Spring naar content

Jeugd Participatieladder Sport: zo maak je jeugd actiever binnen de vereniging

Hoe kun je jeugd (nog) actiever laten participeren binnen jouw sportvereniging? Hoe pak je dat aan en wat levert het op? Het zijn vragen waar veel sportverenigingen mee kampen. De participatieladder helpt je als bestuurslid, commissielid, trainer, coach of vrijwilliger of verenigingsondersteuner om deze vragen te  beantwoorden. Bekijk aan de hand van de ladder waar je staat en waar je naartoe wilt.

Veel Nederlandse sportverenigingen hebben een jeugdbeleid of een jeugdcommissie die van alles voor de jeugd organiseert. De organisatie hiervan ligt vaak in handen van volwassenen. De jeugd zelf doet in meer of mindere mate mee aan al deze activiteiten. Wat clubs zich niet altijd realiseren, is dat het actief betrekken van de jeugd bij de vereniging grote kansen kan bieden voor de club. Dit heeft voordelen voor zowel de vereniging als de jeugd zelf.

De jeugd is de vrijwilliger van de toekomst.

Linda Selhorst, ijsclub Haarlem

Voordelen actieve jeugdparticipatie

Jongeren meer betrekken en inzetten zorgt voor meer verbondenheid met de vereniging, wat de kans op afhaken verkleint. Ook brengen jongeren andere kwaliteiten mee dan volwassenen, zoals spontaniteit, energie en onbevangenheid. En het kan het tekort aan vrijwilligers oplossen. Ook voor de jongeren zelf is het waardevol om een actieve rol te spelen op de vereniging. Als jongeren hun eigen wensen en behoeften kunnen aangeven, leren ze dat hun mening telt. Actief meedoen vergroot hun zelfvertrouwen, sociale vaardigheden en contacten. Ook kan het bijdragen aan het ontwikkelen van hun talenten en competenties, zoals organiseren en onderhandelen.

Jeugdleden haken minder snel af, doordat ze ruimte krijgen om zelf activiteiten te ondernemen.

Joke Stenvert, roeivereniging Nautilus

De participatieladder

De ‘Jeugd Participatieladder Sport’ is een instrument voor sportverenigingen, zoals bestuursleden, commissieleden, trainers, coaches en vrijwilligers. Ook verenigingsadviseurs kunnen de ladder gebruiken om met verenigingen in gesprek te gaan over de jeugdaanpak. De ladder is afgeleid van het model van Roger Hart (1992).

Download de participatieladder op Kenniscentrum & Bewegen

Hoe gebruik je de participatieladder?

  • Bekijk de treden van de ladder en bepaal op welke trede je vereniging zich bevindt; 
  • Bepaal of je tevreden bent met die trede of naar welke trede je toe wilt werken; 
  • Bedenk wat een hogere trede voor de vereniging kan betekenen; 
  • Gebruik de voorbeelden ter inspiratie over hoe je kunt klimmen op de ladder.

Hoe pakken sportverenigingen dit in de praktijk aan? We verzamelden vier voorbeelden van clubs die er op verschillende manieren in slagen hun jeugd actief te maken en te houden:

We hebben onze trainingskosten laag weten te houden door het structureel inzetten van jeugdige vrijwilligers als trainer.

Hans Otten, hockeyvereniging Naarden

Lees meer

Wil je meer informatie over hoe je jongeren kunt binden en behouden bij de club? Lees dan het overzichtsartikel waar je meer inspirerende voorbeeldverhalen, instrumenten en een filmpje kunt vinden. Bekijk ook ons Webinar terug over Binden en Behouden Jeugd.

Deel jouw mening en ervaring

Wij zijn benieuwd naar jouw ervaringen. Betrek je ook jongeren actief bij de vereniging? Heb je tips en suggesties die je graag wilt toevoegen of een goed voorbeeld? Laat het ons weten. Voor vragen en informatie kun je terecht bij Laura Butselaar of Jamilla Vervoort.