Spring naar content

Instrumenten voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid

Een belangrijke taak van beleidsmakers bij gemeenten is het schrijven van beleid. Zowel voor Sportbeleid, als voor beleid van aanpalende beleidsterreinen geldt: je begint nooit helemaal opnieuw. Kenniscentrum Sport & Bewegen ontwikkelde een reeks praktische instrumenten voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid. Ze helpen om nieuw (sport- en beweeg)beleid te formuleren of bestaand beleid te vernieuwen.

Volledig nieuw beleid? Of toch iets anders?

Er zijn altijd een gemeentelijke visie, randvoorwaarden, kaders en bestaand beleid die voor een deel het (ver)nieuw(d)e beleid bepalen. Het zal daarom ook niet altijd per definitie gaan over het ontwikkelen van geheel nieuw beleid. Steeds vaker kiezen gemeenten voor een visie, jaarplan of notitie om in te kunnen blijven spelen op trends en ontwikkelingen.

Afhankelijk van de lokale situatie, wens of fase van het beleid maak je als gemeente een keuze voor een startnotitie, kadernota, beleidsnota of uitvoeringsnota. Het kan ook een combinatie zijn. In elk van de gekozen varianten is het prettig om wat praktische hulp, checklists en stappenplannen te hebben. Daarvoor kun je gebruik maken van de volgende instrumenten voor sport- en beweegbeleid.

Beleidswijzer Sport- en Bewegen

Raadpleeg de Beleidswijzer Sport en Bewegen en kijk welke stappen jou kunnen helpen. De beleidswijzer geeft inzicht in elementen van beleidsvorming die je stapsgewijs kunt inzetten, aangevuld met handige tips en praktijkvoorbeelden. Daarbij hanteren we in de beleidswijzer de verschillende fases of onderdelen van het beleidsproces. Lees hier meer over de Beleidswijzer Sport en Bewegen en download het instrument

  • Aanleiding
  • Procesarchitectuur
  • Analyse
  • Visie, doelen en doelgroep
  • Beleidskeuzes en thema’s
  • Uitvoering
  • Monitoring en evaluatie
  • Verankering

Checklist

Aanvullend op de beleidswijzer heeft Kenniscentrum Sport een checklist ontwikkeld die je helpt bij het schrijven van een kader- of beleidsnota. Deze checklist bevat praktische tips over een goede opbouw, inleiding, formulering van randvoorwaarden, enzovoorts. Als je de onderdelen uit de checklist volgt en vult met inhoud van de Beleidswijzer, schrijf je makkelijk een nota. Handig! Download hier de Checklist voor de Beleidswijzer Sport en Bewegen

Financieringswijzer Sport en Bewegen

Hoe kun je sport- en beweegbeleid financieren? Wat kan een gemeente allemaal doen om te sturen en stimuleren binnen sport- en beweegbeleid? Is er meer dan het inzetten van subsidies en het bepalen van tarieven voor (sport)accommodaties? Dat lees je in onze Financieringswijzer Sport en Bewegen. De Financieringswijzer gaat verder dan enkel de sturingsinstrumenten subsidies en tarieven. We gaan ook in op de realisatie en het beheer van accommodaties en belichten wet- en regelgeving. Daarnaast bespreken we de mogelijkheden om de buurtsportcoach te financieren. Lees hier meer over de Financieringswijzer en download het instrument.

Monitoring & Evaluatie wijzer

Voor het succesvol opstellen en uitvoeren van sport- en beweegbeleid is monitoren en evalueren belangrijk. Je weet dan of de beoogde doelen bereikt worden en of bijsturen nodig is. Evalueren is niet alleen nodig aan het einde van een project, maar vooral ook tussentijds. Om gemeenten te ondersteunen bij het monitoren en evalueren biedt Kenniscentrum Sport & Bewegen een Monitoring & Evaluatie wijzer. De wijzer bestaat uit acht praktische stappen. Lees hier meer over de Monitoring & Evaluatie wijzer en download het instrument.

Sportnota overzicht

Waar zou je zijn zonder een beetje inspiratie? Kenniscentrum Sport & Bewegen verzamelt zoveel mogelijk actuele sportnota’s van andere gemeenten. Bekijk hier het Sportnota overzicht.

Even sparren of hulp nodig?

Ga je aan de slag met beleid voor jouw gemeente, en heb je behoefte aan het sparren met een expert? Of heb je een praktische vraag over het inzetten van één van onze instrumenten? Neem dan contact op met Laura Butselaar (beleidswijzer) of Karin van der Maat (financieringswijzer) van Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Investeren in sport en bewegen loont

Sport en bewegen hebben maatschappelijke meerwaarde, zo blijkt uit onderzoek. Deze sociaaleconomische waarde is in 2021 opnieuw berekend door onderzoeksbureau Ecorys. Wanneer iemand structureel sport of beweegt, kan dit tot € 75.000 aan maatschappelijke waarde per persoon opleveren, over de rest van zijn of haar leven. Dit zijn gezondheids-, sociale- en arbeidsvoordelen. Ecorys heeft deze voordelen onderzocht en voor drie leeftijdsgroepen in euro’s uitgedrukt. Bekijk de infographic en het volledige rapport. Lees ook: Wat is de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen?

Adviesbureau Rebel en het Mulier Instituut hebben deze opbrengsten afgezet tegen de maatschappelijke kosten om te kunnen sporten en bewegen – de Social Return On Investment (SROI). Het blijkt dat de maatschappelijke opbrengsten 2,7 keer zo hoog zijn als de kosten die worden gemaakt. Dit betekent dat investeren in sporten en bewegen maatschappelijke waarde heeft. Lees het onderzoek en bekijk de infographic voor de resultaten in één overzicht. Wil je meer duiding? Lees dan: SROI van sport en bewegen: maatschappelijke opbrengsten zijn 2,7 keer zo hoog als de kosten

Jouw lokale cijfers in één overzicht

De SROI van sport en bewegen is lokaal niet overal hetzelfde. Kenniscentrum Sport & Bewegen heeft een infographic ontwikkeld waarmee in één oogopslag het lokale SROI-cijfer en andere kengetallen rondom sport en bewegen van de gemeente zichtbaar zijn. Met inzicht in deze data kun je als beleidsambtenaar het belang van investeren in sporten en bewegen nog beter onderbouwen. En je kunt het overzicht gebruiken in gesprekken binnen de eigen gemeente of met andere sectoren. Ook is het een handig overzicht om te gebruiken als startfoto voor je sport- en beweegnota of -visie. Benieuwd naar de cijfers voor jouw gemeente? Vraag dan snel de infographic aan. Deze ontvang je binnen vijf werkdagen in je inbox.

Instrumenten voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid op een rij

Voor het overzicht zetten we nog even alle instrumenten voor gemeentelijk sport- en beweegbeleid op een rij: