Spring naar content

Kinderfysio Marloes over kinderen met autisme en bewegen

Bewegen heeft bij kinderen met autisme waarschijnlijk een positief effect en zou in mijn ogen meer gestimuleerd moeten worden.

Bij steeds meer kinderen kan de oorzaak worden vastgesteld van opvallend gedrag. Regelmatig is de oorzaak een autisme gerelateerd probleem. Autisme is een aangeboren stoornis die zich kenmerkt door een afwijkende sociaal-emotionele ontwikkeling en een gebrekkige ontwikkeling in taal en communicatieve vaardigheden. Het wordt ook wel een informatieverwerkingsstoornis genoemd. De informatie, de waarneming, komt bij autisme niet als een geheel binnen, maar in losse delen. Ongeveer 1 procent van de kinderen heeft een autisme spectrum stoornis (ASS). Bij autisme gerelateerde problemen zijn een aantal, maar niet alle kenmerken van autisme aanwezig. Zie ook www.autisme.nl

Bewegen geeft gunstige verandering

Meerdere onderzoeken hebben aangetoond dat kinderen met autisme vaak een minder goede motoriek hebben en bovendien een minder actieve leefstijl [1}. Bij deze kinderen wordt ook een duidelijk verminderde conditie gezien [2]. Een verklaring is dat ze zich minder energiek voelen, zichzelf minder goed kunnen motiveren en minder doorzettingsvermogen hebben bij inspannende activiteiten.

Bij volwassenen met verschillende psychische aandoeningen is al langer duidelijk dat bewegen een gunstige verandering kan geven in de stemming. Bij kinderen met autisme heeft het bewegen en de fysieke conditie eerder niet veel aandacht gekregen. Maar het wordt steeds duidelijker dat dit gebied mogelijk een goede ingang kan zijn bij deze kinderen tot een positievere stemming en een beter zelfbeeld.

Conditie testen

Er zijn verschillende testen op het gebied van conditie voor kinderen. Deze testen vinden plaats op een loopband of fietsergometer. Voor kinderen zijn normwaarden bekend vanaf vier jaar. Kinderfysiotherapeuten kunnen de testen uitvoeren en als het nodig is ook een passend trainingsprogramma opstellen.

Ouders kunnen zelf goed bekijken of hun kinderen voldoende bewegen met behulp van de Beweegrichtlijnen voor kinderen (4-18 jaar):

  • Bewegen is goed, meer bewegen is beter.
  • Minstens elke dag een uur matig intensieve inspanning. Langer, vaker en/ of intensiever bewegen geeft extra gezondheidsvoordeel.
  • Minstens driemaal per week spier- en botversterkende activiteiten.
  • En: voorkom veel stilzitten.

Bewegen inbouwen in weekprogramma

Voor kinderen met autisme is van belang dat de beweging is ingebouwd in een vast week programma. Voor alle kinderen geldt dat bewegingsactiviteiten moeten passen bij het kind.

En bent u de volgende vakantie al aan het plannen? Mijn advies voor kinderen met autisme of een autisme gerelateerd probleem is: bewegen! Ook tijdens vakantie.

Bronnen

  1. Emck, C., Bosscher, R.J., Doreleijers, Th. And Beek, P.J. (2009). Gross motor performance and perceived motorcompetence of children with mental disorders. Developmental Medicine & Child Neurology, 51, 501-517.
  2. Emck, C., Bosscher, R.J., Doreleijers, Th. And Beek, P.J. (2010). Gross motor performance and physical fitness in children with psychiatric disorders. Developmental Medicine & Child Neurology, 53, 150-156.

Foto: Scott Huber