Spring naar content

Monitoring- en Evaluatiewijzer voor sport- en beweegbeleid

Voor het succesvol opstellen en uitvoeren van sport- en beweegbeleid is monitoren en evalueren belangrijk. Je weet dan of de beoogde doelen worden bereikt en of bijsturen nodig is. Evalueren is niet alleen nodig aan het einde van een project, maar ook tussentijds. Voor het ondersteunen van gemeenten bij monitoren en evalueren biedt dit artikel een samenvatting van de stappen van de Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid.

Wat is monitoring?

Monitoring is het doen van metingen tijdens de uitvoering van beleid. Het belangrijkste kenmerk van een monitor is dat je dit instrument structureel uitvoert en dus geregeld herhaalt. Doel is hiervan ontwikkelingen te volgen en beleid, maatregelen, interventies of programma’s zonodig direct bij te kunnen sturen.

Interventies

Een interventie is een doelgerichte en planmatige, in de tijd afgebakende activiteit, die afwijkt van wat gangbaar is voor de betreffende doelgroep. Vind interventies voor tal van doelgroepen en vraagstukken.

Wat is evaluatie?

Evaluatie is grondiger en gedetailleerder dan monitoring. Bij evaluatie ga je op zoek naar verklaringen. Het doel van een evaluatie is het vormen van een tussen- of eindoordeel over het gevoerde beleid, maatregel, programma of een interventie. Monitoring en evaluatie vullen elkaar aan.

Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid

De Monitoring- en Evaluatiewijzer sport- en beweegbeleid van Kenniscentrum Sport & Bewegen is een stappenplan met uitleg, hulpmiddelen en tips voor analyse, monitoring en evaluatie van lokaal sport- en beweegbeleid. Het ondersteunt beleidsmakers zodat zij het gevoerde beleid of strategie kunnen beoordelen en bijsturen. De monitoring- en evaluatiewijzer bestaat uit acht stappen.

Voorbereiding

  • Stap 1: Kies voor monitoring en evaluatie (onderbouwing met motieven en duidelijke doelstellingen).
  • Stap 2: Creëer randvoorwaarden om goed te kunnen monitoren en evalueren: middelen, hulpbronnen en draagvlak.

Uitvoering

  • Stap 3: Maak een selectie van indicatoren en bepaal wat een goed meetresultaat zou zijn door het vaststellen van normen en streefcijfers.
  • Stap 4: Maak een keuze voor een onderzoeksmethode en onderzoeksinstrument.
  • Stap 5: Verzamel en registreer de gewenste informatie.

Analyse

  • Stap 6: Analyseer de gegevens, interpreteer de informatie, trek conclusies en geef aanbevelingen naar aanleiding van de resultaten.
  • Stap 7: Rapporteer over de onderzoeksresultaten en communiceer deze naar alle betrokkenen en de doelgroep.

Evaluatie

  • Stap 8: Evalueer het proces van monitoren en evalueren en veranker dit proces.

Meer instrumenten

De Monitoring- en Evaluatiewijzer is een aanvulling op twee andere instrumenten van Kenniscentrum Sport & Bewegen: de Beleidswijzer Sport & Bewegen (stappenplan voor het opstellen van sport- en beweegbeleid) en de Financieringswijzer Sport & Bewegen.

Overzicht van databronnen en meetmethoden

Veel data rondom sport en bewegen worden al verzameld door partijen, maar deze data zijn verspreid over meerdere websites, rapporten en monitors. Kenniscentrum Sport & Bewegen, het Mulier Instituut, de Vereniging Sport en Gemeenten, NOC*NSF en het RIVM hebben een overzicht gemaakt van al deze openbare databronnen en meetmethoden, die je als gemeente kunt gebruiken.

Diverse beleidsinstrumenten op een rij

Voor het overzicht zetten we enkele andere beleidsinstrumenten op een rij.

Op loketgezondleven.nl vind je tips voor gemeenten die de impact van hun gezondheidsbeleid – inclusief sport en bewegen – willen evalueren.