Spring naar content

Met de methode Qwiek bewegen ouderen in zorginstellingen meer

Bewoners van een zorginstelling zitten of liggen een groot deel van de dag en bewegen vaak te weinig. Qwiek bedacht twee producten die ervoor zorgen dat bewoners meer bewegen en bewoners hun zintuigen meer laten prikkelen, en een product om het welzijn van mensen met dementie te verbeteren. In dit artikel vertellen we meer over deze producten en de samenwerking van Qwiek met André Rieu en Olga Commandeur.

Paul Voncken werd enkele jaren geleden door een zorginstelling uitgenodigd om mee te denken over de ontwikkeling van een ‘zorgrobot’, een apparaat dat de zorg voor bewoners zou kunnen verbeteren. Voncken ging een paar keer terug naar de zorginstelling en constateerde dat de bewoners nauwelijks aan beweging toe kwamen. Ze leken zelden gestimuleerd te worden om zelf dingen te ondernemen, voor zover dat binnen hun mogelijkheden lag.

“Eigenlijk kwam het erop neer dat veel cliënten het grootste deel van de dag lagen of zaten, verzorgd werden en dat vrijwel alles vóór hen gedaan werd. De zorgverleners bevestigden dat beeld”, zegt Voncken.

Aansluiten bij bewegingstherapie

Een patient ligt in bed en beweegt een arm richting de projectie op het plafond

Deze kennismaking met de zorgsector was het begin van Qwiek: een bedrijf dat producten maakt die minder mobiele mensen in zorginstellingen, gehandicaptenzorg en ziekenhuispatiënten moet prikkelen om in beweging te zijn en te blijven. “Die bezoeken aan de zorginstelling zijn voor ons de trigger geweest”, zegt Voncken, die met twee compagnons aan de slag ging. Het drietal ontwikkelde de Qwiek.snooze, de Qwiek.melody en de Qwiek.up.

  • De Qwiek.snooze is een muziekkussen waardoor ouderen met dementie beter kunnen slapen.
  • De Qwiek.melody is een interactieve muziekzuil die reageert op beweging om muziek af te spelen.
  • De Qwiek.up kan beelden projecteren, bijvoorbeeld op plafonds en muren, en geluid afspelen en zo de zintuigen prikkelen van dementerende en bedlegerige cliënten.

Eenvoudig te bedienen

Voncken en zijn collega’s zijn opgeleid als industrieel ontwerper en werken samen met diverse zorginstellingen. Zo zijn dat in Limburg koepels als MeanderGroep, Envida en Sevragram, en in Brabant onder andere Lunet Zorg en Vitalis. De zorgprofessionals die daar werken hebben volgens Voncken bijgedragen aan het succes van hun producten. “Zij moeten de bewoners immers dagelijks met deze apparaten laten werken en weten wat werkt en wat niet.” Intussen zet meer dan de helft van deze zorginstellingen een product van Qwieck.up in binnen het zorgproces.  

Gebruiksgemak staat volgens Voncken voorop – technologie mag geen drempel zijn. Voncken: “Een zorgverlener is in de eerste plaats met zorg bezig. Dat is ook het belangrijkst. Je mag niet van een zorgverlener verwachten dat hij of zij helemaal up-to-date is met de nieuwste technologie. Daarom is het belangrijk dat onze producten en modules eenvoudig te bedienen zijn. Een handleiding zou eigenlijk niet nodig hoeven zijn.”

Blij met multifunctioneel apparaat

Paul Prevoo is manager Zorgverlening bij zorginstelling Lückerheide in Kerkrade. Deze instelling is onderdeel van MeanderGroep, die al langer bezig was met het stimuleren van meer beweging. “Wij werken graag met jonge ondernemers en gaven hen de kans om hun producten onder de aandacht te brengen.”

De reacties van personeel en cliënten op de Qwiek.up waren erg positief. Prevoo: “Met name het flexibele en multifunctionele karakter van het apparaat is prettig om mee te werken. Je kunt het overal neerzetten en door de verschillende modules kun je het ook op diverse manieren gebruiken.”

Bewegen met Olga Commandeur

Het inzetten van de Qwiek.up gebeurt meestal tijdens de zorgmomenten op bed en de welzijnsactiviteiten van de dagbesteding. De makers wilden ook een extra prikkel bieden. Daarom dachten ze na over hoe de Qwiek.up mensen in beweging kan krijgen. Een virtuele Olga Commandeur (voormalig presentator van Nederland in Beweging!) bleek de uitkomst. “Want zien bewegen, doet bewegen”, zegt Voncken. Commandeur doet verschillende oefeningen voor op de stoel en in bed.

Meeklappen met André Rieu

Ook heeft violist en orkestleider André Rieu zijn naam verbonden aan enkele van de modules. Hierdoor kunnen bewoners van zorginstellingen bij het gebruik van Qwiek.up genieten van de shows van Rieu in Maastricht en Wenen en van zijn kerstspecial Home For Christmas. 

Voncken zag nog iets moois, vertelt hij. “Twee ouderen die elkaar niet goed kenden, gingen samen meeklappen met André Rieu, en werden uiteindelijk goede vrienden van elkaar. Dat is geweldig om te zien en eigenlijk ook een doel van onze innovaties: mensen prikkelen om iets te ondernemen, om actiever te worden en om in contact te komen met anderen. Op die manier gaan we de vereenzaming tegen, die zich vaak voordoet als mensen ouder worden.”

Meer lezen