Spring naar content

Meer sporten en bewegen voor mensen met een beperking: welke tools zet je in?

Dit overzicht beschrijft een aantal handreikingen en instrumenten gericht op het stimuleren van sporten en bewegen voor mensen met een beperking, vanuit NOC*NSF, Kenniscentrum Sport en Special Heroes. Ook is een aantal links opgenomen naar meer producten rond gehandicaptensport.

Voor mensen met een beperking is sporten en bewegen minstens zo belangrijk als voor mensen zonder beperking. Toch ligt de mate waarin deze kinderen, jongeren en volwassenen deelnemen aan sport- en beweegactiviteiten veel lager dan gemiddeld.

Dit moet anders kunnen. Met de inzet van alle betrokken partijen moet het mogelijk zijn om meer mensen met een beperking in beweging te krijgen. Eenmaal met plezier aan het sporten en bewegen, blijkt dit vaak de basis voor een leven lang structureel sporten en bewegen.

Brochure Samen iedereen met een beperking laten sporten en bewegen

In de brochure ‘Samen iedereen met een beperking laten sporten en bewegen’ vind je een overzicht van alle producten en diensten van sportbonden die zijn bedoeld om mensen met een beperking te laten genieten van sport. Sportclubs, gemeenten, revalidatie-instellingen, onderwijs, welzijn, sportservicepunten en andere relevante organisaties kunnen van deze diensten gebruik maken.

Brochure Passend kennismaken met sport op en rondom school

Om gymleraren, buurtsportcoaches en trainers te voorzien van juiste tips is de brochure ‘Iedereen kan sporten: passend sportaanbod voor het onderwijs’ samengesteld. Hierin zijn de meest voorkomende handicaps beschreven. Per handicap worden praktische tips gegeven om ervoor te zorgen dat kinderen met een handicap wél actief en samen met leeftijdsgenoten deel kunnen nemen aan sport- en beweegactiviteiten op en rondom school. Ook zijn er verschillende praktijkvoorbeelden beschreven.

Whitepaper: Sport en bewegen voor mensen met een beperking

In de whitepaper ‘Sport en bewegen voor mensen met een beperking‘ is een overzicht te vinden van al het sportaanbod voor mensen met een lichamelijke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking.

Leerboek Bewegen en bewogen worden

cover van boek bewegen en bewogen worden
(Foto: Special Heroes)

Een praktisch leerboek voor iedereen die werkt met mensen met een Ernstige Meervoudige Beperking (EMB). Het boek is ontwikkeld door Special Heroes in samenwerking met Hogeschool Windesheim. Mensen met een EMB hebben veel begeleiding nodig bij bewegen en daardoor is dit niet altijd een vanzelfsprekendheid. Met dit boek geven we vakleerkrachten bewegingsonderwijs, combinatiefunctionarissen, bewegingsagogen binnen zorginstellingen en trainers van sportverenigingen praktische handvatten om juist ook mensen met een EMB structureel in beweging te brengen en te houden. Het boek is opgedeeld uit een theoretisch gedeelte, waarin de doelgroep, methodieken en omgangsvormen worden toegelicht. Daarna volgt een praktisch gedeelte met activiteitenkaarten, die door hun uitleg en ondersteunende fotografie begeleiders zullen helpen bij het uitvoeren van activiteiten voor mensen met EMB.

Leerboek Bewegen en bewogen worden. Door: Cor Niks, Tina Bellemans, Stichting Onbeperkt Sportief 2013. ISBN 9789462282025.

Handleiding Starten met een Schoolsportvereniging

Een schoolsportvereniging geeft leerlingen die (nog) niet in staat zijn om te sporten bij een reguliere sportvereniging de mogelijkheid om structureel en in groepsverband te bewegen en sporten. De handleiding ‘Starten met een schoolsportvereniging’ beschrijft stapsgewijs welke stappen gezet kunnen worden om een schoolsportvereniging op te zetten.

Beweegwaaier: Zo kan het ook!

brochure van Special Heroes

Deze beweegwaaier is een direct resultaat van het kennisplatform Zo kan het ook! het landelijk programma voor zorginstellingen van Stichting Onbeperkt Sportief van 2009-2012. Beweegteams en begeleiders in de zorg geven eenvoudige tips uit de praktijk om cliënten met een verstandelijke handicap te laten sporten en bewegen.

Brochure: De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen

Met de brochure ‘De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen’ wil Special Heroes beleidsfunctionarissen inspireren door kennis en ervaring te delen. Daarnaast wil zij ook een bijdrage leveren aan de Kwaliteitsimpuls buurtsportcoaches door ervaringsdeskundigen over hun werk, hun passie, te laten vertellen.

Brochure: Sporthelden. Geef jij ze een kans?

Samen sporten gaat niet altijd vanzelf. Het vergt flexibiliteit en maatwerk van trainers en coaches om sporters met een beperking te begeleiden. Deze brochure is voor sportverenigingen en gaat over het trainen van sporters met een beperking. Je vindt interviews, ‘good practices’ en praktische tips.