Spring naar content

Nodigt de wijk uit tot bewegen? Doe de BVO-scan

Wil je weten hoe beweegvriendelijk een wijk, buurt of schoolplein is, dan kun je daarvoor de BVO-scan gebruiken. De scan geeft antwoord op de vraag of inwoners in hun directe leefomgeving voldoende prikkels krijgen om in beweging te komen.

Wat biedt de BVO-scan?

De scan voor een beweegvriendelijke omgeving (BVO-scan) biedt de mogelijkheid om via een webapplicatie te beoordelen of een omgeving voldoende uitdaagt om te lopen, fietsen, spelen en sporten. De BVO-scan heeft meerdere vragenlijsten om uit te kiezen:

 • De Wijkscan: 32 stellingen verdeeld over de thema’s lopen, fietsen, spelen & bewegen en sporten.
 • De Schoolpleinscan: 33 stellingen verdeeld over de thema’s kindvriendelijke routes naar school, schoolzone, schoolplein (ruimtelijk ontwerp) en schoolplein (speelaanleidingen).
 • Buitenspeelscan (in ontwikkeling)
 • De inclusieve beweegvriendelijke omgevingscan (in ontwikkeling)

De BVO-scan biedt naast de vragenlijsten ook de mogelijkheid om foto’s te uploaden van locaties die vervolgens samen een kansenkaart vormen. Op deze manier heb je direct inzichtelijk welke locaties goed zijn, of waar verbetering nodig is.

Voor wie is de BVO-scan?

De BVO-scan is bedoeld voor lokale (sport)professionals die betrokken zijn bij het verbeteren van een gezonde en actieve leefstijl van inwoners, of bij de planning en inrichting van openbare ruimte, zoals de omgevingsvisie. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers van de gemeentelijke afdelingen ruimtelijke ordening, verkeer, sport, recreatie, gezondheid en welzijn. Maar ook als buurtsportcoach, zorgmedewerker of adviseur openbare ruimte is het interessant om de BVO-scan in te zetten.

De scan maakt het ook mogelijk om (vertegenwoordigers van) inwoners te betrekken bij het beoordelen van hun buurt. Wat vinden zij belangrijk en hoe kijken zij tegen de mogelijkheden om te bewegen in de wijk aan?

Hoe ga ik met de BVO-scan aan de slag?

 • Selecteer een gebied waar je de scan wilt uitvoeren. Dit kan een wijk of buurt zijn (Wijkscan) of een schoolomgeving (Schoolpleinscan).
 • Inventariseer welke stakeholders een rol spelen in de buurt en nodig deze uit voor een bijeenkomst.
 • Voor het van tevoren goed informeren van de groep deelnemers kun je een startbijeenkomst met inspiratiesessie organiseren over het thema beweegvriendelijke omgeving.
 • Prik een datum voor het uitvoeren van de scan. Reserveer voldoende tijd in ieders agenda – houd rekening met een minimale duur van 2 uur.
 • De uitvoering van de scan bestaat uit 4 onderdelen:
  • Een inleidend gesprek, waarin de huidige situatie, achtergrondgegevens van het gebied en het doel van de scan worden gepresenteerd.
  • Rondje door de omgeving: deelnemers maken in groepjes al wandelend of fietsend een rondje door het gebied. Gebruik het rondje om goed om je heen te kijken en foto’s te maken van kans of verbeterpunten die je ziet. De foto’s kun je in de BVO-scan uploaden.
  • Invullen van de scan: als de deelnemers terug zijn van het rondje kan de vragenlijst worden ingevuld.
  • Bespreken van de resultaten: bespreek met de deelnemers wat ze hebben gezien onderweg, ga in op de vragen die gemiddeld onvoldoende scoren (de resultaten zijn door de projectleider direct te raadplegen), bespreek de kansenkaart en maak afspraken over vervolgstappen die je neemt.
 • Maak een verslag van hetgeen besproken is en gebruik dat als input voor beleidsvoornemen.

Interpretatie van de BVO-scan

Wat je met het resultaat van de scan kunt doen, is afhankelijk van het doel waarvoor je hebt gekozen. Het gaat om een subjectieve inventarisatie en inzicht in verbeterpunten, niet om een objectieve diepgaande analyse. Je kunt inzoomen op de verschillende stellingen: welke leverden een hoge score op en welke juist een lage? In veel gevallen zul je punten benoemen die voor verbetering vatbaar zijn. De scan is daarmee vooral een hulpmiddel om een beweegvriendelijke omgeving onder de aandacht te brengen en het gesprek hierover te beginnen. Daarna kun je overgaan tot actie.

Waar vind ik de BVO-scan?

De BVO-scan is gratis te gebruiken. Vul het registratieformulier in, maak een (of meerdere) scans aan, nodig deelnemers uit en ga aan de slag.