Spring naar content

Netwerkaanpak of projectaanpak

In de sport- en beweegsector krijg je regelmatig te maken met nieuwe ideeën en opdrachten. Je bedenkt een initiatief dat je wilt gaan uitvoeren, maar hoe ga je dat ook werkelijk in gang zetten zodat het uiteindelijk echt plaatsvindt? Wanneer je wilt gaan samenwerken met anderen om je doel te bereiken kun je kiezen voor de netwerkaanpak of de projectaanpak.

Het grote verschil tussen de netwerkaanpak en de projectaanpak is: als je werkt in een project, is al duidelijk beschreven wat er gerealiseerd moet worden. Vaak is ook al bekend hoeveel geld er is en welke organisaties meewerken. Pas daarna worden de juiste mensen erbij gezocht om het project uit te voeren. Vaak zorgen formele en vastgelegde afspraken ervoor dat het initiatief wordt gerealiseerd. Het is een aanpak die heel goed kan werken.

Samenwerken vergt de moed om een deel van de eigen autonomie op te geven in het vertrouwen dat dat uiteindelijk voor jezelf juist meer waarde oplevert. Dát is de grote uitdaging.

Twijnstra Gudde

Wanneer een initiatief nog niet zo duidelijk is, werkt een projectaanpak juist niet zo goed. Een netwerkaanpak werkt dan beter. Hier betrek je andere mensen nog voordat het doel vast komt te staan. Samen met deze enthousiaste mensen ga je onderzoeken hoe een initiatief het beste gerealiseerd kan worden of hoe je jouw droom werkelijkheid kunt maken. Met deze mensen ga je een netwerk vormen. Iedereen neemt zijn eigen kennis, kunde en netwerk mee. Hier is geen hiërarchie; iedereen is gelijk en evenveel ‘de baas’. Het is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat de mensen in je netwerk enthousiast en betrokken blijven. Dan is de kans het grootst dat je initiatief ook echt gerealiseerd kan worden.

Netwerkaanpak

Illustratie van de innovatiespiraal ter ondersteuning van de tekst
(Foto: Anneke Hiemstra)

Met de netwerkaanpak ga je op zoek naar mensen die ook enthousiast zijn over dit prille idee. Naar mensen die andere dingen weten en kunnen dan jij en die weer andere mensen in hun netwerk hebben. Daarna ga je samen bedenken wat je precies wilt bereiken en hoe je dat wilt gaan doen. Een netwerkaanpak is een manier om samen met anderen (je netwerk) een initiatief of doel te realiseren. Dat initiatief begint meestal met een pril idee en krijgt later een doel dat het netwerk met elkaar opstelt of onderschrijft.

Projectaanpak

Weet je al precies wat je wilt gaan doen? Dan past een projectaanpak het beste. Je gaat dan op zoek naar de juiste mensen die het project met jou kunnen doen. De overeenkomst tussen de netwerkaanpak en de projectaanpak is: je hebt partners of mensen nodig die het idee of initiatief samen met jou willen realiseren. Je kunt het namelijk niet alleen.

Een paar voorbeelden:

  1. Projectaanpak: de sportvelden zijn slecht bereikbaar. Dit komt doordat de sportvelden aan een drukke weg liggen. Hierdoor kunnen mensen moeilijk bij de sportvelden komen. Het initiatief is: een loopbrug of fietsbrug over deze weg aanleggen. Er moet nog veel uitgerekend en besproken worden, maar het is zeker dat er een loopbrug of fietsbrug komt. Dit is een duidelijk initiatief. Dit initiatief kun je het beste in de vorm van een project uitvoeren. Dan is de kans dat het lukt het grootst.
  2. Projectaanpak: al jaren zijn er verschillende sporttoernooien voor leerlingen van de basisschool. De laatste jaren doen echter steeds minder kinderen mee. Vaak doen dezelfde kinderen mee. Dat zijn kinderen die ook al sporten bij een sportvereniging en daar heel goed in zijn. Iemand heeft een idee om het anders te doen. Het initiatief: we gaan de sportdagen op een andere manier organiseren. Maar op welke manier is nog niet besloten. Er zijn twee ideeën om dit te doen. Er moet dus alleen nog gekozen worden welke van de twee ideeën wordt uitgevoerd. De beste aanpak is nu een projectaanpak, want er is een duidelijk doel, een duidelijk beginmoment en een duidelijk eindmoment.
  3. Netwerkaanpak: hetzelfde probleem als hierboven. Nu zijn er nog geen duidelijke ideeën over de oplossing en de organisatie van sportdagen. Ook wil je graag samenwerken met andere mensen en organisaties. Je zoekt mensen en organisaties die andere dingen kunnen en weten en die een ander netwerk hebben dan jij. Het probleem is minder duidelijk: je weet alleen dat er te weinig ‘niet-actieve’ kinderen meedoen aan sportactiviteiten die worden georganiseerd. Je kunt nu het beste kiezen voor de netwerkaanpak. Er zijn nog verschillende oplossingen mogelijk. Er is nog geen duidelijk initiatief waar je een project van kan maken.

Lees meer