Spring naar content

10 Tips om vrijwilligers te werven voor jouw vereniging

Vrijwilligers zijn binnen iedere sportvereniging van onschatbare waarde. Van bestuurslid tot barmedewerker, van trainer tot commissielid of scheidsrechter: een vereniging kan niet zonder vrijwilligers. Werving van vrijwilligers gaat om het aantrekken van mensen die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren: de juiste persoon op de juiste plaats. In dit artikel geven we je tien tips voor het werven van vrijwilligers én tien redenen om vrijwilligerswerk te doen.

Wensen van vrijwilligers veranderen

Het vinden van vrijwilligers is een uitdagende klus. De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Veel mensen geven nu de voorkeur aan kortdurend en projectmatig vrijwilligerswerk en voelen zich niet gebonden aan één organisatie. Voor organisaties die vrijwilligers zoeken is het daarom zaak om zich goed te profileren en de vrijwilligersvacatures zo aan te bieden dat ze aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van degenen die ze willen vinden en binden.

1. Zorg voor duidelijke missie en visie

Zorg voor een duidelijke missie of visie. (Sport)verenigingen of projecten met een duidelijke missie en visie hebben vaak voldoende toestroom van vrijwilligers. In dit filmpje van de KNVB legt Berend Rubingh uit hoe moderne verenigingsbestuurders vrijwilligers kunnen werven, binden en behouden.

2. Stel een heldere wervingstekst of helder functieprofiel op

Wees duidelijk over de tijdsinvestering die je vraagt en de kennis en de vaardigheden die je zoekt. Geef ook duidelijk aan wat de betrokkenheid bij de vereniging voor de vrijwilliger zelf oplevert. Verspreid de vacaturetekst via je website, je leden, social media, lokale kranten en samenwerkingspartners in je netwerk. Denk ook aan de lokale vrijwilligerscentrale, de gemeente en lokale of provinciale sportserviceorganisaties voor de verspreiding. Op bijvoorbeeld de website Bredavoorelkaar.nl staat beschreven hoe je een hulpvraag schrijft en in hun databank kun je inspiratie halen uit de geplaatste hulpvragen.

3. Maak taken onderdeel van het lidmaatschap

Taken als schoonmaken, bardiensten of de inzet van scheidsrechters kun je een vanzelfsprekend onderdeel maken van de clubroutine en van het lidmaatschap: ook al is het minder leuk, het hoort erbij! Je kunt korting geven op de contributie voor mensen die deze taken (vaker) uitvoeren. Wees hier wel open over!

4. Weet wat je in huis hebt

Noteer de opleidingsachtergrond, het beroep of de werkervaring van je leden. Houd dit bij in je ledenadministratie. Dit is handig als je vrijwilligers zoekt voor specifieke taken of klussen. Denk aan de pedagoog die een training kan verzorgen voor vrijwillige trainers en coaches, de loodgieter die je kunt inschakelen bij een lekkage of de Pabo-studente die huiswerkbegeleiding kan bieden aan jeugdleden.

5. Persoonlijke aanpak

Een persoonlijke aanpak werkt altijd het beste. Spreek mensen aan op of langs het veld. Hier geldt: niet gevraagd is niet geraakt. Vergeet de ouders van jeugdleden niet, bijvoorbeeld tijdens speciale jeugdactiviteiten. Of pak de ledenlijst en de telefoon voor een belronde.

Video: Amsterdam werft vrijwilligers voor het EK Atletiek in 2016

6. Werk samen

Samenwerking met een mbo-opleiding Sport en Bewegen, CIOS, hogeschool of ander opleidingsinstituut kan extra inzet betekenen en nieuwe kennis opleveren. Voor de hand liggend is de inzet van stagiairs van mbo SB, CIOS of ALO die trainingen kunnen geven. Maar denk bijvoorbeeld ook aan studenten van hogescholen of universiteiten die aan de slag gaan met monitoring en evaluatie van een project of een specifiek aanbod.

7. Betrek jongeren

Je eigen jeugdleden zijn misschien geïnteresseerd in een stage bij/voor de vereniging. Door hen zo vroeg mogelijk te betrekken en verantwoordelijkheid te geven kun je hen binden aan je vereniging (kijk ook eens bij ‘WhoZnext’, dat zich richt op jongeren in de leeftijd van 8 tot 18 jaar. Iedereen kan meedoen. WhoZnext-teams zijn actief in de buurt, het onderwijs, de sportvereniging en de buitenschoolse opvang).

8. Duidelijke taken

Zorg dat de nieuw geworven vrijwilligers direct aan de slag kunnen.

9. Organiseer betrokkenheid

Kijk goed of de betrokkenheid van leden past bij de sportvereniging. Vaak is een kleine groep vrijwilligers verantwoordelijk voor veel taken. Maak een overzicht van alle taken waarvoor hulp nodig is, en vraag leden of ouders van jeugdleden om te helpen.

In de praktijk

Vv Sparta 30 maakte een totaaloverzicht van alle taken waarvoor hulp nodig was. Aan alle leden van de voetbalvereniging werd een formulier toegezonden waarop zij drie opties voor verplicht vrijwilligerswerk moesten aangeven. Ook van ouders wordt verwacht dat zij per kind vijf uur vrijwilligerswerk verrichten, met een maximum van tien uur. De vrijwilligerscoördinator koppelde deze opties aan de commissies. Verzet door de leden is er nauwelijks geweest. Het vrijwilligersformulier is in de afgelopen weken al naar tien andere clubs gestuurd. (Bron: Sportzaken.pro)

10. Opknippen taken

Mensen willen liever kleine of tijdelijke klussen en projecten doen. Grote klussen of taken kun je (indien mogelijk) beter opknippen, en er meer vrijwilligers voor zoeken. Lees meer tips die aansluiten bij de ‘nieuwe vrijwilliger‘ (Bron: Breda Actief).

Meer lezen over het vinden en binden van vrijwilligers?

Er is veel geschreven over het vinden en binden van vrijwilligers:

Advies aan verenigingen

Tot slot nog een advies aan verenigingen. Weet wat jouw vereniging te bieden heeft en weet wat de drijfveren zijn van vrijwilligers. Zet deze kennis in bij de werving. Bij huidige vrijwilligers kun je achterhalen wat de vereniging of organisatie interessant maakt om vrijwilligerswerk te doen. En Movisie bracht de verschillende redenen om vrijwilligerswerk te doen in kaart:

  1. Het werk is leuk om te doen.
  2. Iets voor anderen kunnen betekenen.
  3. Iets leren.
  4. Mezelf nuttig maken.
  5. Mijn kennis en vaardigheden inzetten.
  6. Mij ergens bij betrokken voelen.
  7. Je hoort je in te zetten voor de samenleving.
  8. Het geeft afwisseling in mijn leven.
  9. Hierdoor houd ik mijn hersens fit.
  10. Ik wil graag bij deze organisatie horen.

Video’s van gemotiveerde vrijwilligers in de sport

Ter illustratie laten we drie video’s zien van Sport Utrecht met gemotiveerde sportvrijwilligers die door hun inzet werden genomineerd tot sportvrijwilliger van het jaar.

1. Jamila Achahchah bij Ladyfit

Jamila Achahchah is vijftien jaar geleden met een paar vriendinnen in de wijk Kanaleneiland begonnen om aerobics en later fitness te geven aan vrouwen uit de buurt die niet of zelden sportten. Toen, en nu nog, was het sporten voor hen vaak de eerste stap om buitenshuis actief te worden. Ladyfit is als sportvereniging sindsdien gegroeid tot ongeveer 1.200 leden. Vanwege haar verdiensten voor Ladyfit werd zij in 2015 voorgedragen voor een nominatie.

2. Eric Giessen bij Zwaluwen Utrecht

Een duizendpoot bij Zwaluwen Utrecht 1911. Daar staat hij bekend als de vrijwilliger die zich voor alles, maar dan ook alles, binnen de voetbalafdeling verantwoordelijk voelt. Bestuur, administratie, wedstrijdcoördinatie, materialen, teamindelingen maken, inning van de contributie, toernooien organiseren, velden keuren, barbecues regelen. Voor Eric Giessen is niks te veel. Als jeugdvoorzitter heeft Eric zeker zeven jaar met name de voetballende jeugd van Zwaluwen Utrecht fantastische diensten bewezen. Nog altijd is hij actief in de voetbalafdeling, maar ook als barvrijwilliger. De jury nomineert Eric Giessen daarom als vrijwilliger van het jaar.

3. Anneke Rothuizen bij Mobie Duck

Anneke Rothuizen zit al jaren vol overgave in het bestuur van Mobie Duck, de zwemvereniging voor aangepast zwemmen. Ze bezoekt de ledenvergadering van GSN (Gehandicapten Sport Nederland), werft de fysiotherapeuten die instructie geven bij het zwemmen en coördineert het team. Rothuizen is ook het gezicht van Mobie Duck. Altijd aanwezig en beschikbaar voor anderen, geïnteresseerd en bemoedigend. Al een paar keer redde ze het voortbestaan van Mobie Duck door meer functies in het bestuur op zich te nemen.

Contactpersonen:

Meer lezen?