Spring naar content

Maatwerk moet in de wijk

Kwetsbare groepen meer laten bewegen, dat lukt niet zomaar. Je moet voorbij heel wat hindernissen als je bijvoorbeeld inactieve ouderen en probleemjongeren uit hun stoel wilt krijgen. Een overzicht van de aandachtspunten bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat erom hoe je het wél voor elkaar krijgt.

Een voorbeeld: probleemjongeren aan een baan helpen met rugby. De Britse sport zou zo veel positieve invloed hebben dat jongeren er gezonder, socialer en kansrijker van worden. Bekijk de video van RTL:

Opereer op kleine schaal

Maatwerk bieden is noodzakelijk. Eén plan voor sportstimulering op grote schaal is er niet. Tenminste, geen plan dat werkt. Probeer het op maat te snijden voor een kleine groep of zelfs maar voor één persoon.

Je hebt een lange adem nodig

Iedereen moet bereid zijn door te bijten. Dat betekent: ambtenaren, medewerkers van sportclubs, welzijnswerkers en wie al niet meer. Alle betrokkenen. Het kost tijd voordat je resultaat behaalt. Wees je daarvan bewust.

Bekijk hoe je een sportproject kunt borgen, veilig kunt stellen voor de langere termijn.

Overtuig je partners

Waarom zou je iets veranderen, zullen je partners vragen. Probeer partners warm te maken voor elkaar. Sport kan zorg zijn en zorg kan sport zijn. Dit vraagt om een visie voor de lange termijn, plus de kunst die over te brengen op bijvoorbeeld sportverenigingen. Pas als je het eens bent kun je samen aan de slag.

Door sport worden buurten sterker en winnen we samen.

Esther Vergeer, rolstoeltennisser

Ga het gesprek aan

Kunnen sportclubs hun maatschappelijke rol wel aan? Die vraag klinkt vaak vanuit de zorg- en welzijnssector. Onbekend maakt onbemind, er ontstaan al snel misverstanden. En daarom moet iedereen met elkaar in gesprek gaan en in gesprek blijven.

Pas de omgeving aan

De wijken bieden te weinig groen, vinden de bewoners vaak. Hier moet een gemeente dus voor zorgen. Groene zones, zoals parken, verleiden de inwoners tot wandelen, fietsen en spelen. Organiseer activiteiten, zodat ze elkaar ontmoeten. Denk aan de veiligheid. Een oudere die slecht ter been is moet op een stoep kunnen lopen zonder angst voor losliggende stoeptegels.

Werk samen

De zorg verwijst steeds vaker mensen naar de sport. Voor iedereen moet dus duidelijk zijn wat het probleem is van de doorverwezen persoon. Samenwerking is nodig voor een gezondere samenleving, ook in de wijk.

Maak reclame voor jezelf

Sociale wijkteams weten vaak te weinig over initiatieven tot bewegen. Dat blijkt uit de ervaring. Wees dus niet te bescheiden en maak reclame voor jezelf. Een wijkcoach kan heel goed zelf uitleggen waar hij mee bezig is.

Combineer initiatieven

Verschillende afdelingen van de gemeente kunnen hun activiteiten én hun budgetten combineren. Ook met die van hun partners. Zogenoemd integraal beleid zorgt voor samenhang. Daar is iedereen bij gebaat.

Bekijk een voor NOC*NSF geproduceerde video, met commentaar van rolstoeltennisster Esther Vergeer: