Spring naar content

Invloed van buitenaf – jongeren binden en behouden bij de sport [tips]

Verschillende zaken hebben invloed op het wel of niet blijven sporten van jongeren, bijvoorbeeld veel huiswerk hebben en een bijbaantje willen. Als vereniging kun je hier niet direct iets aan veranderen, maar je kunt er misschien wel meer op proberen in te spelen of actiever rekening mee gaan houden.

Minder tijd | minder prioriteit

Als kinderen ouder worden gaan ze meer tijd besteden aan bijbaantjes, huiswerk en sociale contacten. Deze activiteiten concurreren als het ware met (het huidige) sport(aanbod) en vormen een uitdaging voor de sportsector.

Tip 1. Bied sport onder of direct aansluitend aan schooltijd aan.

Op deze manier kost het leerlingen weinig extra (reis)tijd en past het makkelijk in hun agenda. Hockeyvereniging Union in Nijmegen biedt na schooltijd huiswerkmogelijkheden en er kan gegeten worden op de club voor een laag bedrag.

Tip 2. Kennismakingslessen

Jongeren die op school kennismakingslessen van een bepaalde sport hebben gevolgd, moeten direct de mogelijkheid hebben om gebruik te maken van een passend vervolgaanbod bij de verenging.

kinderen in beweging

Teveel tijd daartussen zorgt dat de urgentie en de prioriteit verdwenen zijn. Bij de ‘schoolactieve vereniging’ wordt gebruik gemaakt van de methodiek van binnen naar buitenschools leren sporten en bewegen.

Tip 3. Organiseer huiswerkbegeleiding, maatschappelijke stages of sollicitatie trainingen op de club.

Dat zorgt ervoor dat de verschillende activiteiten van jongeren meer geïntegreerd worden. Jongeren hoeven zo niet het een óf het ander te kiezen, ze kunnen op 1 locatie op 1 middag meerdere zaken combineren.

Tip 4. Zoek naar mogelijkheden om jongeren bijbaantjes aan te bieden binnen de sport(vereniging).

Denk aan het draaien van bardiensten in de kantine van de sportclub (let wel op dat jongeren geen alcohol mogen schenken). Ook de inzet van jongeren als trainer/assistent is een mogelijkheid.

Binnen Topscore Amsterdam kunnen jongeren als assistent wat bijverdienen Zo blijven ze betrokken bij de sport en dit werkt stimulerend naar andere leerlingen. Afhankelijk van de organisatie en de mogelijkheden kan er een vrijwilligersvergoeding worden uitgekeerd of kan met een arbeidscontract (al dan niet via een uitzendbureau) worden gewerkt.

Tip 5. Leer jongeren te prioriteren en efficiënt met hun tijd om te gaan.

Bied jongeren binnen de vereniging een informatiemoment aan, waarin je ze helpt om sportdeelname te combineren met andere activiteiten en verplichtingen die ze hebben.

Blessure

Een blessure kan een reden zijn voor jongeren om te stoppen met sporten. Soms is de blessure zo erg dat er langere termijn geen enkele sport gedaan kan worden. Tijdelijk stoppen is dan helaas de enige keuze. Als het echter om een kortdurende blessure gaat of een blessure die een bepaald type sport uitsluit is het wenselijk dat de jongeren niet helemaal stopt met sport. Er is vast wel een aanbod dat aansluit op zowel de wensen en behoeften en de fysieke of mentale mogelijkheden.

Tip 1. Preventie

Geef goede voorlichting aan de (jeugd)trainers en jongeren over blessurepreventie. Een goede voorbereiding, zoals een warming-up is namelijk van groot belang om blessures te voorkomen.

Tip 2. Behandeling

Zoek als club de verbinding met fysiotherapie. Maak bijvoorbeeld de afspraak met een fysiotherapiepraktijk dat er woensdag een inloopspreekuur is voor leden met een blessure, die advies willen. Of nodig een fysiotherapeut uit tijdens een evenement om advies te geven aan jongeren, die meer willen weten of ergens last van hebben.

Tip 3. Nazorg

Stuur als sportvereniging een kaartje, sms of what’s app naar geblesseerde leden. Wens ze een snel herstel, schrijf dat je hoopt dat ze snel weer mee kunnen doen of dat je hem/haar graag terug ziet langs de lijn.

Reisafstand

Als de afstand van huis of school naar de sportvereniging of accommodatie te ver is, bestaat de kans dat jongeren afhaken. Ook het ver reizen naar andere verenigingen voor wedstrijden en de tijd die daarvoor nodig is, kunnen redenen zijn om te stoppen met sport.

Tip 1. Organiseer activiteiten dichtbij de jeugd

Bijvoorbeeld op een trapveldje, Playground of Cruyffcourt, buurthuis of gymzaal in de wijk. Als sportvereniging bestaat wellicht de mogelijkheid om een dependance op een dergelijke plek op te starten. Zo kun je de drempel voor de jongeren verlagen. Of organiseer sportcompetities in de eigen gemeente, zodat jongeren voor wedstrijden niet ver hoeven te reizen.

Tip 2. Deel een sportaccommodatie met school, gemeente en sportverenigingen.

Zo blijft de reistijd voor jongeren van de school beperkt en wordt de accommodatie maximaal benut. Sportverenigingen mogen gebruik maken van de accommodatie van de school, mits ze bereid zijn af en toe een clinic te geven aan de leerlingen van de school. Montessoricollege Nijmegen werkt samen met een turnvereniging. Als school kunnen zij gebruik maken van een officiële wedstrijd turnhal.

Tip 3. Richt als school een stapsgewijze opbouw van de activiteiten in die jongeren helpt om te wennen aan het reizen naar de sportvereniging.

Op het Carmel college bijvoorbeeld zijn de sportactiviteiten voor de eerstejaars in en rond de school. Veilig en gemakkelijk. Voor de tweedejaars vinden de activiteiten plaats op de verschillende (sport)clubs. Zo wennen jongeren er aan om naar de vereniging toe te gaan en weten ze ook hoe ze naar de betreffende club kunnen fietsen of lopen. Het fietsen er naar toe is trouwens ook al een sociale en leuke aangelegenheid.

Verhuizen

Als jongeren verhuizen, samen met hun ouders of voor een vervolgopleiding is de kans aanwezig dat ze met sport bij de eigen vereniging stoppen vanwege de reisafstand. Het ondersteunen van jongeren om de sport weer op te pakken op de nieuwe woonplek kan uitval voorkomen.

Tip 1. Help jeugdleden die gaan verhuizen bij de keuze / overstap naar een vereniging in een nieuwe woonplaats.

Zo blijven ze in ieder geval wel een sport beoefenen. Informeer het jeugdlid en de ouders over welke verenigingen er zijn van de betreffende sport in de betreffende regio. Misschien zijn er mensen binnen de club die ervaring hebben met de clubs in die woonplaats? Denk ook mee in de aanloop periode naar de verhuizing. Wellicht kan een nieuw lid alvast 1 keer in de week mee trainen bij de nieuwe vereniging.

Tip 2. Contact met vervolgopleidingen

Leg als voortgezet onderwijs school contact met vervolgopleidingen waar leerlingen naar doorstromen om hen te vragen hun sportaanbod alvast te presenteren. Leerlingen kunnen op die manier in het laatste jaar van hun school een keuze maken voor een sport(vereniging) die past bij de nieuwe studie. De universiteit in Eindhoven bijvoorbeeld presenteert hun sportaanbod aan de leerlingen van het Montessori College (ook in Eindhoven) in het laatste jaar van het VWO. Veel aankomende studenten worden hierdoor enthousiast en sluiten meteen een sportabonnement af en blijven sporten.

Financiële drempel

De kosten die voor sporten betaald moeten worden, kunnen voor jongeren te hoog zijn. Het kan een reden zijn om niet te beginnen of te stoppen met sporten. Hieronder staan tips die hierop in spelen.

Tip 1. Financiële regelingen

Zorg dat financiële regelingen, zoals gemeentelijke regelingen voor minima (met sportpassen) en het jeugdsportfonds, bekend zijn bij jongeren en hun ouders. Over het algemeen zijn er vaak wel financiële tegemoetkomingen voor jongeren uit gezinnen met lage inkomens.

Tip 2. Contributie

Laat jongeren (en hun ouders) stapsgewijs wennen aan het betalen van contributie. Eerst gratis op school, dan voor een klein bedrag na school en als laatste fase de overstap naar de vereniging met een betaald lidmaatschap. Gratis deelname aan sportactiviteiten zorgt wel voor vrijblijvendheid in deelname, ga er slim mee om.

Tip 3. Gezinskorting

Geef als sportaanbieder een gezinskorting. Bijvoorbeeld het eerste kind dat lid is bedrag X, het 2e kind € 10,- minder, 3e kind weer € 20,- minder etc. Houd tevens rekening met de overgang van het tarief van jeugdlidmaatschap naar volwassenlidmaatschap. Die overstap kan een financiële drempel zijn en dus een moment van opnieuw afwegen betekenen.

Tip 4. Vergoeding

Als jongeren werk verzetten binnen de vereniging (bijvoorbeeld bardienst draaien of scheidsrechter zijn) krijgen ze korting op de contributie of gratis sportkleding / materiaal.

Invloed media

Jongeren doen erg veel met social media. Probeer dit als sportaanbieder ook (nog) meer te doen. Communiceer bijvoorbeeld over activiteiten via Facebook en/of twitter. Jongeren in de club kunnen hier natuurlijk zelf ook bij helpen, want ze weten vaak beter hoe dit werkt dan het gemiddelde bestuurslid van een vereniging.

Tip 1. Online zichtbaarheid

Vergroot de online zichtbaarheid van je vereniging / project door een Facebookpagina aan te maken. Zo zorg je dat je vindbaar bent via de sociale media. Maak eventueel een aparte pagina op de website voor de jongeren zelf en zet de jongeren hier ook zelf op in.

Tip 2. App

Maak gebruik van een app om het voor jongeren makkelijk te maken om persoonlijke- en teamzaken met elkaar te delen en af te spreken op de club. Ook verenigingszaken en wedstrijdzaken kunnen via de app gedeeld worden. Groepsapps van teams zijn heel gebruikelijk bij de meeste clubs en geeft je snel de laatste belangrijke informatie.

Tip 3. Rolmodellen

Gebruik rolmodellen die trainen op de club of die geassocieerd kunnen worden met sport om jongeren via media te interesseren voor sport.