Spring naar content

Wat zijn de meest populaire sporten in 2018?

In de populariteit van sporten verandert weinig: al sinds 2001 staat fitness met stip op één. Hardlopen staat alweer negen jaar op de tweede plaats. De voorkeur voor een tak van sport wisselt wél sterk per leeftijdsgroep. Ook tussen mannen en vrouwen en qua opleidingsniveau zitten er verschillen in sportvoorkeuren.

In 2018 was fitness/conditietraining de meest beoefende sport door Nederlanders van 4 jaar en ouder. Ongeveer één vijfde van de beoefende sporten door wekelijkse sporters was fitness/conditietraining. Groepslessen zijn hierin niet meegenomen. Deze vormen een aparte categorie en stonden in 2018 op de 16de plek.

De top drie is al jaren hetzelfde:

 • fitness/conditietraining
 • hardlopen
 • voetbal

Trends per sport

Al bijna twintig jaar is individueel indoor fitness/conditietraining de meest beoefende sport door Nederlanders van 12 jaar en ouder. Nieuw in de top tien is paardrijden. Wielrennen is uit de top 10 verdwenen.

In dezelfde periode is het aantal Nederlanders van 12 jaar en ouder dat zwemt of tennist gehalveerd. Deze sporten stonden in 2001 nog op plaats 2 en 3 en in 2018 op plaats 4 en 5 van meest beoefende sporten. De populariteit van (veld) voetbal is constant over de afgelopen 18 jaar.

Een gedetailleerd overzicht van alle sporten vind je hier.

Mannen voetballen meer, vrouwen zwemmen meer

Zowel bij Nederlandse mannen als bij vrouwen van 4 jaar en ouder stond in 2018 fitness/conditietraining als sport op nummer één. De top 5 sporten liet tegelijkertijd een aantal specifieke verschillen zien tussen mannen en vrouwen.

 • Van de wekelijkse sporters doen mannen veel vaker aan (veld)voetbal.
 • Vrouwen doen wat vaker aan zwemmen.
 • Daarnaast doen vrouwen vaker dan mannen aan andere sporten die niet in de top 5 voor komen zoals yoga en paardrijden.

Sportvoorkeur is leeftijdsspecifiek

De nummer één positie voor fitness/conditietraining was in 2018 met name weggelegd voor volwassenen. Hier wat andere inzichten:

 • Voor de jeugd (4 t/m 17 jaar) staat (veld)voetbal op nummer één.
 • Hardlopen was voornamelijk populair onder volwassenen tot 64 jaar.
 • 4t/m 12 jarigen deden ook vaak aan sporten buiten de top 5 zoals turnen en hockey.
 • Hockey werd ook veel beoefend door 12 t/m 18 jarigen.
 • Onder 65 plussers was wandelen en fietsen populair.

Opvallend is ook dat de populariteit van zwemmen en tennis weer toeneemt voor de oudere leeftijdsgroepen van 50 jaar en ouder. Hardlopen is nog populair tot aan het 65e levensjaar daarna neemt het percentage dat nog hardloopt af.

Verschillen in sportvoorkeur tussen opleidingsniveaus

In 2018 was fitness/conditietraining het populairst onder zowel lager-, middelbaar als hogeropgeleide Nederlanders van 25 jaar en ouder. De top 5 sporten liet tegelijkertijd een aantal specifieke verschillen zien tussen de opleidingsniveaus.

 • Lageropgeleiden deden vaker aan fitness/conditietraining en zwemmen.
 • Hogeropgeleiden deden vaker aan hardlopen.
 • De populariteit van (veld)voetbal en tennis was min of meer vergelijkbaar tussen de opleidingsniveaus.

Zwemmen populair bij Nederlanders met een chronische aandoening/beperking

In 2018 was fitness/conditietraining met name populair onder de Nederlanders van 12 jaar en ouder met zowel een chronische aandoening als een lichamelijke beperking. Lichamelijke beperkingen kunnen motorisch, auditief of visueel zijn.

 • Zwemmen werd ook relatief veel gedaan door mensen met een chronische aandoening en/of een lichamelijke beperking.
 • (Veld)voetbal en hardlopen is minder populair onder mensen met een aandoening en/of beperking.
 • Tennis is relatief populair onder mensen met een lichamelijke beperking.

Lees ook het artikel over wekelijkse sportdeelname en clublidmaatschap.