Spring naar content

Met de gratis Sportbouwer app stimuleer je sportvaardigheden van kinderen

Nu kinderen geen gymlessen volgen op school en minder buiten spelen vanwege corona, moeten we sport en bewegen anders organiseren. Een mooie manier om dit te doen is met behulp van de app Sportbouwer. Hiermee maken én houden we kinderen motorisch bekwaam, om straks weer volop mee te doen aan het sport en beweegaanbod.

Stap voor stap vaardigheden leren

In de Sportbouwer app vind je instructievideo’s waarmee je kinderen sportvaardigheden kunt aanleren. Kinderen kunnen zelf met het programma aan de gang, maar je kunt als docent ook een groep aanmaken. Zo kun je precies zien welke kinderen waar mee bezig zijn en ze nog beter begeleiden.

Alle 20 sportvaardigheden zijn opgedeeld in acht stappen. Elke bewegingssituatie is zo ingericht, dat kinderen ze altijd succesvol kunnen afronden. Dankzij deze kleine succeservaringen, blijven kinderen gemotiveerd om te oefenen. Als een kind een stap beheerst, dan volgt de volgende stap.

Van alle stappen per sportvaardigheid zijn voorbeeldfilmpjes beschikbaar in de app. Het instapniveau wordt bepaald door hoe goed een kind al is. Dit kan stap één zijn, maar ook stap drie. Ook het eindniveau kan per kind verschillen.

Voorbeeld: Longboarden basis

Onderstaand zie je de stappen die je kunt nemen om de basis van sportvaardigheid Longboarden onder de knie te krijgen.

 1. Op- en afstappen longboard met steun
 2. Op- en afstappen longboard zonder steun
 3. Staan op longboard en voortbewogen worden
 4. Zelf voortbewegen op longboard met steun van muur
 5. Zelf voortbewegen op longboard met steun van touw
 6. Opstappen, steppen en rijden met steun
 7. Opstappen, steppen en rijden zonder steun
 8. Zelfstandig rijden en stoppen

Bekijk de gratis Sport Bouwer app met alle filmpjes voor iPhone en voor Android

Sportbouwer app onderdeel bredere aanpak

De Sportbouwer app is geschikt voor álle kinderen, maar is speciaal ontwikkeld als onderdeel van de aanpak ‘Zelfstandig sporten voor kinderen met DCD’. Kinderen met DCD (developmental coordination disorder) ervaren problemen bij het uitvoeren van motorische vaardigheden zoals voetballen, fietsen, rennen en klimmen. Hierdoor doen zij minder succeservaring op met sport en bewegen. Dit leidt tot een verminderde motivatie en daarmee tot minder deelname aan sport- en spelactiviteiten.

Doel van de aanpak ‘Zelfstandig sporten voor kinderen met DCD’ is kinderen op een impliciete manier te ondersteunen tijdens het aanleren van motorische vaardigheden. Deze impliciete aanpak doet een minder groot beroep op het werkgeheugen, waardoor de aan te leren vaardigheden eerder tot succes leiden.

Uitgangspunten van de Sportbouwer app

De Sportbouwer app is helemaal opgebouwd om aan te sluiten bij de aanpak die werkt voor kinderen met DCD:

 • Plezier in bewegen is een belangrijke voorwaarde voor deze kinderen om mee te doen. Door de stapsgewijze opbouw van de vaardigheden in de app, kan elk kind succes ervaren en zien dat hij vooruitgaat. Dit is essentieel voor zelfvertrouwen en plezier.
 • Zelfsturing: kinderen voeren met de app zelf de regie over hun leerproces en het resultaat. Daarmee leren ze niet alleen de vaardigheid, maar ook leren ze richting te geven aan hun eigen leren.
 • Kinderen met DCD hebben moeite met (veel) verbale instructie. Daarom biedt de app meer impliciete en visuele instructies. Impliciete instructies belasten het werkgeheugen van deze kinderen minder, waardoor ze meer aandacht hebben voor het leerproces.

In de app worden kinderen dus actief betrokken bij hun eigen leerproces. Naast het kiezen van eigen sportvaardigheden, stellen kinderen leerdoelen, denken ze na over hoe vaak en wanneer ze willen oefenen (planning maken) en monitoren en reflecteren ze het leerproces met behulp van een zelfsturingcyclus.

Rol van de docent

De rol van de docent is cruciaal in het stimuleren van kinderen met DCD en succesvol gebruik van de Sportbouwer app. Wil je met deze app aan de slag? Voor docenten en kinderfysiotherapeuten is een coachhandleiding opgesteld. Hierin staat beschreven wat de theoretische uitgangspunten zijn en hoe je in de praktijk met de app aan de slag kunt.

Meer lezen