Spring naar content

Kinderen spelen minder vaak en minder lang buiten

In de media wordt vaak gemeld dat kinderen veel minder buitenspelen dan een aantal jaar geleden. Is dat ook echt zo? Het Mulier Instituut heeft de cijfers op een rij gezet. Het Factsheet ‘Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland’, waarin de resultaten van dat onderzoek zijn opgenomen, geeft inzicht in hoeveel kinderen buitenspelen door de jaren heen. Het gaat om kinderen in de leeftijd van vier tot en met elf jaar.

Om deze ontwikkeling in kaart te brengen, heeft Mulier gekeken naar vragenlijsten die ouders hebben ingevuld over het buitenspeelgedrag van hun kinderen(*). Om te achterhalen of kinderen hierin verschillen, is verband gelegd tussen buitenspelen en geslacht, leeftijd, en de stedelijkheid van de gemeente waarin de kinderen wonen.

Drie tot zeven uur per week buitenspelen

De belangrijkste conclusies: Kinderen van 4 tot 11 jaar spelen minder vaak en minder lang buiten. Jongens besteden meer tijd aan buitenspelen dan meisjes. Naarmate jongens ouder worden, besteden ze minder tijd aan buitenspelen. Meisjes spelen juist meer buiten naarmate ze ouder worden. Jonge kinderen (4-7 jaar) spelen ongeveer evenveel buiten als oudere kinderen (8-11 jaar). Voor beide groepen geldt dat de meesten drie tot zeven uur per week buitenspelen.

Enkele andere belangrijke uitkomsten:

  • Het percentage kinderen dat minstens vijf dagen per week buitenspeelt, is in de periode 2006-2014 met 3 procent afgenomen;
  • Het percentage kinderen dat meer dan drie uur buitenspeelt, is in diezelfde periode met 7 procent afgenomen;
  • Kinderen uit niet-stedelijke gebieden spelen ruim twee uur langer buiten dan kinderen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden;
  • Wanneer buitenspelen buiten beschouwing wordt gelaten, hebben kinderen uit niet-stedelijke gebieden en kinderen uit (zeer) sterk stedelijke gebieden evenveel lichamelijke activiteiten.

Download de volledige Factsheet ‘Ontwikkeling buitenspelen bij kinderen in Nederland’.

(*) De gegevens zijn gebaseerd op bewerkingen van de data van de OBiN vragenlijst 2006-2014 en de CBS Gezondheidsenquête 2016 (selectie 4-11-jarigen).