Spring naar content

bewegen ouderen zorginstelling corona

Ouderen bewegen op hun balkon van een zorginstelling

Bron: Bewegingsagoog Ieke Salden uit Doetinchem, Phys-ieke