Spring naar content

Op zoek naar cijfers en informatie? Dit zijn dé databanken over sport en bewegen

Onderzoeksgegevens over beweeggedrag nodig? Op zoek naar literatuurstudies over sporttrends? Of benieuwd welke interventies er zijn om mensen in beweging te krijgen? Als je informatie nodig hebt over sport en bewegen, gebruik je al snel Google of Google Scholar. Het is soms lastig te bepalen wat echt waardevolle informatie is. Een betere optie is zoeken in zogenaamde databanken, ook wel databases of kennisbanken genoemd. De informatie in deze databanken is systematisch verzameld en beschikbaar op onderwerp. Daardoor kun je er meestal zoeken op trefwoorden of tags.

Toegang tot databases

Sommige databanken zijn alleen met een betaald abonnement toegankelijk. Sportdiscus, PsychInfo en Embase zijn hiervan voorbeelden op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Maar er zijn ook veel databases die openbaar toegankelijk zijn. In dit artikel vind je daarom een handig overzicht van de belangrijkste openbare databases op ons vakgebied. Het gaat hierbij om:

 • Literatuurdatabanken: Hier vind je publicaties op het gebied van onderzoek, praktijk en beleid.
 • Onderzoeksdatabanken: Hier vind je informatie over onderzoek en onderzoekers.
 • Projectenbanken: Hier vind je informatie over projecten, interventies en aanpakken.
 • Subsidiedatabases: Hier vind je informatie over beschikbare subsidies.
 • Databanken met feiten en cijfers. Hier vind je informatie met statistische gegevens.

Literatuurdatabanken

In deze databanken vind je allerlei publicaties over wetenschap, beleid en praktijk.

 • Kennisbank Sport en Bewegen:
  Ben je op zoek naar informatie over beleid, wetenschap of praktijk op het vlak van sport en bewegen? Dan is de Kennisbank Sport en Bewegen een goede bron. Je vindt er meer dan 21.000 (digitale) publicaties op dit gebied. De databank wordt onderhouden door: Kenniscentrum Sport, Mulier Instituut, de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) en Vereniging Sport en Gemeenten (VSG).
 • ISB-Kennisbank – van Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid:
  Bevat meer dan 11.500 beschrijvingen van boeken, rapporten en tijdschriftartikelen over onder andere sportbeleid, sportinfrastructuur, zwembaden en recreatie.
 • Digitale bibliotheek van het Kennis- en informatiecentrum sport – van Sport Vlaanderen:
  Met (Vlaamse) beleidsinformatie, wetenschappelijke studies, brochures en regelgeving.
 • HBO Kennisbank:
  Deze biedt toegang tot onderzoekspublicaties en afstudeerscripties van deelnemende hogescholen en stelt ze beschikbaar voor hergebruik. In deze kennisbank vind je meer dan 50.000 publicaties van 25 hogescholen.

Onderzoeksdatabases

Ben je op zoek naar onderzoek en onderzoekers uit Nederland of het buitenland? Dan geven onderstaande bronnen je veel informatie.

 • PubMed:
  Deze database biedt meer dan 28 miljoen beschrijvingen van artikelen uit (vooral Engelstalige) medische en gezondheidstijdschriften. Gratis en openbaar beschikbare artikelen zijn vaak via Pubmed te raadplegen.
 • NARCIS:
  Wetenschappelijke instellingen die voorstander van open access zijn, slaan de publicaties van hun wetenschappers op in wereldwijd vrij toegankelijke databanken. Deze online archieven heten repositories. Alle Nederlandse universiteiten, de meeste hbo-instellingen en veel onderzoeksinstituten hebben een repository. In NARCIS kun je alle Nederlandse repositories met één zoekactie raadplegen. Daarnaast biedt deze database een overzicht van onderzoekers en onderzoeksorganisaties.
 • Projectenbank Regieorgaan SIA:
  In deze databank staat informatie over meer dan duizend onderzoeksprojecten van hogescholen. Het gaat om projecten vanaf 2004, gefinancierd door verschillende subsidieregelingen van Regieorgaan SIA. U kunt de databank doorzoeken aan de hand van diverse zoektermen, zoals thema, subsidieregeling, naam van onderzoek.
 • Health Evidence registry:
  In deze database staan meer dan 5000 internationale reviews over leefstijl. Dus ook veel reviews over het effect van sport en bewegen. Je ziet bij iedere review de sterkte of zwakte van de bewijskracht. Deze database selecteert artikelen uit allerlei databases zoals MEDLINE, EMBASE en SPORTDISCUS.
 • Knowledge base van Global Physical Activity Network (GlobalPANet):
  Deze database bevat samenvattingen van een kleine 1000 artikelen.

Projectendatabanken

Ben je op zoek naar inspiratie over projecten, aanpakken en interventies? Dan is er een aantal projectendatabanken met uitgebreide beschrijvingen van uitgevoerde projecten. Vaak zijn deze projecten bovendien beoordeeld op kwaliteit.

In 2015 besloten zeven landelijke kennisinstituten om samen te werken bij het eenduidig beoordelen van interventies in verschillende werkvelden. Deze organisaties zijn: RIVM Centrum Gezond Leven (CGL), Kenniscentrum Sport, Movisie, Nederlands Jeugdinstituut (NJi), Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), Trimbos en Vilans. Voor de beoordeling van alle interventies uit deze werkvelden worden dezelfde criteria en procedures gehanteerd. Hierdoor is een integraal aanbod ontstaan van erkende interventies, bruikbaar voor het lokale veld. Dit aanbod vind je onder andere in de volgende databanken:

 • Sport- en Beweeginterventies:
  In deze database vind je interventies en aanpakken op het vlak van sport en bewegen. Dit overzicht van sport- en beweeginterventies maakt overigens deel uit van een landelijke database van erkende leefstijlinterventies: Gezond en Actief Leven.
 • Interventiedatabase Gezond en Actief Leven:
  Deze databank biedt een overzicht van leefstijlinterventies.
 • Databank Effectieve Jeugdinterventies:
  De databank Effectieve Jeugdinterventies bevat 239 programma’s voor hulp bij opgroeien en opvoeden. Je vindt er goed onderbouwde en effectieve jeugdinterventies die in de Nederlandse praktijk worden uitgevoerd. De interventies in de databank beslaan een breed spectrum van de jeugdsector, van voorlichting en ontwikkelingsstimulering tot intensieve hulp.
 • Databank Effectieve sociale interventies:
  Deze databank van Movisie bevat interventies op het gebied van welzijn, participatie en sociale zorg.
 • Databank Interventies Ouderenzorg:
  Deze databank van Vilans bevat interventies op het gebied van ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Databanken met feiten en cijfers

 • Op Volksgezondheidenzorg.info vind je betrouwbare informatie en cijfers over lichaamsbeweging en sport. Gemaakt door experts binnen en buiten het RIVM.
 • Sport op de kaart is ook van het RIVM en biedt veel lokale en regionale informatie over sporten en bewegen op kaart.
 • CBS Statline is de elektronische databank van het CBS. Je kunt in StatLine zelf tabellen en grafieken samenstellen.

Ben je op zoek naar databronnen (monitors) en meetinstrumenten van sport en bewegen, lees dan de publicatie Dataverzameling voor (lokaal) sport- en beweegbeleid (2018) van Mulier Instituut en Kenniscentrum Sport.

Subsidiedatabase

Subsidiedatabase Sport biedt een actueel overzicht van beschikbare subsidies op het gebied van sport en bewegen. Je moet je wel even (gratis) registreren.

Mis je een belangrijke bron of heb je hulp nodig bij het vinden van de juiste informatie? Het Informatiecentrum van Kenniscentrum Sport & Bewegen helpt je graag verder: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl.