Spring naar content

Met een app kinderen gezonder laten leven: iSprout

Kun je met een app de inhoud van een broodtrommel veranderen en kinderen meer laten bewegen? “Ja, dat kan”, zeggen ze bij Sportbedrijf Arnhem. In drie maanden ontwikkelden en testen zij, samen met enkele jonge ondernemers, een app. Het resultaat? Kinderen waren ook buiten schooltijd met het onderwerp bezig en zijn gezonder gaan eten.

iSprout

iSprout is een Arnhems initiatief, opgezet door drie zelfstandige sociale ondernemers. Hun gemeenschappelijke doel is om kinderen, met name uit de aandachtswijken van Arnhem, vaardigheden aan te leren om gezonder te leven. Zij maken hierbij gebruik van trends die aansluiten bij de belevingswereld van het kind om ze aan te zetten tot een gezonde en duurzame leefstijl.

iSprout is ontwikkeld voor groepen 7 en 8 van de basisschool en bevat een lesmethode, ondersteund met een app. Met de app bekijk je vlogs en challenges en upload je foto’s. iSprout is een spel dat in groepsverband wordt gespeeld. Naast dat elk kind zelf foto’s inbrengt, wordt gemotiveerd om juist samen de eindstreep (en winst) te behalen. Met het uitvoeren van de challenges verdienen de kinderen punten. De groep met de meeste punten wint.

Zes thema’s

De lesmethode bestaat uit een zestal thema’s over gezonde leefstijl, waarbij er elke week één thema wordt behandeld. De lesweek start met een vlog over het thema van de week, daarna krijgen de kinderen op school een les hoe ze met dit thema aan de slag kunnen. Deze les richt zich op het stimuleren van nieuwsgierigheid en het zelf vragen stellen. Tijdens deze les krijgen de kinderen een opdracht mee voor die week, waarbij ze zelf foto’s maken van het resultaat. Voor deze les wordt gebruik gemaakt van de iSprout-app. In deze app krijgen ze informatie over de opdracht (vlogs) en kunnen kinderen zelf content uploaden (foto’s). Met de app wordt beoordeeld hoe goed de kinderen de opdracht hebben uitgevoerd aan de hand van een puntensysteem. Aan het eind van de week krijgen kinderen feedback op hoe ze de opdracht hebben uitgevoerd.

De 6 thema’s zijn:

  1. de gezonde lunchtrommel
  2. avondeten met de schijf van vijf
  3. water drinken
  4. gezonde tussendoortjes / snacken
  5. bewegen
  6. rust en ontspanning

Van idee naar concept in 3 maanden

Samen met Sportbedrijf Arnhem en het Utrechtse bedrijf Ristretto is de eerste versie van iSprout getest op twee Arnhemse basisscholen. De kinderen gebruikten de app voor een periode van 6 weken. In totaal zijn er door circa 80 kinderen 1.419 foto’s geüpload. Foto’s die allemaal werden goedgekeurd en in de competitie zijn meegenomen. De geplaatste vlogs door iSprout zijn meer dan 600 keer bekeken.

Uit interviews blijkt dat de drie docenten zeer positief zijn over de pilot. De combinatie van een lesmethode met de app (een technologie) sluit goed aan bij de belevingswereld van kinderen. De lessen uit de methode werden als leuk, leerzaam en afwisselend ervaren en wat betreft opbouw en duur goed om voldoende concentratie te behouden. Over de app gaven de docenten aan dat zij het als een goede aanvulling zien op de lesmethode, waarbij persoonlijk contact wel belangrijk blijft.

Challenges

Ook de kinderen waren zeer positief over de lesmethode en app. Het gehele project hebben ze als ‘leuk’ ervaren. Met name de challenges en de meer actieve lessen waren zeer populair. De lessen waar ze meer moesten zitten en luisteren vonden ze minder leuk. Ook gaven ze aan dat ze hun ouders en vrienden hebben betrokken bij de pilot. De ouders hebben tips aan de kinderen gegeven en ze hebben de kinderen ondersteund met het uitvoeren van de challenges. Ook hebben de kinderen zelf tips aan de ouders gegeven en mee geholpen met onder andere koken.

Voorbeelden van de challenges zijn:

  • 10.000 stappen per dag zetten met een stappenteller
  • het maken van een foto van je (gezonde) lunchtrommel
  • maak een buitenspeel-selfie
  • maak een foto van je avondeten

De app iSprout werkt

De app is zowel tijdens schooltijd, als ’s avonds en in het weekend gebruikt. Dit geldt zowel voor het bekijken van de filmpjes als het uploaden van foto’s. Daarmee zorgt de app ervoor dat kinderen ook buiten schooltijd, wellicht in aanwezigheid van anderen, met het onderwerp bezig zijn. In groepen waar een competitie ontstond is het aantal foto’s duidelijk hoger dan bij de groepen waar het competitie-element niet op gang kwam.

Door een stagiaire gedragsverandering van de Radboud universiteit is onderzoek gedaan naar het effect van de lesmethode van iSprout op het gedrag van kinderen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat er een significant effect wordt gevonden van de interventie voor voeding. Dit betekent dat de kinderen gezonder zijn gaan eten aan het einde van de pilot in vergelijking met het begin van de pilot. De informatie uit de interviews lijkt een indicatie te geven dat de gedragsverandering tot stand is gekomen door de lesmethode met app. Eén kind gaf bijvoorbeeld aan meer zin te hebben gekregen om te bewegen en ging zelfs acht dagen achter elkaar sporten. Een ander kind is minder frietjes en meer broccoli en aardappelen gaan eten. Ook waren er kinderen die fruit op het boodschappenlijstje thuis hadden geschreven. Naast het effect van de interventie op gedrag is er ook gekeken naar de mate van motivatie en de mate van zelfvertrouwen die de kinderen hebben over hun vaardigheden om gezond te leven. De kinderen schatten dus in dat ze goed in staat zijn om zich gezonder te gaan gedragen.

En nu door

Door een slimme manier van werken is het Sportbedrijf Arnhem gelukt in een zeer korte tijd een lesmethode en app te ontwikkelen en te testen. Met de eerste resultaten is de app verder aan te passen en uit te breiden. Heb je hierover ideeën of wil je zelf met de app aan de slag, neem dan contact op met Sportbedrijf Arnhem.

Sportbedrijf Arnhem gaat in de toekomst vaker sport- en beweeginterventies ontwikkelen en testen. Heb je een tof idee dat je ook in drie maanden van idee naar concept wilt brengen? Neem dan contact op met marketing@sportbedrijfarnhem.nl. Of bel 026 3775757 en vraag naar Renske, Tim of Mark.