Spring naar content

Nederlandse sportkennis voor het buitenland in Sportfolio

Sportfolio is een Engelstalig magazine vol kennis, producten en expertise uit de Nederlandse sportwereld. In Nederland vinden veel innovatieve ontwikkelingen plaats in de sport. Kenniscentrum Sport & Bewegen brengt met deze uitgave tientallen initiatieven in beeld voor buitenlandse geïnteresseerden. Begin 2021 is een nieuwe editie verschenen.

Nederland presteert goed waar het gaat om medailles en eindklasseringen bij wereldkampioenschappen. Ook zetten we stevig in op breedtesport. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van buurtsportcoaches. Landelijke onderzoeks- en innovatieprogramma’s helpen bij het verbeteren van de kwaliteit van sport en bewegen op alle niveaus. Deze investeringen doet Nederland in het streven naar sterke interventies, toepasbare innovaties, brede expertise en vakbekwame professionals.

In deze editie

Deze inzet loont. Enkele voorbeelden daarvan zijn in de nieuwste editie van Sportfolio opgenomen:

  • De TU Delft ontwikkelde in een samenwerkingsverband met het bedrijfsleven een supersnelle baanfiets die zich op de Olympische Spelen in Tokio mag bewijzen.
  • TeamUp, een programma van onder meer War Child voor kinderen uit conflictgebieden, richt zich via sport op sociaal-emotionele aspecten als gevoel van veiligheid en zelfregulering bij kinderen.
  • Nederland wil in de sportsector bijdragen aan de doelen uit het klimaatakkoord. De hiervoor opgestelde Routekaart Verduurzaming Sport werd getekend door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, de provincies en het platform ondernemende sportaanbieders.

Online etalage

De Nederlandse kennis, producten en expertise zijn ook voor het buitenland interessant. Sportfolio, een Engelstalige online etalage, maakt de sterke positie als sportland zichtbaar. Dit filmpje geeft een snelle indruk van de inhoud.

Internationale partijen weten dankzij Sportfolio sneller initiatieven te vinden van Nederlandse makelij. In 2020 werd het magazine liefst 1.500 keer gedownload, zonder extra marketing. Het magazine is gemaakt door Kenniscentrum Sport & Bewegen, met een redactieraad van stakeholders, in nauw contact met het ministerie van VWS. De nieuwste editie is ook in een beperkte oplage gedrukt.

Hoe zetten we Sportfolio in?

Bewindslieden, het ministerie van VWS, NOC*NSF, universiteiten, Kenniscentrum Sport & Bewegen en andere organisaties krijgen regelmatig bezoek uit het buitenland, waarbij goede voorbeelden in de sport worden uitgewisseld. Ook buitenlandse bezoeken van deze partijen – zoals sport-economische missies en contacten met Europese instellingen – zijn goede gelegenheden om te laten zien wat Nederland in huis heeft. Dat is precies wat Sportfolio biedt. Ambassades en consulaten maken graag gebruik van deze showcase.

Ook bijdragen aan Sportfolio?

Ben je een Nederlandse organisatie die internationaal actief is op het gebied van sport en bewegen en wil je worden opgenomen in Sportfolio? En op die manier kansen creëren door je kennis, innovaties, diensten, interventies en producten internationaal onder de aandacht te brengen? Gebruik dan het digitale formulier. Een redactieraad van stakeholders adviseert over de uiteindelijke selectie van projecten voor Sportfolio.

Meer informatie

Met vragen kun je terecht bij Jacqueline Kronenburg, Kenniscentrum Sport & Bewegen: jacqueline.kronenburg@kenniscentrumsportenbewegen.nl