Spring naar content

3 Instrumenten die helpen bij organiseren sportevenement

Een sportevenement organiseren is een geweldige uitdaging. Natuurlijk is het slim om te profiteren van kennis en ervaring die elders is opgedaan. Dit artikel biedt gemeenten drie instrumenten om te gebruiken voorafgaand, tijdens en na het evenement.

1. Modelaanpak evenementen

De ‘Modelaanpak evenementen’ is afkomstig van NOC*NSF. Gemeenten kunnen hier een gratis inloggen. De methode is ontwikkeld in 2009 en herzien in 2013. Zowel het binnenhalen van een toernooi als de organisatie is in stappen opgedeeld, zoals je in dit filmpje van NOC*NSF kunt zien.

2. Handboek organiseren sportevenement

Je wilt zoveel mogelijk doen met het sportfestijn en er ook maatschappelijk uithalen wat erin zit. Het handboek ‘Meer halen uit sportevenementen, met bijbehorende checklist, is hierbij een prima hulp. De checklist behandelt 6 stappen:

  1. Omgevingsanalyse
  2. Doel en doelgroep
  3. Het samenwerkingsnetwerk
  4. De side events
  5. De uitvoering
  6. Evaluatie en monitoring.

De DSP-groep heeft het handboek ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Bijdragen kwamen van onder meer NISB, NOC*NSF en het Kenniscentrum Events.

3. Richtlijnen evaluatie

Evalueren doe je volgens de richtlijnen van de Werkgroep Evaluatie Sportevenementen (Wesp). Te peilen zijn onder meer het economische effect, de promotionele waarde en de tevredenheid over het evenement. De richtlijnen zijn onderdeel van de ‘Modelaanpak evenementen’.