Spring naar content

Nieuwe sporten: wanneer investeer je in nieuwe type accommodaties?

Welke nieuwe sporten zijn in opkomst? En welke sporten blijven duurzaam populair? En hoe pas je jouw beleid voor accommodaties daarop aan?

De populariteit van sporten verandert door de jaren heen. Hierdoor bestaat de vraag welk soort accommodaties wel of niet een blijvende plek in het lokale sportlandschap krijgen. Om beleidsmakers te helpen bij een efficiënt en toekomstbestendig sportaccommodatiebeleid, is inzicht in de ontwikkeling van nieuwe sporten belangrijk.

Opkomst van nieuwe sporten

Gevestigde sporten als tennis en sportvissen lopen al jaren terug. Maar er zijn nieuwe sporten ontstaan die aan populariteit winnen. Zo was in de afgelopen decennia een snelle opkomst van squash (jaren ‘80), golf (jaren ‘90) en skaten (jaren ‘00) te zien. Hoewel de bestaande sportvelden en -hallen voorlopig nog dominant zullen blijven in het accommodatielandschap, neemt met de popularisering van nieuwe sport- en beweegvormen ook de behoefte aan nieuwe accommodaties toe. Zo is het aantal squashbanen, golfbanen en skateparken de laatste decennia fors gestegen. Het risico bij nieuwe sporten is echter dat de populariteit hiervan moeilijk te voorspellen is.

Groeicurve voorspellen

Het Mulier Instituut heeft geprobeerd de groeicurve van nieuwe sporten in kaart te brengen. Dat kan helpen om wél voorspellende uitspraken te doen, over de verankering van nieuwe sporten in Nederland. De centrale vraag was: welke onderliggende factoren zijn nu eigenlijk verantwoordelijk voor de ‘blijvende status’ van een sport. Hiervoor zijn drie casestudies van ‘nieuwe’ sporten ingezet: padel, beachvolleybal en boulderen.

De belangrijkste conclusies van het onderzoek: Padel gaat de komende jaren naar verwachting in versneld tempo doorgroeien. Beachvolleybal heeft de grootste groei gehad en boulderen bevindt zich in een kritische fase voor de ontwikkeling van de sport. Deze groei is voorspeld op basis van het aantal jaarlijks nieuw aangelegde sportaccommodaties in Nederland.

Airsoft

In een nieuwe publicatie uit 2019 doet het Mulier Instituut ook onderzoek naar een andere ‘booming’ sport: airsoft. Sinds airsoft zes jaar geleden in Nederland (wettelijk) mogelijk werd gemaakt, is de populariteit van de tactische schietsport fors toegenomen, met bijna 20.000 leden en 34 airsoftlocaties in vijf jaar tijd. De verwachting is dat de sport komende jaren verder doorgroeit.

Een beperking is wel dat airsoft in vergelijking met padel, beachvolleybal en boulderen niet goed zichtbaar is voor het grote publiek.

Vier kernelementen

Onderzoek van het Mulier Instituut bracht ook naar voren dat er vier kernelementen te benoemen zijn, die bijdragen aan het blijvende karakter van een nieuwe sport:

  • De sport dient te voldoen aan een snelle succesbeleving, een sociaal karakter en het effect van een work-out.
  • Er dient voldoende, maar flexibel wedstrijdaanbod te bestaan.
  • Bij sportaanbieders dient de overtuiging te bestaan dat de accommodatie voldoende wordt bezet en op lange termijn rendabel is.
  • De sport dient bekend te zijn onder het bredere publiek.

Daarnaast is het belangrijk dat een nieuwe sport een eigen cultuur, identiteit en doelgroep opbouwt.

Download de volledige rapportage Sport is booming of lees de rapportage ‘Airsoft in Nederland. Een groeiende sport in perspectief.