Spring naar content

Nederlandse en Vlaamse sportorganisaties gaan op kennisstage via Erasmus+ Sport

Welke Nederlandse en Vlaamse organisaties in de sport hebben al gebruik gemaakt van de nieuwe ‘kijk en doe-stage’, sinds 1 januari 2023 de nieuwe uitwisselingsmogelijkheid binnen het Europese Erasmus+Sport-programma? In de eerste toekenning is in Nederland één project toegekend en in Vlaanderen vijf. Drie van die vijf kozen voor een Nederlandse kennisstage. Lees waar en waarom zij inspiratie zoeken en hoe zij daarvoor Europese financiële steun hebben gekregen.

Sportstages via Erasmus+ Sport

In 2023 heeft de Europese Commissie de nieuwe subsidielijn ‘mobiliteitsprojecten voor breedtesport’ van Erasmus+ Sport gelanceerd. Hiermee is het mogelijk voor breedtesportorganisaties om kennis en vaardigheden op te doen bij een partnerorganisatie in het buitenland. In het artikel Erasmus+: verbreed je horizon en ga op uitwisseling in de sport lees je er meer over.

Het was nog even wennen voor de Nederlandse en Vlaamse sportorganisaties aan deze nieuwe subsidieregeling, want voor de eerste beoordelingsronde (deadline 23 februari 2023) kwamen maar een beperkt aantal aanvragen binnen. Voor de tweede ronde, die 4 oktober als deadline heeft, zijn er nieuwe kansen. Dit artikel dient dan ook ter inspiratie; de mobiliteitslijn is vanaf nu een vast onderdeel van Erasmus+Sport. Er zijn regelmatig online informatiebijeenkomsten Mobiliteitsprojecten voor breedtesport van programma-adviseur Jurgen Aarden van het Nationaal Agentschap Erasmus+.

Jurgen Aarden: “Ik merk dat het wel wat meer begint te leven, dus ik verwacht meer voor onze deadline in oktober. Voor de informatiebijeenkomst in de zomer zijn weer tien aanmeldingen, dus hopelijk kan ik wat geïnteresseerden verder op weg helpen.” Het Vlaamse nationale agentschap EPOS heeft op 17 augustus een extra online informatiebijeenkomst gepland. Een eerder door Kenniscentrum Sport & Bewegen en EU Sportlink georganiseerde speeddate bij VLEVA in Brussel heeft al de nodige contacten opgeleverd voor toekomstige samenwerking.

Belgen kiezen voor Nederland

Het Nederlandse agentschap heeft dus één project goedgekeurd, het Vlaamse agentschap kwam tot vijf correcte aanvragen. Waarbij maar liefst drie Vlaamse organisaties in Nederland stage komen lopen. Dit zijn de goedgekeurde projecten in het Nederlands taalgebied, die verderop in dit artikel worden toegelicht:

 1. Gehandicaptensport Nederland: job shadowing in Portugal voor tien medewerkers
 2. Medewerkers van het team sport van de gemeente Mechelen gaan naar Kopenhagen om inspiratie op te doen voor het meer en beter gebruik van open water voor sportieve activiteiten.
 3. Het Vlaamse sportinitiatief Sport je Slim, dat jeugdkampen organiseert waarin sportactiviteiten gecombineerd worden met het leren van een goede studiemethode, gaat naar Finland, waar ze al verder zijn met kennis op dit soort aanbod.
 4. Een ander Vlaams sportinitiatief, de bewegingsschool Spova, gaat bij het Amsterdamse PersonalSwimming van oud-olympisch zwemmer Bas van Velthoven kennis opdoen over andere methodes om zwemtechniek aan te leren.
 5. De Vlaamse sportorganisatie TeleVoIP Zedelgem Lions, met een gevarieerd aanbod van sporten voor valide sporters en die met een beperking, gaat naar OnlyFriends in Amsterdam. Meer kennis over G-sport is het doel.
 6. Het Vlaamse Netwerk Lokaal Sportbeleid gaat in Nederland onder meer bij VNG/VSG en een aantal gemeenten kennis uitwisselen over goede praktijken in sportbeleid.

Gehandicaptensport NL gaat naar Portugal

Tien medewerkers van Gehandicaptensport Nederland (GSN) zullen met subsidie van Erasmus+ Sport naar Portugal gaan, om nieuwe kennis en inzichten op te doen door middel van ‘job shadowing’. De groep bestaat uit acht medewerkers die actief zijn in het organiseren van enkele aangepaste sporten, of bij ontwikkeling van educatieve materialen, beleid of communicatie. Ook gaan er twee sportcoaches van GSN mee naar Portugal.

Voor een idee van de mogelijkheden: het toegekende bedrag voor GSN bedraagt €16.500 euro. Dit is als volgt opgebouwd:

 • Voorbereidend bezoek: 2x €575 
 • Organisatieondersteuning: 10x €350
 • Reiskostenvergoeding: 10x €275
 • Individuele ondersteuning: 7 dagen per persoon = 10 x 7x €130

Lisa Snooy, projectcoördinator bij Gehandicaptensport Nederland, vertelt: “Gehandicaptensport Nederland werkt toe naar een gelijkwaardigheid voor mensen met een beperking in de sportwereld. De kennis die wij met dit project willen ophalen in Portugal, kunnen we weer inzetten om sportverenigingen en partnerorganisaties in Nederland te ondersteunen met het toegankelijk maken van hun sport- en beweegaanbod. Een win-winsituatie voor Gehandicaptensport Nederland, voor sportclubs, sportprofessionals, onze partners en natuurlijk de sporters zelf.”

Gehandicaptensport Nederland wil in Portugal sportorganisaties bezoeken die zich onderscheiden door hun toegankelijke en gelijkwaardige karakter. De sport is er volgens Snooy zeer toegankelijk voor mensen met een beperking. Bovendien gaat het aangepaste sportaanbod er goed samen met het reguliere sportaanbod, doorgaans binnen dezelfde vereniging. Bij welke sportaanbieder de Nederlandse delegatie dat gaat doen, was bij aanvraag nog niet bekend, maar dat is ook niet per se nodig op dat moment. In het eindverslag dat bij Erasmus+ wordt ingeleverd, staat dit uiteraard dan wel vermeld en dan wordt het ook inhoudelijk verantwoord.

De nieuwe kennis en inzichten die de medewerkers van GSN opdoen, willen zij vervolgens inzetten om de Nederlandse sportverenigingen te versterken, onder andere in hun educatieve materialen voor coaches in de breedtesport. Op deze manier moet het project bijdragen aan het versterken en inclusiever maken van de Nederlandse breedtesport.

Vlaanderen gaat naar Denemarken, Finland en Nederland

In Vlaanderen zijn vijf aanvragen gehonoreerd. Bart Verschueren, consulent sport van EPOS heeft in de afgelopen decennia in verschillende functies al een flink netwerk in de sport opgebouwd. Hij heeft voor het Vlaams nationaal agentschap EPOS de uitvoering van deze nieuwe mobiliteitslijn op zich genomen. Dit zijn de projecten die op kennisstage zullen gaan.

 • Stad Mechelen zet al enkele jaren in op het creëren van meer open water zwemmogelijkheden en startte in 2021 een pilotproject op (zwemmen in het Keerdok). Vanwege beperkende wetgeving in Vlaanderen is dit een hele uitdaging en zijn goede Vlaamse voorbeelden schaars. De behoefte aan open water bij zwemliefhebbers is echter groot.
  Medewerkers van het gemeentelijke team Sport zullen via de Erasmus-leermobiliteit kennis kunnen vergaren bij één van de koplopers in Europa op vlak van open waterzwemmen: de Havenbaden van de stad Kopenhagen. Het eigen pilotproject Keerdok kan zo verder ontwikkeld worden door informatie en goede voorbeelden te verzamelen over beheer, wettelijk kader, operationele werking, waterkwaliteit en openwaterzwemcultuur. Een mooi voorbeeld daarvan is wat de Vlamingen ‘ijsberen’ noemen tijdens de afgelopen wintermaanden: de winterse duik in open water.
  In Kopenhagen willen ze expertise opdoen die ze ook met andere Vlaamse gemeenten willen delen. Ook hoopt het team sport met de nieuw opgedane kennis beleidsaanbevelingen te formuleren om open water meer toegankelijk voor zwemmers te maken. “Een buitenlandse ervaring is nieuw voor team sport Mechelen”, aldus de aanvragers. “We zijn overtuigd van de grote meerwaarde en kijken er enorm naar uit.”
 • Sport Je Slim vzw gaat naar Finland zodat hun begeleiders ervaring kunnen opdoen om sport, leerproblemen en executieve functies op een constructieve manier te combineren. Sport Je Slim organiseert in Vlaanderen jeugdkampen waarin sportactiviteiten gecombineerd worden met het leren van een goede studiemethode. In Finland is daar al meer expertise over opgebouwd die in Vlaanderen kan worden toegepast.
 • Spova vzw gaat naar Nederland zodat hun trainers de zwemtechnieken beter kunnen aanleren, zodat zij een andere kijk krijgen op een zwemschool en de rol die G-sport kan spelen in de zwemsport. In Amsterdam hebben zij een organisatie van ex-olympische zwemmers gevonden, die hen hierin wil begeleiden. Ook deze sportmedewerkers zullen voor het eerst voor het werk een buitenlandse ervaring opdoen.
Only Friends
 • TeleVoIP Zedelgem Lions, een multisportclub met ook aangepast aanbod, gaat naar Only Friends Amsterdam zodat hun bestuursleden en de sportieve werkgroep meer kunnen leren over G-Sport. “Only Friends Amsterdam zijn echte experts in G-Sport en hebben meer dan 1.000 G-sporters binnen hun organisatie. We kijken ernaar uit om een eerste buitenlandse ervaring te doen en zo bij te leren over het werven van G-sporters, het creëren van een sportaanbod voor personen met een chronische aandoening”, aldus de aanvragers. Vanuit Only Friends reageert Johan van Streun: “Als wij kennis en kunde op het gebied van sport voor kinderen en jongeren met anderen kunnen delen, dan doen we dat graag. Want kinderen en jongeren met een beperking leven over de hele wereld.”
 • Het team van Netwerk Lokaal Sportbeleid , een Vlaamse ledenvereniging en kenniscentrum voor sport- en recreatiebeleid, krijgt de kans om over de landsgrens heen uit te wisselen rond goede praktijken binnen het lokaal sportbeleid. Dat gaan ze doen met andere lokale besturen en de Vereniging Sport en Gemeenten. “We hopen dat iedere deelnemer huiswaarts keert met een rugzakje vol inspiratie en informatie die we nadien willen delen met ons netwerk via onze verschillende kanalen.”

Aan de slag

Het Nationaal Agentschap Erasmus+ heeft begin juli een handleiding gepubliceerd waarin je de bedragen vindt voor kennisstages in de breedtesport. Met het stappenplan kun je direct aan de slag.

De foto boven dit artikel is van Abe Jonker