Spring naar content

Deze partijen kunnen helpen bij gezonde schoolpleinen

Bij het beleid rond gezonde schoolpleinen zijn veel partijen betrokken. Wie een gezond schoolplein wil maken, moet bruggen slaan.

De partijen waar je mee aan de slag gaat zijn:

 • School: bestuur, directie, leerkrachten/docenten;
 • Ouders: medezeggenschapsraad en ondernemingsraad;
 • Leerlingen;
 • Buurtbewoners, waaronder wijkorganisaties zoals kinderopvang, en welzijnsaanbieders;
 • Gemeente: ambtenaar speelruimtebeleid, beheer, onderwijs.

Stappenplan en tips

Het volgende stappenplan kan als leidraad dienen voor het maken van een gezond schoolplein.

 • Maak een projectplan; voor wie is het schoolplein, wat wil je met het schoolplein doen (welke activiteiten), is medegebruik door andere partijen een optie? Wat zijn de geschatte kosten, hoe ga je de financiering rond krijgen?
 • Betrek kinderen bij het maken van het ontwerp. Het kan eventueel onderdeel van de les zijn.
 • Informeer bij ouders naar hun talenten en netwerk. Wat kunnen zij betekenen?
 • Informeer bij ontwerpbureau’s, zorg voor meer dan één offerte en vergelijk.
 • Neem contact op met gemeente en andere mogelijke gebruikers, zoals kinderopvangorganisatie of welzijnsorganisatie. Zij kunnen bijvoorbeeld meehelpen of investeren in de aanleg of het beheer van het schoolplein.
 • Denk aan crowdfunding: Voor je Buurt kan daarbij helpen.
 • Organiseer een sponsorloop, fancy fair of veiling.
 • Denk na over beheer. Wie gaat wat doen als het schoolplein er ligt? Reserveer ook budget voor onderhoud

Schoolpleinscan

De Schoolpleinscan maakt het mogelijk om samen met collega’s of betrokkenen een schoolplein te beoordelen op basis van beweegvriendelijkheid. Wat gaat goed? Wat gaat minder goed? En waar liggen kansen? De Schoolpleinscan is te vinden als eenn van de vragenlijsten van de BVO-scan.

Voorbeeld uit Almere

De afdeling Sport in Almere heeft het voortouw genomen om scholen die een beweegvriendelijk schoolplein willen bij elkaar te brengen. Ze hebben in een circuitmodel de vraag van directie en docenten van scholen in het primair en voortgezet onderwijs gekoppeld aan verschillende aanbieders die zich bezighouden met financiering, (crowdfunding, voorjebuurt.nl), uitdagend activiteitenaanbod (Beweegwijs, Schoolplein 14, Yalp, groene schoolpleinen) en beheer (Speelplan).