Spring naar content

Is jouw kind onrustig op school? Meer beweging helpt niet altijd

Bij Buro Bloei worden veel kinderen (vooral jongens) aangemeld die moeite hebben zich te concentreren in de klas en doorgaans wat ‘wiebelig’ zijn. Eén van onze adviezen is dan vaak dat het goed zou zijn ze tijdens een schooldag regelmatig even lekker te laten bewegen. Uit onderzoek blijkt immers dat dit een gunstig effect heeft op de concentratie.

Even lekker de trap op en af rennen of een rondje schoolplein en dan daarna weer rustig aan het werk. Maar is dit wel een goed advies? Volgens onderzoekers uit Florida niet. Zij vroegen zich af of de bewegingsonrust van deze kinderen wellicht een functie heeft bij het vasthouden van de concentratie.

Onderzoek

Om dit te testen onderzochten zij een groep van 52 jongens in de leeftijd van acht tot twaalf jaar. 29 kinderen hadden de diagnoses ADHD, 23 hadden geen diagnose of gedragsproblemen. Omdat eerder onderzoek had vastgesteld dat de typische hyperactieve gedragingen bij kinderen met ADHD vooral te zien zijn bij taken waarbij het werkgeheugen een grote rol speelt, lieten de onderzoekers de kinderen een aantal van deze taakjes op de computer doen.

Wat bleek? De prestaties van de groep kinderen met ADHD werden beter naarmate ze meer bewogen.

Onderzoekers denken dat deze kinderen door te bewegen hun alertheid beter kunnen vasthouden. Voor de kinderen uit de andere groep (zonder ADHD) was het omgekeerde het geval: hun prestaties werden slechter naarmate ze meer bewogen.

Bewegingsonrust

Dit onderzoek is belangrijk voor de manier waarop kinderen die veel bewegingsonrust laten zien, begeleid worden. Als een kind onrustig op school zit, zou je het dus toe moeten staan (enigszins gereguleerd) te bewegen. Bijvoorbeeld door ze op een bal te laten zitten tijdens het werken. Helemaal mooi zou het zijn ze te laten fietsen op een hometrainer als ze een toets moeten maken, maar dat is wellicht wat lastig te organiseren in een klas.

Belangrijk is in elk geval te realiseren dat kinderen met ADHD niet met opzet wiebelen, maar dat het ze daadwerkelijk helpt bij het maken van het schoolwerk. Het bewegen verbieden is dan ook niet een goede manier om hiermee om te gaan. Samen met het kind kijken naar een manier waarop het wiebelen kan zonder anderen te storen is dat wel.

Bron: Dustin E. Sarver, Mark D. Rapport, Michael J. Kofler, Joseph S. Raiker, Lauren M. Friedman. Hyperactivity in Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): Impairing Deficit or Compensatory Behavior? Journal of Abnormal Child Psychology, 2015; DOI: 10.1007/s10802-015-0011-1. Vind hier een samenvatting van het onderzoek.