Spring naar content

Buurtsportcoach Nicolette Piscaer neemt eerste Branchecertificaat EVC-traject in ontvangst

Meedoen aan een EVC-traject voor de erkenning van verworven competenties vraagt een en ander. Maar buurtsportcoach Nicolette Piscaer van Sportservice Wageningen kan het al haar collega’s aanraden. Het geeft haar veel inzicht in waar ze staat in haar werk en hoe ze zich nog verder kan ontwikkelen.

“Ik sta er zelf ook van te kijken wat ik allemaal doe.”

Als Nicolette vertelt dat ze buurtsportcoach is, vragen mensen vaak wat ze dan precies doet in de praktijk. Alleen daarom al vindt ze het prettig om deel te nemen aan de EVC-pilot van Kenniscentrum Sport. ‘Het is goed om inzichtelijk te maken hoe divers het werk van de buurtsportcoach is. Ik werk in de gemeente Wageningen met alle mogelijke doelgroepen: met kinderen, pubers, probleemjongeren, allochtone vrouwen, 55-plussers. Ik sta er zelf ook van te kijken wat ik allemaal doe, nu ik het uitgebreid in beeld breng voor de EVC-pilot.’

Hoe speel je in op de vraag naar sport en bewegen?

Nicolette Piscaer
(Foto: Bert Beelen)

‘Klopt, het is zo divers. Ik ben verbinder, makelaar en uitvoerder. Ik geef sportlessen. Samen met sportverenigingen zet ik alle mogelijke activiteiten op. Ik zit in werkgroepen, bijvoorbeeld rondom het thema jongeren en gezond gewicht. Het ene moment ben ik lekker in de praktijk bezig met sport en bewegen, dan weer zit ik achter mijn computer een subsidieaanvraag te schrijven.’

Met welke partijen werk je samen?

‘Het gaat bijvoorbeeld om basisscholen en scholen in het voortgezet onderwijs. Sportverenigingen spelen natuurlijk een belangrijke rol. Ze zijn de basis van het sport- en beweegaanbod in de gemeente. Die verenigingen ondersteunen we als buurtsportcoaches. Met gezonde sportverenigingen kunnen we betere programma’s neerzetten. We werken ook samen met zorgverleners. Gezond zijn en gezond blijven krijgt steeds meer aandacht. Bij de beweeglessen voor 55-plussers is regelmatig een fysiotherapeut aanwezig.’

Heeft die opleiding je goed voorbereid op je functie?

Een groep volwassenen doen een balspel
Een groep volwassenen doen een balspel (Foto: Bert Beelen)

‘Ik heb aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen mijn eerstegraads bevoegdheid voor docent Lichamelijke Opvoeding gehaald en doe nu in deeltijd de opleiding Master of Sports. Er is nog niet echt een opleiding tot buurtsportcoach, ik ben opgeleid tot docent. Ik geef nog steeds les en doe dat met veel plezier. Voor mijn functie als buurtsportcoach heb ik veel in de praktijk geleerd. Hoe zet je een project op, hoe schrijf je een plan, hoe zit het met het projectmatig werken? In mijn werk ga ik steeds op zoek naar vragen die leven en probeer daar samen met anderen goede oplossingen voor te bedenken. Ik overleg veel met sportorganisaties, met zorgaanbieders, met de gemeente. Dat heb ik echt moeten leren door het te doen.’

Wat is het leukste of juist lastigste aan je werk?

‘De diversiteit vind ik aantrekkelijk. Ik weet bijna nooit hoe een dag eruit gaat zien. Op mijn agenda van één dag kunnen bijvoorbeeld lesgeven, plannen schrijven en afstemmen met sponsors staan. Die veelheid van taken is meteen ook het lastige. Ik moet het allemaal goed blijven overzien. We moeten in ons werk met zoveel dingen rekening houden. Gezonde leefstijl is hot. En dan gaat het allang niet meer alleen om voldoende bewegen.’

Waarom heb je ‘ja’ tegen het EVC-traject gezegd?

‘Ik weet dat ik veel heb opgestoken in de praktijk, maar ik ben heel benieuwd wat dat allemaal is. Ik ervaar elke dag dat ik veel meer doe dan alleen lesgeven. Ik wil inzichtelijk hebben wat ik geleerd heb en wat ik kan en weet. Dat is ook goed voor mijn verdere ontwikkeling: wat heb ik nodig om nog beter te worden?’

Welke voorbeelden zitten in je portfolio?

‘Ik ben gaan zoeken naar bewijslast, naar stukken waarmee ik kan aantonen dat ik bepaalde competenties heb. Ik merk wel dat dat lastig is: ik doe veel, ik draai veel activiteiten en projecten, maar het komt er soms niet van om dingen echt uitgebreid op papier uit te werken en netjes vast te leggen. Ik ben van alles bij elkaar gaan zoeken: projectplannen, verslagen van contacten, subsidieaanvragen, foto’s van activiteiten, mailtjes, draaiboeken, noem maar op. Mijn portfolio is net zo divers als mijn werk. Wat ik jammer vind, is dat documenteren niet altijd even goed is gegaan, dat wil ik voortaan beter doen.’

Wat valt je op aan je kennis en vaardigheden?

‘Ik merk dat ik eigenlijk veel doe zonder dat ik het door heb. Neem bijvoorbeeld het leggen van contacten, ik heb een breed scala aan contacten, binnen de sport, binnen de zorg, binnen het onderwijs. Ik ben me dat niet eens zo bewust, maar dat grote netwerk is er wel. Ik krijg veel leuke reacties bij het verzamelen van al het bewijsmateriaal, veel collega’s zijn nieuwsgierig naar wat ik doe. Ze vragen zich af van ‘Hé, hoe zou dat bij mij zitten als ik zoiets moest doen?’

Raad je anderen aan competenties in beeld te brengen?

‘Ik kan het iedereen aanraden om te doen, het geeft zo veel inzicht. Het is voor iedereen goed. Het is goed om te weten waar je staat, wat je kwaliteiten zijn en waarin je je nog verder kunt ontwikkelen. Ik vind het leuk om te doen, het kost wat tijd, maar dan heb je ook veel inzicht in jezelf en in je werk.’

Ook het EVC-traject volgen en het ervarings- en branchecertificaat Buurtsportcoach behalen? Meld je dan nu aan!

Kun je hier iets mee voor je loopbaan, denk je?

‘Dat denk ik zeker. Ik heb een opleiding tot docent gedaan maar nu kan ik laten zien dat ik meer in huis heb dan alleen dat. Ik kan toekomstige werkgevers aantonen dat ik ook op het gebied van organiseren, opstarten, onderzoeken, onderhandelen et cetera veel kan. Buurtsportcoach is toch nog steeds een wat onbekend beroep. EVC is waardevol voor mijn loopbaan.’ Uitgebreide informatie over de EVC-pilot staat op de website van Kenniscentrum Sport.

Terugblik EVC-traject

Nicolette met het branchecertificaat
Nicolette met het branchecertificaat (Foto: Bert Beelen)

En dan heb je dat papiertje in je handen en kijk je terug op het traject. Wat denk je dan? “Dat het zeker de moeite waard is geweest. Zoals ik verwacht had, helpt het traject je met name om bewuster te worden van de diversiteit aan werkzaamheden en vaardigheden die je uitvoert. Maar ik merk ook dat ik bij sommige activiteiten me meer realiseer dat het soms goed is niet te snel van stapel te willen lopen en even kort na te denken of het ook anders kan en of dit wel de beste manier is om het aan te pakken. Dus ik heb er dagelijks nog voordeel van.”

Nog afgezien van het feit dat je nu op papier hebt staan wat je allemaal doet en kunt, wat verwacht je voor de toekomst ervan? “Ik denk dat het bijdraagt aan het beeld wat mensen hebben van een buurtsportcoach. Die benaming dekt echt niet goed de lading, en soms is het daardoor lastiger met partijen samen te werken, zoals bijvoorbeeld met zorginstellingen. Maar met dit beroepsprofiel kun je je heel goed ergens laten zien.”

Fotografie: Bert Beelen