Spring naar content

Actieve jeugd: jeugdraad maakt jongeren mede-verantwoordelijk voor club

Hoe maak je jongeren actief binnen jouw sportvereniging? Een praktijkvoorbeeld van Tennisvereniging Tie-Breakers in Amsterdam, waar jongeren een actieve jeugdraad vormen. Zij delen hun tips voor andere sportverenigingen.

Tennisvereniging Tie-Breakers heeft al bijna 15 jaar een actieve Jeugdraad. De Jeugdraad is een zelfstandige commissie en bestaat uit 6 jeugdleden. Doel: geef de jeugd een stem en laat hen sterker onderdeel uitmaken van de club. De Jeugdraad wordt betrokken bij ontwikkelingen van de club, denkt mee, adviseert en organiseert activiteiten. Door de inbreng van de jeugdraad ontstaat er grotere binding van de jeugd met de club. Jongeren worden belangrijk gemaakt binnen de club, waardoor zij zich medeverantwoordelijk voor de club voelen. In dit praktijkvoorbeeld vind je achtergronden en resultaten van de Jeugdraad en een aantal concrete tips die je binnen je eigen vereniging toe kunt passen.

Dit artikel is een praktijkvoorbeeld bij de Jeugd Participatieladder: een tool voor sportverenigingen om inzicht te krijgen in de mate waarin de vereniging de jongeren actief betrekt. Bekijk als vereniging aan de hand van de ladder waar je staat en waar je naar toe wilt. Laat je inspireren en maak een actieplan voor jouw club.

Plek van de jeugd binnen de vereniging

De Amsterdamse Tennisvereniging TV Tie-Breakers is een bloeiende vereniging met bijna 1400 leden, waarvan 300 jeugdleden, en heeft nog elk jaar een wachtlijst voor de senioren. De club wordt gerund door een grote groep vrijwilligers. Verder is er ook een aantal betaalde krachten zoals de tennistrainers, de groundsman, barpersoneel en de verenigingsmanager. Bij TV Tie-Breakers kun je zowel prestatief als recreatief tennissen. De instroom van jonge kinderen (tot 11 jaar) is geen probleem. Het binden en behouden van de oudere jeugd (11-18 jaar) en jonge senioren (18-24 jaar) is dat echter wel. Het animo neemt af en vaak kunnen/willen ze tennis niet meer combineren met andere sporten, school of andere aangelegenheden. Jeugdbeleid is dan ook een terugkerend thema op de agenda van de vereniging.

Hoe werkt de Jeugdraad?

De Jeugdraad bestaat uit zes jeugdleden tussen de 14 en 21 jaar en 1 senior lid dat de jongeren coacht en begeleidt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de volwassene de leiding neemt. Er wordt gestreefd naar een gelijke verdeling van jongens en meisjes in de raad.

“Het is mooi om te zien dat leden uit de Jeugdraad, na een aantal jaren posten bemannen in andere commissies en zelfs het bestuur”

Irene Brouwer, ex bestuurslid TV Tie Breakers

Door spreiding van leeftijden wordt gepoogd een natuurlijk verloop te realiseren. De jeugdraad vergadert ongeveer 10 keer per jaar. Het is de verantwoordelijkheid van de Jeugdcommissie om de jeugdraad te belonen en speciale uitjes te organiseren.

Wat heeft de Jeugdraad opgeleverd?

Een aantal oud-Jeugdraad leden is nu actief seniorlid en bemant posten in commissies en bestuur. Jeugdleden adviseren de jeugdcommissie en het bestuur over jeugdbeleid en voelen zich daardoor mede-verantwoordelijk voor de club. Met de inzet van de Jeugdraad verloopt de organisatie van het jaarlijks Open Jeugd Toernooi, de barbecue, tennisclinics, onderhoud facebookpagina en het maken van posters succesvol. Ook helpt de Jeugdraad mee met het clubkampioenschap en openingstoernooi en denkt mee in het ontwerp van een minitennisbaan met tennismuur.

Door hun bijdrage aan de Jeugdraad in de vorm van meedenken, meedoen en doordat de jongeren zelfstandig activiteiten hebben georganiseerd, hebben ze ook heel veel op andere vlakken geleerd, anders dan het tennisspel. Tot slot zie je dat jongeren terugkeren naar de vereniging als ze klaar zijn met studeren. De Jeugdraad voorkomt niet dat veel jongeren op een gegeven moment toch de club verlaten. Er is grote concurrentie van studentenclubs. Het doel van TV Tie-Breakers is niet om deze jongeren te behouden.

De Jeugdraad is door de jeugdcommissie in 2002 geïnitieerd om de jeugd een stem te geven. Het is een zelfstandig adviesorgaan en denktank binnen de vereniging naast de commissies en het bestuur. De Jeugdraad organiseert alle activiteiten voor de jeugd, zoals toernooien, feesten, uitjes en het tenniskamp. Daarnaast helpen ze en geven ze input aan de jeugdcommissie. De jeugdraad vertegenwoordigt alle leeftijden tot 18 jaar en is bij alle jeugdactiviteiten betrokken. De uitdaging voor de club is elke keer weer om continuïteit aan de Jeugdraad te geven.

Tips voor andere sportverenigingen

Verankering in verenigingsbeleid:

 • Zorg voor een goede verankering van de Jeugdraad binnen de structuur en beleid van de club en behandel de Jeugdraad als autonome commissie
 • Blijf als bestuur en/of Jeugdcommissie in nauw contact met de Jeugdraad, zodat je weet wat er speelt en je op tijd kunt reageren
 • Leg contactmomenten van de commissies/bestuur met de Jeugdraad vast in de jaarkalender
 • Vertel aan nieuwe commissieleden over het bestaan van de Jeugdraad. Omdat de Jeugdraad vaak op andere momenten aanwezig is, dreigen zij wel eens vergeten te worden

Werven van jeugdige vrijwilligers/opzet:

 • Houd als jeugdcommissie of bestuur in de gaten of er jeugd raadsleden dreigen te vertrekken
 • Laat (vertrekkende) jeugd raadsleden zelf nieuwe leden werven
 • Benader mogelijke kandidaten voor de Jeugdraad persoonlijk
 • Zet trainers in om jeugdleden te werven. Zij hebben vaak goed zicht op de kinderen die zouden willen en kunnen

Behouden/ continuïteit van jeugdige vrijwilligers:

 • Neem ze serieus en LUISTER naar ze, maak ze belangrijk
 • Geef ze vrijheid en verantwoordelijkheid
 • Zet ze zo vaak mogelijk in het zonnetje (zorg dat bestuur en commissies zoveel mogelijk aanwezig zijn tijdens evenementen die door jeugdleden georganiseerd zijn)
 • Reserveer een jaarlijks budget voor de Jeugdraad, geef de jeugdleden kleding en organiseer een leuk uitje (bijvoorbeeld naar het ABN AMRO tennis toernooi)
 • Zorg voor een enthousiaste betrokken coach (senior lid). Iemand die begeleidt, goed contact heeft met de jongeren, pedagogische sterk is, maar niet uitvoert of zijn ideeën doordrukt

Overwinnen hobbels (weerstand):

 • Continuïteit van de Jeugdraad is de grootste uitdaging. Accepteer dat het soms iets minder gaat, maar blijf er energie in stoppen, zodat het niet doodbloedt. Met een beetje meer aandacht kan de Jeugdraad dan zo weer op de rit worden gezet

Praktijkvoorbeelden

Hoe pakken sportverenigingen dit in de praktijk aan? Kenniscentrum Sport ontwikkelde een Jeugd Participatieladder en verzamelde goede voorbeelden van clubs die er op verschillende manieren in slagen hun jeugd actief te maken en te houden:

Wil je meer informatie over hoe je jongeren kunt binden en behouden bij de club? Lees dan het overzichtsartikel waar je meer inspirerende voorbeeldverhalen, instrumenten en een filmpje kunt vinden. Vind publicaties over ledenbehoud van en met jongeren in de Kennisbank Sport en Bewegen.

Meer informatie