Spring naar content

Nationale Sportweek: feestelijke start sportseizoen

De Nationale Sportweek wil mensen laten zien hoe leuk sport en bewegen is. Van 17 tot en met 25 september zetten verenigingen in heel Europa daarom hun deuren open. Hoe profiteer je als sportclub en gemeente van dit evenement? En hoe houd je de enthousiastelingen vast?

Verenigingen, sportbonden, gemeenten en andere organisaties verzorgen tijdens de Nationale Sportweek – een initiatief van NOC*NSF – sportclinics, toernooien en demonstraties. En elk jaar doen er meer mensen en organisaties mee.

20042015
Deelnemers200.0001.000.000
Activiteiten1.0009.000
Sportbonden942
Gemeenten117205

Nationale sportweek: ‘Ik neem je mee!’

Onderdeel van de Nationale Sportweek is de publiekscampagne ‘Ik neem je mee!’. Die komt er in het kort op neer dat een enthousiaste sporter iemand die niet of weinig sport, meeneemt naar zijn club. Slim om zo juist de mensen die nog niet sporten te mobiliseren, en het blijkt ook nog eens een prima methode te zijn om nieuwe vrijwilligers voor de club te werven! Via NOC*NSF zijn voor vrijwel alle Sportweek-campagnes toolkits en promotiematerialen beschikbaar die clubs en gemeenten kunnen gebruiken.

Gemeenten: benut het 5-stappenplan

Voor gemeenten is de landelijke Nationale Sportweek promotie een goed aangrijpingspunt om ook lokaal sport en bewegen onder de aandacht te brengen bij inwoners. Gemeenten kunnen zelf kiezen welke accenten ze leggen in hun lokale campagne. Zo kun je aansluiten bij de manier waarop de gemeente de maatschappelijke waarde van sport (gezondheid, vitaliteit en sociale cohesie in de wijk en buurt) wil bevorderen.

  • Gemeenten kunnen laagdrempelig deelnemen door simpelweg sportclubs en inwoners te informeren over de Nationale Sportweek.
  • Er zijn echter ook veel gemeenten die het evenement benutten om samen met lokale sportaanbieders, onderwijs en andere organisaties activiteiten te organiseren.
  • Ook zien we gemeenten die een sportmarkt houden.

Aansluiten bij het landelijke initiatief, versterkt de aandacht en resultaten van lokale acties. Met de kennis en kunde van veel gemeenten is een 5-stappenplan gemaakt om gemeenten te helpen met het organiseren van een lokale sportweek.

Sportaanbieders nationale sportweek

Clubs organiseren toch al vaak activiteiten, workshops, open dagen of evenementen om de start van het nieuwe sportseizoen te vieren. Sportaanbieders kunnen ook inhaken op de festiviteiten van de Nationale Sportweek. Dat is vaak dé kans om mensen kennis te laten maken met de sport en om leden te werven. En: door bijzondere activiteiten voor de eigen leden te organiseren, of vrijwilligers van de vereniging in het zonnetje te zetten kun je bestaande leden ook sterker aan je binden. De organisatie van de Sportweek biedt veel promotiemateriaal, dat clubs helemaal naar eigen wens kunnen vormgeven.

Europese Sportweek

De Nationale Sportweek valt vanaf nu samen met de ‘Europese week van de sport’. Dat is een initiatief van de Europese Commissie om sport en lichaamsbeweging in Europa te bevorderen. In 2016 wordt deze week voor de tweede keer georganiseerd. Het overkoepelende thema is wederom #BeActive. Die slogan spoort iedereen aan om tijdens de sportweek in de 28 deelnemende landen actief te zijn, en dat het hele jaar te blijven.

Onderdeel van de Europese week van de sport is het massa-evenement ‘FlashMOVE’. Daarbij vindt er op een groot aantal universiteiten in Europa een sportsessie met zoveel mogelijk deelnemers plaats. Op donderdag 22 september zullen overal mensenmassa´s zich verzamelen om dezelfde dans- en aerobicsoefeningen te doen. Hoe die workout eruit ziet, zie je hier. Voor instituten die daaraan deel willen nemen is een toolbox ontwikkeld.

Workout

Hou ze vast!

De start van het nieuwe sportieve seizoen vieren is natuurlijk leuk, maar doel is toch dat je er als club of gemeente ook meer blijvende sportbeoefenaars aan overhoudt. Daarom is het belangrijk vooraf al na te denken over acties die het enthousiasme van de Sportweek omzetten in lidmaatschap van een vereniging. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een goede registratie van deelnemers, zodat je iedereen na afloop voor zijn deelname kunt bedanken en een mooi aanbod kan doen.

Niet alleen voor nieuwe leden is een nieuwe sportseizoen een feest. Ook voor het behouden van bestaande leden biedt de Nationale Sportweek mogelijkheden. Doel is mensen hechter aan de club te binden of bestaande banden te verstevigen. Bedank alle vrijwilligers die hebben geholpen en maak alle leden deelgenoot van de successen die de week heeft opgeleverd.

Meer tips over het binden en behouden van (jeugd)leden en vrijwilligers vind je hier.