Spring naar content

Ontdek de effecten van sport en bewegen voor jeugd met het Human Capital Model

Meer zelfvertrouwen, leiderschap en betere studieresultaten. Wat hebben deze effecten gemeen? Het zijn allemaal positieve effecten van sport en bewegen voor jeugd. Bij sport en bewegen wordt vaak vooral gedacht aan de fysieke effecten, maar er zijn nog veel meer positieve invloeden. Bijvoorbeeld op persoonlijk, sociaal en financieel vlak. Deze vind je terug in het Human Capital Model. In dit artikel lees je hoe je deze tool kunt gebruiken in jouw werk.

Specifieke effecten voor de jeugd

De meeste effecten in het Human Capital Model (zie kader hieronder) gelden voor alle leeftijden. Sommige effecten gelden specifiek voor bepaalde leeftijdsgroepen. In het interactieve model kun je daarom filteren op leeftijdsgroepen, zoals kinderen en jongeren. Zo vind je per waarde snel en eenvoudig alle relevante effecten voor jeugd. We onderscheiden de volgende effecten:

  • Fysieke effecten: deze zijn het belangrijkst voor jeugd, omdat zij hier hun leven lang van kunnen profiteren. Hoe gezonder kinderen en jongeren van jongs af aan zijn, hoe meer voordeel ze daar ook uit halen in hun latere leven.
  • Emotionele effecten: vooral zelfvertrouwen, plezier en je goed voelen zijn belangrijk voor jeugd. 
  • Persoonlijke effecten: sportiviteit en het stellen van doelen zijn belangrijke effecten. Deze effecten ontstaan alleen in een veilige sociale omgeving; de verbinding naar deze effecten wordt daar duidelijk gelegd.
  • Sociale effecten: sport en bewegen heeft een belangrijke, positieve bijdrage aan sociale contacten, het tegengaan van antisociaal gedrag, jeugdcriminaliteit en de betrokkenheid in de maatschappij. Allemaal effecten die vooral bij jeugd belangrijk zijn. Als ze dit vroeg aanleren, behouden ze dit gedrag vaak als volwassenen.
  • Intellectuele effecten: effecten zoals informatieverwerkingssnelheid en concentratie hebben direct een positief effect voor jeugd, omdat zij vaak nog naar school gaan en studeren. 
  • Financiële effecten: sport en bewegen heeft een positieve invloed op aanwezigheid op school. Dit draagt vanzelfsprekend bij aan hun studie. Daarnaast is het verlagen van de zorgkosten een belangrijk effect. Dit gaat voornamelijk over de toekomst. Hoe actiever de jeugd is, hoe gezonder ze zijn, hoe lager de zorgkosten in de toekomst. 

Wat is het Human Capital Model?

Het interactieve Human Capital Model (HCM) geeft meer dan 80 effecten van sport en bewegen weer. De basis van het model is een onderzoek van Richard Bailey en collega’s in 2013. Zij sorteerden de (bewezen) effecten van sport en bewegen op basis van zes kernwaarden: fysieke, emotionele, sociale, persoonlijke, intellectuele en financiële waarde. Deze zijn allemaal met elkaar verbonden en hebben invloed op elkaar. Kenniscentrum Sport & Bewegen maakte hier een interactief model van.

Zo zet je het model in de praktijk in

Je kunt het model op verschillende manieren raadplegen voor je werkzaamheden. Hieronder geven we een aantal voorbeelden.

Beleidskeuzes onderbouwen

Op alle beleidsdomeinen waar sport of bewegen (als middel) wordt ingezet, kan het Human Capital Model helpen om de beleidskeuzes te onderbouwen:

  • Werk je als beleidsadviseur en wil je een inclusieve(re) gemeente waarin kwetsbare jeugd kan meedoen? Bekijk de video Sport en bewegen als middel bij jeugdparticipatie en je ziet hoe het Human Capital Model je hierbij kan helpen.
  • Maak je beleid op het gebied van sociaal domein en jeugd? En wil je inzetten op het verkleinen van de verschillen tussen kinderen die opgroeien in gezinnen met lage en hoge inkomens? Kijk in het Human Capital Model bij ‘sociale waarde’. Bij het effect ‘overbruggen van verschillen’, vind je relevante informatie en artikelen die je kunt gebruiken voor beleidskeuzes en het onderbouwen van beleid.

Meerwaarde van sport en bewegen laten zien

Het Human Capital Model kan helpen om de waarde van de inzet van sport en bewegen (als middel) toe te lichten en/of anderen te overtuigen van de meerwaarde. 

  • Wil jij aan je collega’s laten zien hoe sport en bewegen een positieve invloed kan hebben in de jeugdhulpverlening? De video Inzet sport en bewegen in de jeugdhulpverlening laat zien hoe je het Human Capital Model hiervoor kunt gebruiken.

(Erkende) sport- en beweegInterventies inzetten

In het model vind je relevante (erkende) sport- en beweeginterventies en aanpakken die je kunt inzetten om bepaalde effecten te bereiken bij kinderen en jongeren.

Achtergrondinformatie en tips om te werken aan effecten

Het model biedt ook (achtergrond) informatie over de doelgroep jeugd of een specifiek effect.

  • Als je sport aanbiedt voor een groep kinderen bij wie je wilt werken aan het zelfvertrouwen, dan kun je zoeken op het effect ‘zelfvertrouwen’ en filteren op kinderen. Daar vind je alle achtergrondinformatie en tips. 

HCM is meer dan alleen effecten

Een overzicht van alle relevante effecten kan heel nuttig zijn, maar het Human Capital Model biedt nog meer. Denk aan uitleg, artikelen, producten/tools en interventies. Ook vind je bij alle effecten een specialist van Kenniscentrum Sport & Bewegen met wie je contact kunt opnemen voor ondersteuning of vragen.

Meer lezen?

Wil je meer weten over de waarde van sport en bewegen of over het Human Capital Model? Bekijk dan de volgende artikelen en pagina’s: