Spring naar content

MQ Scan meet motorische ontwikkeling kinderen

Scholen testen kinderen uitgebreid op hun cognitieve vaardigheden. Prima natuurlijk. Het is ook belangrijk te weten hoe goed hun taal- en rekenvaardigheden zijn. En of een kind voldoende algemene kennis heeft. Maar één van de belangrijkste vaardigheden, de motorische ontwikkeling, wordt veel minder getoetst. De MQ Scan is een snelle manier om de motorische ontwikkeling van een groep kinderen in kaart te brengen.

Er is de laatste jaren veel aandacht voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Meerdere onderzoeken tonen aan dat de motoriek van kinderen in de afgelopen jaren achteruit gaat. Een zorgwekkende ontwikkeling. Kinderen die wel goede motorische vaardigheden bezitten, hebben een grotere kans om later ook een actief leven te leiden. En dat zorgt weer voor minder kans op overgewicht en allerlei ziektes. De grote vraag is alleen: hoe maak je de motorische vaardigheid van kinderen op een goede manier inzichtelijk?

Om daar een antwoord op te geven, werkten de Haagse Hogeschool en de Vrije Universiteit Amsterdam gedurende 5 jaar samen om te komen tot een wetenschappelijk onderbouwde tool die tevens praktisch toepasbaar is. In deze onderzoeksfase is samengewerkt met veel LO-docenten en Buurtsportcoaches. De input van hen werd verzameld om de tool praktisch toepasbaar te maken.

Het resultaat is de MQ Scan. Deze scan bestaat uit drie behendigheidsparcoursen (voor onder-, midden- en bovenbouw) waarin op veelzijdige wijze de Fundamental Movement Skills (FMS) wordt gemeten en uitgedrukt in een Motorische Quotiënt (MQ). De test is zo simpel dat elke leraar lichamelijke opvoeding, groepsleerkracht of combinatiefunctionaris een hele groep kan testen binnen één lesuur.

Is het kind motorisch vaardig?

Met hulp van de MQ Scan kan op jonge leeftijd al worden vastgesteld of een kind motorisch vaardig is. De scan is geheel gedigitaliseerd en levert inzichtelijke rapportages op school-, klas- en kindniveau. De test wordt idealiter eens per half jaar uitgevoerd bij kinderen in groep 3 en wordt herhaald in groep 5 en 7. Aan de hand van de testresultaten kunnen scholen beslissen om de lesstof van de gymles aan te passen of om extra aandacht te besteden aan lichamelijke opvoeding op school.

voorbeeld rapportage resultaten op klasniveau

De MQ-scan is geheel gedigitaliseerd en levert na goedkeuring van de resultaten inzichtelijke rapportages op school-, klas- en kindniveau (klik op de afbeelding voor een vergroting).

Onderstaand filmpje legt kort ontstaan en gebruik uit.

Australië doet onderzoek naar MQ Scan

Op 16 februari 2019 is er een artikel gepubliceerd in ‘Journal of Sportsciences’ over de Athletic Skills Track, oftewel de MQ Scan. Dit is een samenwerking met University of South Australia, het lectoraat ‘Gezonde Leefstijl in een Stimulerende Omgeving’ van De Haagse Hogeschool en de faculteit bewegingswetenschappen van de Vrije Universiteit Amsterdam. Kinderen van 3-6 jaar uit Australië zijn gemeten met de MQ Scan en vergeleken met een andere motoriektest: Test for Gross Motor Development-2 (TGMD-2). Daaruit is onder andere gebleken dat MQ Scan ook geschikt is om de motorische competentie van deze jonge kinderen te meten. Ook de praktische toepasbaarheid is onderzocht en positief bevonden bij deze test.

Lees meer