Spring naar content

Motorische ontwikkeling van 2 tot 3 jaar

Vanaf het moment dat kinderen zichzelf kunnen verplaatsen moet je ze continu in de gaten houden. Ze kruipen, lopen en rennen overal naartoe en willen steeds meer voorwerpen vastpakken. Tussen 2 en 3 jarige leeftijd ontwikkelen kinderen nog veel meer grove motorische vaardigheden. Zo leren ze tegen een bal aan te schoppen en op één been te staan. Dat is belangrijk, de grove motoriek is immers de basis voor bewegingen die we gebruiken in het dagelijks leven. Motorische ontwikkeling is van belang voor bewegingen van je lichaam en voor de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen die vaardig zijn in bewegen zullen ook op latere leeftijd meer bewegen.

Het herhalen van bewegingen en gevarieerd bewegen stimuleert de motorische ontwikkeling van kinderen. Thuis en op de opvang zijn veel mogelijkheden om te bewegen, denk aan buitenspelen, stoeien, loopfietsen of spelen met een bal. Welke vaardigheden kinderen leren rond 2-3 jarige leeftijd en hoe je dit gemakkelijk kunt stimuleren met bewegen lees je in dit artikel.

Grove motorische ontwikkeling

Bij de grove motorische ontwikkeling gaat het vooral om de grotere bewegingen. Als kinderen eenmaal snel lopen en de trap opklimmen, volgen daarna nog veel meer en vooral ook moeilijkere bewegingen. Tussen 2 en 3 jaar leren veel kinderen onder andere de volgende vier bewegingen. Kijk maar eens of jouw kind het ook al kan!

Kind springt met 2 voetenSpringt met twee voeten tegelijk

Kind springt met 2 voetenLoopt op de tenen in de lucht

Kind schopt bal wegSchopt een bal weg

Kind schopt bal wegStaat kort op één been

Ieder kind heeft een eigen ontwikkeling

De volgorde waarin bewegingen worden aangeleerd is bij kinderen vaak gelijk. Toch kan het zijn dat de volgorde bij jouw kind anders is of dat jouw kind een mijlpaal overslaat. Zo wordt tijgeren of kruipen nog wel eens overgeslagen. Ieder kind ontwikkelt zich namelijk op zijn/haar eigen manier en tempo. Jouw kind kan een motorische vaardigheid dus ook prima eerder of later beheersen dan andere kinderen. Maak je je zorgen over de motorische ontwikkeling van jouw kind, neem dan contact op met het consultatiebureau of de huisarts.

Tips om motorische ontwikkeling te stimuleren

Voorkom teveel stilzitten in de wandelwagen of voor de televisie. Het is voor kinderen heel belangrijk dat zij vanuit zowel de fysieke als de sociale omgeving worden gestimuleerd om te bewegen en om zich motorisch te ontwikkelen. Ga na op welke momenten van de dag je eenvoudig meer beweging kan aanbrengen. Probeer zo gevarieerd mogelijk te bewegen, wees creatief in het bedenken van verschillende bewegingen en beweeg enthousiast met je kind mee. Maak bewegingen moeilijker als jouw kind daaraan toe is, maar maak het ook gemakkelijker als hij of zij er nog niet aan toe is.

Hier volgen een aantal tips om kinderen tussen 2 en 3 jaar te stimuleren meer te bewegen en ook de diversiteit in bewegingen te oefenen.

Kind springt op kruk

Stimuleer je kind om van een kleine hoogte te springen, houd je kind niet tegen als hij/zij dat wil doen. Bij een kleine hoogte kun je denken aan een kleine verhoging, een laag stoeltje of krukje of de onderste traptrede. Als springen vanaf een kleine hoogte heel makkelijk gaat, daag je kind dan uit van een iets hoger voorwerp te springen. Blijf er altijd bij voor de veiligheid!

Samen bewegen met je kind

Oefen verschillende bewegingen samen met je kind. Jij kunt verschillende bewegingen voordoen, die jouw kind vervolgens nadoet. Het is ook leuk om dit om te wisselen, dus dat jouw kind bewegingen voordoet die jij nadoet. Zo kun je veel verschillende bewegingen afwisselen.

Kind doet dier na

Daag jouw kind uit om als een dier van de ene kant naar de andere kant van de ruimte te bewegen. Hiermee oefent je kind verschillende beweegvormen. Daag hem of haar bijvoorbeeld uit om als een hondje naar de andere kant van de ruimte te bewegen, of op de buik als een slang naar de andere kant te rollen. Het is extra leuk als je zelf meedoet!

Kind loopfiets

Laat je kind oefenen op een loopfietsje als je deze thuis hebt. Hiermee oefent hij of zij met balans houden én is hij of zij lekker in beweging! Blijf er wel bij voor de veiligheid.

Kind op klimrek

Stimuleer je kind om op speeltoestellen en lage meubels te klimmen. In veel speeltuinen en schoolpleinen zijn klimrekken waar kinderen kunnen klimmen. Maar ook thuis kun je het klimmen uitdagen, door kinderen bijvoorbeeld de trap op te laten klimmen of op andere voorwerpen in huis te laten klimmen. Hierbij is het wel belangrijk om erbij te blijven voor de veiligheid en ervoor te zorgen dat kinderen niet gaan klimmen op voorwerpen die om kunnen vallen.

Peutergym

Rond deze leeftijd kunnen kinderen op veel plekken ook beginnen met peutergym, hier leert een kind zich spelenderwijs sociaal en motorisch te ontwikkelen onder begeleiding van een trainer. Er zijn verschillende aanbieders van Peutergym, een goede optie is de gymvereniging die nijntje Beweegdiploma aanbiedt.

Werk je met kinderen van 0 tot 4 jaar?

Bekijk dan eens de Mini-learning motorische ontwikkeling. Met de Mini-learning doe je nieuwe kennis op over de motorische ontwikkeling van jonge kinderen. Ook krijg je tips en kun je de Beweegspelletjes en Praatplaten aanvragen waarmee je met kinderen en ouders aan de slag kunt.

Kinderopvangorganisatie KinderRijk is enthousiast over de Mini-learning: “De Mini-learning geeft extra kennis. En voor de mensen die er al bekend mee zijn, is het opfrissen van wat ze eigenlijk al weten. Na een korte check om na te gaan of de kennis goed is overgekomen, kun je kosteloos de Beweegspelletjes en Praatplaten aanvragen. Praktische tools waarmee je als pedagogisch medewerker aan de slag kunt op de groep en richting ouders.”

Over het thema bewegen bij jeugd verschijnen regelmatig nieuwe artikelen met praktische tips. Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Kennisupdate Jeugd.

Meer lezen?

Binnen het thema sport, bewegen en spelen bij de jeugd verschijnen regelmatig nieuwe artikelen met praktische tips. Wil je op de hoogte blijven? Meld je aan voor de Kennisupdate Sport, Bewegen en Jeugd. Heb je een vraag of wil je meer informatie, neem dan contact op met Rebecca Beck of Femke van Brussel.