Spring naar content

Zijn knappe mensen betere sporters?

Onderzoek laat zien dat aantrekkelijke mensen over het algemeen meer aandacht van docenten krijgen tijdens hun opleiding, meer salaris ontvangen en succesvoller zijn dan minder aantrekkelijke mensen. Maar zijn mooie mensen ook beter in andere dingen?

Dat aantrekkelijke mensen het op verschillende vlakken vaak beter hebben/doen, heeft niet alleen te maken met uiterlijke schoonheid, maar komt ook doordat zij over het algemeen betere persoonlijkheidseigenschappen hebben en gezonder, intelligenter, meer gewetensvol, extravert en minder neurotisch zijn.

Ook in de sport ontvangen esthetisch aantrekkelijke sporters grotere financiële beloningen, ook als wordt gecorrigeerd voor de prestatie van de spelers.

Aantrekkelijk zijn, geeft mensen over het algemeen meer zelfvertrouwen. Ook vertrouwen in het eigen kunnen, dat groeit naarmate je succesvoller bent (tijdens een training, een wedstrijd, etc.), heeft een positieve relatie met aantrekkelijkheid. Kortom: mensen die als aantrekkelijk worden gezien en/of geloven in hun eigen kunnen, hebben vaak meer zelfvertrouwen. Dit zelfvertrouwen kan ertoe leiden dat zij meer succesvol zijn. Op werkgebied, maar ook op sportief gebied.

Knapper en succesvoller in de sport?

Maar met enkel een flinke dosis zelfvertrouwen ben je er niet. Hoe goed je presteert in sport hangt af van vele factoren, bijvoorbeeld van anatomie (spiersterkte en spiercoördinatie, uithoudingsvermogen, cardiovasculaire capaciteit), zelfvertrouwen, strategisch denken, training en voedingspatroon.

Aantrekkelijkheid wordt bepaald door uiterlijk, maar dit wordt op zijn beurt weer beïnvloed door bijvoorbeeld training en voedingspatroon. Deze laatste twee factoren zijn ook van belang bij sport en hoe goed je hierin presteert. Dus goede training en een gezond dieet kunnen zorgen voor een betere lichamelijke vorm, maken dat je lichamelijk als meer aantrekkelijk wordt gezien én dragen bij aan een betere sportprestatie. Dit effect kan trouwens ook andersom werken: mensen die hun lichaam niet onderhouden met trainen en een gezond voedingspatroon, kunnen lichamelijk minder aantrekkelijk worden gevonden en presteren minder goed op sportief gebied.

Evolutietheorie

De evolutietheorie gaat er vanuit dat er een natuurlijke selectie plaatsvindt in de ontwikkeling van de mens. In de evolutie van de mens overleven de sterksten. De sterksten hebben vaak meer uithoudingsvermogen, meer spierkracht, een goede coördinatie en zijn vaak aantrekkelijker. Uit onderzoek blijkt dat er een relatie is tussen aantrekkelijkheid en sportieve prestatie. Dus mensen die goed (of de beste) zijn in kracht-, duur- of combinatiesporten (duur en kracht), worden over het algemeen aantrekkelijker gevonden.

Het testosterongehalte bij mannen kan een voorspeller zijn van atletisch vermogen en dus ook van atletisch succes. Ook blijkt uit onderzoek dat mannen met een hoger testosterongehalte vaker aantrekkelijk worden gevonden (brede kaaklijn, brede bouw etc.). Met andere woorden: een hoger testosterongehalte bij mannen kan een van de verklaringen zijn voor de link tussen aantrekkelijkheid en atletisch vermogen. Bij vrouwen is een hoger testosteron gehalte gerelateerd aan de mate van sportief succes, maar is de relatie tussen aantrekkelijkheid en testosteron niet bewezen.

Conclusie

Hoewel er een relatie is tussen aantrekkelijkheid en sportieve prestatie, is sportieve prestatie ook sterk afhankelijk van een mix van andere factoren, zoals eerder in dit artikel benoemd. Welke factoren het meest voor ‘succes’ zorgen is per persoon en situatie verschillend. Aantrekkelijkheid alleen is dus alles behalve een garantie op succes, maar kan wel bijdragen aan succes.

Bronnen