psychisch fitter te worden.

Voorbeeld programmabeschrijvingen

De website van de Beweegkuur is niet langer actief. Hier kun je nog twee voorbeeld programmabeschrijvingen downloaden: