Spring naar content

De juiste sport kiezen: waar let je op?

Voor kinderen is plezier het belangrijkst in sport, maar dingen worden leuker wanneer je er goed in bent. Dus kies je een sport dan op wat leuk is of op wat qua fysieke vaardigheden bij jouw kind past?

Volgens onderzoek door HAN en de universiteiten van Gent en Groningen maken de meeste kinderen hun sportkeuze niet op basis van hun motorische vaardigheden. Ze kiezen vaak voor een club waar hun vriendjes ook op zitten of treden in de voetsporen van hun ouders.

Niet zo gek: plezier in sport staat bij kinderen immers voorop. Maar dit verklaart wel waarom veel kinderen rond hun twaalfde al stoppen met sport.

Aanleg en plezier

Als je ergens goed in bent, is het leuker en haak je minder snel af. Vanuit dat opzicht is het overwegen van de motorische vaardigheden bij het maken van een sportkeuze dus absoluut aan te raden. Over de jaren veranderen vriendschappen, wisselen vriendjes van club en verhuizen er waarschijnlijk een aantal. Als je kind de sport zonder al die gezellige sociale contacten eigenlijk helemaal niet zo leuk vindt, is de kans groot dat het het voor gezien houdt.

Door niet te letten op welke sport motorisch gezien het beste aansluit, kiezen kinderen vaak voor een sport waarin ze niet echt kunnen uitblinken. Dat hoeft geen ramp te zijn zolang ze er plezier in hebben en geen dromen hebben om topsporter te worden, maar op latere leeftijd kan dit wel parten gaan spelen doordat het gebrek aan vooruitgang plezier in de weg kan staan.

De juiste sport kiezen en een actief leven

Een goede sportkeuze verkleint dus de kans op uitval op latere leeftijd. De beste keuze wordt gemaakt op basis van zowel motorische vaardigheden als persoonlijkheid en cognitie. Maar om kinderen hun leven lang fit en gezond te houden, is alleen een juiste sportkeuze niet voldoende.

Je hebt misschien al eerder gehoord dat kinderen motorisch achteruit gaan ten opzichte van eerdere generaties, een ontwikkeling die ook door dit onderzoek werd bevestigd. Dit komt doordat kinderen tegenwoordig te weinig bewegen, maar ook door onze verkeerde interpretatie van beweging.

Dat een kind drie keer per week sport, betekent niet dat dit kind motorisch goed en volledig is ontwikkeld. Hiervoor zijn ook het gewone buitenspelen, de gymlessen op school en een actieve levensstijl erg belangrijk.

Ook het beoefenen van meerdere sporten kan helpen bij het ontwikkelen van een goede motoriek op alle vlakken. Bovendien helpt dit uiteindelijk ook bij de sportkeuze, want zo ontdekt je kind wat het wel en niet leuk vindt en waar het goed in is.